De Brug

Zaterdag, 8 augustus 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Herman Bottenberg Uitvaartverzorging alweer 16 jaar

Herman Bottenberg Uitvaartverzorging alweer 16 jaar
Ingezonden door: Zakelijke redactie

Een mooie gelegenheid om eens met hem te gaan praten over hoe hij in de uitvaartbranche terecht is gekomen.

Wat was voor jou de reden om dit werk te gaan doen?

Ik heb in de familie het nodige meegemaakt wat betreft overlijden: op mijn 4e is mijn moeder op 38-jarige leeftijd overleden aan kanker. Daardoor heb ik een hele sterke band met mijn vader gekregen. Hij overleed op een te jonge leeftijd van 67 jaar. Ook aan kanker en dat raakte mij behoorlijk. Ook mijn zus overleed op 42-jarige leeftijd aan kanker en mijn zwager overleed op 45 jarige leeftijd door een verkeersongeluk. De uitvaartleider bij de uitvaart van mijn zwager was totaal niet gemotiveerd, het leek of hij nummer zoveel moest afvoeren. Ik kan er nu nog kwaad om worden, dat had hij niet verdiend. Ik dacht: dat kan ik beter.


Maar hoe weet jij dat je voor dit werk geschikt bent?

Ik heb diverse bestuurlijke functies bekleed. Het regelen en organiseren zit in mij. De vragen die ik mijzelf moest gaan stellen waren: kan ik omgaan met families waar verdriet en emotie op dat moment de overhand hebben? Kan ik het verzorgen van een overledene van alle leeftijden aan? Ik ben toen stage gaan lopen bij een gevestigd uitvaartbedrijf om zo de antwoorden te krijgen. Mijn conclusie was al snel: dat is wat voor mij.


Ben je toen zo maar opeens begonnen?

Nee, zo iets begin je niet zomaar. Ik heb eerst de volledige opleiding Uitvaartwezen, zowel het vaktechnische als het ondernemerschap, bij de STIVU gevolgd. Die heb ik met succes afgerond en ik ben volledig gediplomeerd. Daarna heb ik mijn bedrijf opgezet.


Is een diploma verplicht om een uitvaartonderneming te kunnen beginnen?

Het is niet verplicht om een diploma te hebben, maar ik vind het wel noodzakelijk om de opleiding te volgen. Je komt in allerlei situaties terecht en je moet wel weten wat je doet en waar je mee bezig bent. Ook moet je mensen goed kunnen adviseren. Je moet een stukje wetskennis hebben, o.a. van de wet op de lijkbezorging. De ontwikkelingen in de uitvaartbranche gaan snel en het is van belang om hiervan op de hoogte te blijven.

Een gedegen opleiding geeft toch een goede basis om te beginnen. Maar je eigen persoonlijkheid, betrokkenheid, eerlijkheid, inlevingsvermogen en goed met mensen om kunnen gaan zijn hierin van essentieel belang. Hiermee kan ik de families goed begeleiden en er voor hen zijn. Mijn persoonlijke ervaringen en die van de afgelopen 16 jaar hebben mij veel geleerd.

Kon je zo maar ineens beginnen, je hebt toch ook een gezin?

Een bedrijf als dit begin je niet zo maar. Het is belangrijk dat je gezin hier achter staat, want het is een baan van 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De dood laat zich immers niet voorspellen. Om te bereiken wat ik nu heb moest ik mijn baan opzeggen waardoor mijn inkomen weg viel. Om toch ons gezin te kunnen geven wat ze nodig hebben, heb ik samen met mijn vrouw Elly besloten dat zij weer een fulltime baan ging zoeken. Samen met Elly hebben wij 3 kinderen, inmiddels met hun partner, en 4 kleinkinderen. Ik ben toen huisvader geworden en van daaruit heb ik mijn bedrijf opgebouwd. Als zelfstandig ondernemer moet je je eerst vestigen en een goede naamsbekendheid opbouwen. Dat is mij in de loop van de jaren goed gelukt .

Er overlijden mensen in alle leeftijden, hoe ga je daarmee om?

Er is geen uitvaart, geen mens en familie het zelfde. Is er een overlijden na een langdurig of kort ziekbed, een plotseling overlijden, een overlijden van een baby, een jong of een ouder persoon, dan zijn de omstandigheden waar de families zich op dat moment in kunnen bevinden verschillend. Er kan berusting zijn, verslagenheid, ongeloof, veel emoties, soms boosheid van het, waarom? En veel verdriet. Mijn taak is om hen te helpen in deze moeilijke omstandigheden. Ik probeer rust te creëren, begeleid de familie, geef zinvolle informatie, adviseer, regel en verzorg de uitvaart zoals de familie dat wenst. Dat kan soms heftig zijn. Maar als je er meer dan 100% voor gaat en met de familie eerlijk en discreet omgaat, zodat zij er na de uitvaart, ondanks het verdriet –want dat kan ik niet wegnemen, maar wel enigszins verzachten- een goed gevoel aan overhouden, dan heb ik mijn werk goed gedaan. Ongeacht of het om een jong of ouder persoon gaat, dat maakt niet uit. Dat geeft mij heel veel voldoening, hoe zwaar het soms ook is. Ieder mens heeft recht op een waardig afscheid. Dat maakt dit werk zo dankbaar en mooi. En dan kun je het ook aan.

Zijn er verschillen in uitvaarten?

Er zijn zeker verschillen in uitvaarten. Naast Christelijke, (Protestant, Rooms Katholiek), Islamitische en humanistische uitvaarten, zie je steeds meer dat families een geheel eigen persoonlijke invulling aan een uitvaart willen geven. Begraven of cremeren, het maakt niet uit wat voor soort afscheid men kiest, ik heb veel ervaring met al deze verschillende uitvaarten. De families die mij benaderen om hen te helpen bij het regelen van een uitvaart, die help ik.

Er is nogal veel te doen over de kosten van een uitvaart, wat vind je daarvan?

Het is goed om open en transparantie te zijn over de kosten, dat geeft duidelijkheid. Maar het is altijd goed dat men zich er zelf iets meer in gaat verdiepen wat de mogelijkheden en de daarbij behorende kosten van een uitvaart zijn. Want de keuzes van de families over de invulling van de uitvaart, bepalen uiteindelijk wat die gaat kosten. Kiest men voor een goedkopere of een duurdere uitvaart, begraving of een crematie, het kan allemaal, maar de prijsverschillen kunnen daarin groot zijn.

Een aantal voorbeelden: kiest men voor een eenvoudige of een luxe kist, opbaring thuis of in een rouwcentrum, wel of geen advertentie in een plaatselijke, regionale of landelijke krant, eigen of ingehuurde volgauto’s, zelf de kist dragen of dragers inhuren, kiest men voor een algemeen graf voor max. 10 jaar of een eigen familie-graf voor 20 à 30 jaar met mogelijkheid tot verlenging, wel of geen koffietafel, een eenvoudige of uitgebreide luxe koffietafel met een kleine of grote groep personen. Voor een eenvoudig of een luxe grafmonument, de urn plaatsen in een urn-muur, urn-graf of uitstrooien. Dat zijn o.a. een aantal onderdelen die al heel veel verschil kunnen maken in de kosten van een uitvaart.

Voor veel meer informatie en kosten uitvaarten, zie de website van Herman: www.uitvaartbottenberg.nl