De Brug

Vrijdag, 10 juli 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Lokale zonne-energieprojecten in het nauw?

Lokale zonne-energieprojecten in het nauw?
Mediapartner

De realiteit van de noodzaak tot het verminderen van de CO²-uitstoot is langzamerhand wel ingedaald bij de Nederlanders. Mensen zijn dan ook massaal bezig om energiebesparende maatregelen te nemen. Lokale energiecoöperaties schieten als paddenstoelen uit de grond. Deze coöperaties zetten vooral in op het installeren van lokale zonneparken. Maar komen deze lokale zonne-energieprojecten nu in het nauw?

Overbelasting van netwerk

Netbeheer Enexis is verantwoordelijk voor het beheer van een gedeelte van het Nederlandse energienetwerk en het aansluiten van nieuw opgeleverde zonneparken op het energienetwerk. Onlangs heeft Enexis een waarschuwing gegeven dat er problemen ontstaan door overbelasting van het energienetwerk. Dit komt door de vele aanvragen voor aansluiting van zonnepanelen op het netwerk. Het is goed dat Nederlanders overtuigd zijn van de noodzaak van schone energie, maar er moet rekening mee gehouden worden dat deze zonnepanelen wel aangesloten moeten worden. Aangezien Enexis de verplichting heeft om iedereen op het stroomnetwerk aan te sluiten, zijn er in sommige gebieden problemen met overbelasting. Het gevolg hiervan is dat er een aanvraag ligt, maar dat er nog maanden, zelfs jaren gewacht moet worden op aansluiting. Enexis roept dan ook op dat nieuwe initiatieven voor zonne-energie altijd welkom zijn, maar dat tijdig aanmelden absoluut nodig is.

Overijssel een probleem

Het grootste probleem met overbelasting van het stroomnetwerk is in de kop van Overijssel en rondom de plaatsen Steenwijk, Ommen, IJsselmuiden, Dedemsvaart en Hardenberg. Waarom juist op deze plekken, terwijl overbelasting juist logischer zou zijn in Randstedelijk gebied? Dit heeft vooral te maken met de lage grondprijs in deze Overijsselse regio's. Het zijn agrarische gebieden met grote stallen waar daken bedekt worden met zonnepanelen. Verder worden er talloze hectares grond opgekocht door initiatiefnemers van grote zonneparken met duizenden zonnepanelen. Overijssel is op zich dus goed bezig met de vele initiatieven voor schone energie, maar hierdoor kan het stroomnetwerk het niet goed meer aan. Initiatieven voor windenergie worden ook in Overijssel uitgerold, maar hier ontstaan weinig problemen. Dit heeft er mee te maken dat de aanleg van windturbines veel langer duurt en Enexis veel meer tijd krijgt om zich voor te bereiden.

Particuliere initiatieven geen probleem

Naast alle initiatieven voor het aanleggen van grote zonneparken, zijn er ook nog duizenden particuliere huishoudens die zonnepanelen op het dak van hun woning laten leggen. Enexis benadrukt dat deze kleinere projecten niet de oorzaak zijn van overbelasting van het netwerk en dus ook gewoon tijdig aangesloten kunnen worden. Uiteraard moeten ook particulieren goede voorbereidingen treffen. Tijdig aanmelden bij de netbeheerder en het regelen van een goede opstalverzekering zijn noodzakelijk. Veel particulieren realiseren zich namelijk niet dat zonnepanelen verzekerd zijn onder een opstalverzekering. Wanneer particulieren hun zonnepanelen tijdig aanmelden, kunnen zij direct na de aanleg profiteren van schone zonne-energie.