De Brug

Donderdag, 4 juni 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Sociale marktplaats in Kampen

Sociale marktplaats in Kampen
Redactie: onbekend

In Kampen is de vraag naar sociale hulp en zorg erg groot. Professionele zorginstellingen leveren uiteraard goed werk, maar dit gaat vooral over medische zorg. Voor sociale zorg is er via de formele zorg maar weinig mogelijk. In Kampen kunnen inwoners met een sociale hulpvraag terecht op WeHelpen Kampen, een sociale marktplaats.

Doelgroepen sociale hulp

Sociale of maatschappelijke hulp betreft voornamelijk enkele specifieke doelgroepen. De grootste doelgroep die veel op sociale hulp een beroep doet zijn ouderen. Dit heeft voornamelijk te maken met de vergrijzing en individualisering van de maatschappij. Hierdoor raken ouderen al snel in een isolement met eenzaamheid tot gevolg. Ook mindervaliden hebben vaak behoefte aan sociale hulp, naast de medische hulp die ze al ontvangen. Ook in dit geval is een isolement vaak de oorzaak van eenzaamheid, maar ook ongemak omdat een mindervalide persoon nu eenmaal minder kan. Een andere doelgroep die vaak ook om een andere soort van sociale hulp vraagt zijn de sociale minima, dus mensen die onder of op de rand van de armoedegrens leven. Wederom speelt bij deze groep het isolement een grote rol. Maar in tegenstelling tot andere groepen heeft deze groep bijvoorbeeld ook sociale hulp nodig in de vorm van begeleiding. Gelukkig is in Kampen de sociale hulp met eenvoudigweg al het goedkoopste internet en een muisklik bereikbaar met WeHelpen Kampen.

Wat is WeHelpen Kampen?

WeHelpen Kampen is een website die is opgezet door enthousiaste vrijwilligers en professionele zorgverleners. Het concept is vrij duidelijk. WeHelpen Kampen is een sociale marktplaats waar mensen een hulpvraag kunnen plaatsen en vrijwilligers hun hulp kunnen aanbieden. Het werkt ook op dezelfde wijze als de bekende website Marktplaats. Iemand kan een hulpvraag indienen en vrijwilligers kunnen hierop reageren. Andersom kan ook. Een vrijwilliger kan zijn

of haar diensten aanbieden en de vragende partij kan hierop reageren.

Het is een eenvoudige methode om hulp te ontvangen of aan te bieden. Enkel internet is al voldoende en er hoeft geen instantie bezocht te worden. Daarnaast is het doornemen van een hoop papierwerk niet nodig.Veelal gaat het ook om kleine sociale hulpvragen, zoals mensen die zoeken naar gezelschap, de hond uitlaten of een keertje de tuin bij iemand doen. Nadat er contact is gelegd, kunnen de hulpvrager en aanbieder rechtstreeks met elkaar communiceren en onderling afspraken met elkaar maken.

De toekomst van WeHelpen Kampen

WeHelpen Kampen is onderdeel van de landelijke coöperatie WeHelpen. In deze coöperatie zijn diverse gemeentes en maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd. Tot 2020 maakte ook de gemeente Kampen hier deel van uit en werd WeHelpen Kampen gefinancierd door de gemeente Kampen. Helaas is hier per 2020 een einde aan gekomen. Dit heeft natuurlijk wel gevolgen voor website van de lokale afdeling WeHelpen Kampen. In principe blijft de marktplaats wel bestaan, maar zal WeHelpen Kampen opgaan in de landelijke website van WeHelpen.