De Brug

Maandag, 1 juni 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Huis aan huis collecte Noodhulp Mozambique

Redactie: Nick de Vries

In de week van 22 tot en met 27 april heeft de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte ten behoeve van Woord en Daad plaatsgevonden. De collecte heeft het prachtige bedrag opgebracht van €8101,19! Iedereen hartelijk dank voor uw bijdrage. We hopen dat dit geld kan bijdragen aan betere leefomstandigheden voor, onder andere, mensen in Mozambique en dat via deze weg de Bijbelse boodschap verder mag worden verspreid.