De Brug

Vrijdag, 7 augustus 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Hoop voor de toekomst

Hoop voor de toekomst
Redactie: Zakelijke redactie

Beste cliënten en andere Kampenaren, die nog geen cliënt zijn,

Over enige tijd hoop ik een bladzijde om te slaan
in de geschiedenis van mijn kantoor.

De bladzijde die wordt omgeslagen is wat grauw,
dat heeft niet te maken met slecht weer, maar met eindigheid.
Met een aantal jaren hoop ik namelijk met pensioen te gaan.

De nieuwe bladzijde toont groen gras en een heldere lucht.
Er is toekomst. Dit heeft te maken met het feit dat mijn
kantoor niet uit de Kamper samenleving zal verdwijnen,
maar blijft en dat we op 1 september a.s. de toekomstige frisse
jonge opvolger hopen te verwelkomen. Nadere informatie volgt.

De opvolging is natuurlijk niet in een dag geregeld, maar de aanvraag
wordt na zijn komst op kantoor zo spoedig mogelijk ingediend.

Daarnaast zien we het aantal cliënten/zaken gestaag groeien.
De Kamper samenleving heeft een groot vertrouwen in ons kantoor.
Dat bewijst ook het jaar op jaar hoge klanttevredenheidscijfer.
Met onze huidige bezetting kunnen wij het werk niet meer aan.
We hebben daarom per augustus/september nieuwe medewerkers
aangetrokken. We hopen hen over niet al te lange tijd
ook aan u voor te stellen. Houdt de krant in de gaten.

mr. Hil Herweijer

notaris in het van de stad met voor mensen

notariskantoor Herweijer, Meeuwenweg 17, Kampen
(038) 333 70 51, info@notarisherweijer.nl