De Brug

Vrijdag, 7 augustus 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Bloemen als protest tegen coronamaatregelen bij Kamper stadhuis

Bloemen als protest tegen coronamaatregelen bij Kamper stadhuis
Bloemen en brief “namens ons van viruswaanzin” bij het Kamper stadhuis
Foto: Marja Westerink
Redactie: Maarten van Gemert


(door Maarten van Gemert)
KAMPEN/DEN HAAG – Vandaag schijnt het weer rustig te zijn op het Malieveld in Den Haag. Afgelopen dagen protesteerden de boeren tegen het afknijpen van de voeding van hun vee om stikstofuitstoot te verminderen. Afgelopen zondagen protesteerden honderden tot duizenden mensen tegen de coronamaatregelen en de op handen zijnde spoedwet. Het grote onbehagen gaat ook aan Kampen niet voorbij en de gemeente ”onderkent de toenemende weerstand”.

De demonstratie van twee weken geleden op het Malieveld werd in aanvang verboden waarna opgeroepen werd om in het hele land de vlag halfstok te hangen en bloemen te leggen bij het plaatselijke stadhuis. Zo ook in Kampen. Bij de bloemen voor het Kamper stadhuis werden ook brieven gelegd met een toelichting. Desgevraagd geeft het gemeentebestuur in de persoon van burgemeester Koelewijn een eerste reactie.

Viruswaanzin
Coronacrisissceptici hebben elkaar landelijk gevonden in de beweging viruswaanzin.nl. Een dansleraar met een wetenschappelijke achtergrond op biologisch gebied, Willem Engel, en een jurist, Jeroen Pols stellen, nu het coronavirus over haar hoogtepunt is, kritische vragen over het beleid, die volgens hen in de politiek en reguliere media nauwelijks aan de orde komen. Ze stellen zich te weer tegen ”staatsbeleid en staatsingrijpen in het persoonlijk leven van alle mensen in Nederland”. In Den Haag kwamen duizenden aanhangers afgelopen twee weken naar het Malieveld. Dit weekeinde zijn er demonstraties van Amsterdam en Utrecht tot aan een ”spin-off” in Wageningen.

Voor de Haagse demonstratie op 21 juni besloot de Haagse waarnemend burgemeester Remkes om één uur de betoging alsnog een half uur toe te staan waarna aan het vreedzame karakter een einde kwam door hooligans, relschoppers en politie, volgens de beelden die naar buiten kwamen.
Aanvankelijk zou de demonstratie het karakter van een festival krijgen, op grond waarvan Remkes het vooraf verbood en daarin gelijk werd gesteld door de rechter. Ook nadat Viruswaanzin aankondigde alleen een samenzijn te willen organiseren, zonder sprekers of muziek, kreeg de groep geen toestemming voor een demonstratie. Ook een gang naar de rechter mocht niet baten.

Bloemenprotest
Als symbool van de eerste verboden demonstratie legden inwoners ”namens ons van viruswaanzin” bloemen bij hun stadhuis. Ook inwoners van Kampen gaven gehoor aan de oproep. Bij het Kamper stadhuis ontstond een, in tegenstelling tot andere plaatsen bescheiden, bloemenzee, soms zelf geplukt en soms begeleid door een (geplastificeerde) brief met toelichting: ”Wij blijven staan voor onze vrijheid, burgerrechten, eerbiedigen van de grondwet en onze geliefden en vrienden nabij te kunnen zijn”.
Een woordvoerster van de gemeente liet weten de bloemen even te laten liggen. De begeleidende brieven waren niet expliciet aan het Kamper gemeentebestuur gericht waardoor ze niet direct in behandeling werden genomen. Het achterliggende doel van de organisatie was ”onze bestuurders op te roepen om het pad terug te vinden naar de democratie”.

Desgevraagd laat burgemeester Bort Koelewijn via zijn woordvoerster namens het gemeentebestuur weten ”de toenemende weerstand te onderkennen”. Bij het ter perse gaan van de krant had hij nog niet inhoudelijk kunnen reageren. In een eerste reactie gaf Koelewijn op dat moment aan dat het ”voortdurend zoeken is naar balans tussen enerzijds vrijheden teruggeven en anderzijds voorkomen dat het virus weer om zich heen kan slaan.”

Draagvlak
In tegenstelling tot de massale politie-inzet in Den Haag, was er in Groningen, waar die dag mét toestemming werd gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen, nauwelijks politie te zien. Daar kwamen naar schatting van een deelnemer in de Volkskrant enkele honderden mensen samen.
”Als gemeentebestuur en ook als burgemeester,” zegt Koelewijn, ”is het steeds zoeken naar het creëren van draagvlak voor de maatregelen en de versoepeling daarvan. Dat doen we als gemeente door maatwerk te leveren waar dat kan en te begeleiden in de ruimte die ontstaat enerzijds, en anderzijds door te blijven waarschuwen.”

De coronawet, die aan het Binnenhof wordt voorbereid, en de vergaande maatregelen tegen het coronavirus die nog steeds worden gehandhaafd, stuiten op de nodige weerstand. De bloemen bij het Kamper stadhuis waren daarvan een klein signaal. In de Volkskrant vatte Johan van der Zalm zijn weerstand samen. Hij maakte op 48-jarige leeftijd zijn debuut op het Malieveld als demonstrant want de noodwet is de druppel: „Ik stond volledig achter de intelligente lockdown en het vervolgtraject. Maar nu is het vier maanden later en weten we meer. En de beperking van privacy en bewegingsvrijheid is buiten proporties.”

Noemenswaardig dat dit geplaatst wordt! Steeds meer mensen gaan inzien dat de onderbouwing van de overheid compleet wankel is.
Bert | maandag 6 juli 2020 09:38