De Brug

Maandag, 1 juni 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Samen in gesprek om van elkaar te leren

Samen in gesprek om van elkaar te leren
Redactie: BrugMedia

Vrijzinnigen hebben een open, kritische, tolerante en vrije houding naar de samenleving, haar ontstaan en de toekomst. Een houding waarin wij proberen betrokken en bewust te leven en te zoeken naar de persoonlijke beleving van de zin van het bestaan. We gaan het gesprek aan tussen jong en oud, binnen eigen kring en met buitenstaanders, tussen christenen en andersdenkenden. Het betekent vooral dat we proberen goed te leven samen met onze medemens in een steeds veranderende samenleving.

Net als de afgelopen jaren bieden we ook dit seizoen weer een scala aan activiteiten. Van lezingen tot literatuuravonden, maar ook filosofische gesprekken die tot nieuwe inzichten, verdieping en bezinning leiden. Voor meer informatie, mail naar secr.vvvkampen.nop@gmail.com of kijk op: www.vrijzinnigkampen.nl.

Boeken: Voor wie graag boeken leest en met anderen wil praten over de betekenis van ‘het verhaal achter het gelezen verhaal’, is er de Literatuurkring. Maandag 25 februari behandelen we De boerderij der dieren van George Orwell. Maandag 8 april bespreken we De verborgen bron van Hella S. Haasse, en maandag 20 mei komt Hersenschimmen van J. Bernlef aan bod.


Bijbel boeiend en bizar: Gedurende zeven avonden lezen we vier prachtige en boeiende Bijbelverhalen, maar ook drie vreemde en bizarre Bijbelgedeelten. De laatste twee avonden zijn op 18 maart en 15 april, van 19.30 uur tot 21.00 uur. Iedereen is welkom. Ook als je nog niet eerder bent geweest!


Lezing: Op de avond van donderdag 21 maart zal Leon Eigenhuis ons meer vertellen over het gedachtegoed van Nagy, een Hongaars-Amerikaanse arts, psychiater en psychotherapeut. Leon Eigenhuis is voorganger bij de PKN-kerk “Open Hof”. Hij heeft gedurende twee jaar in de VS contextueel pastoraat gestudeerd aan de Nagy academie.
Behalve dat hij vanuit dit mensbeeld werkt, wil hij ook graag anderen laten delen in zijn kennis en ervaringen. Vanaf 20.00 uur.


Poëzie: Dat speciale gedicht dat je roert, dat ene verhaal. Zou jij het gedicht dat je tot in je diepste wezen raakt, ook graag aan anderen willen voorlezen? Of dat verhaal willen vertellen dat voor jou zo’n bijzondere betekenis heeft? Op donderdag 4 april kan het! Aanvang om 20.00 uur.


Filosofie: met Bart Wallet. “Er is meer tussen hemel en aarde dan jij vermoedt.” Over ik en de Ander. Is er iets, of is er niets? De laatste filosofie-bijeenkomst vindt plaats op 11 april.


Vereniging voor Vrijzinnigen Kampen NoordoostpolderAlle activiteiten zijn gratis bij te wonen (koffie en thee kost 1 euro) en vinden plaats in Levensbron, Vloeddijk 62. Meer weten? Kijk op onze site of mail secretaris Henk Pippel: secr.vvvkampen.nop@gmail.com.