De Brug

Donderdag, 4 juni 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Fietsen naar het werk loont

Fietsen naar het werk loont
Redactie: Nick de Vries

Slimme en Duurzame Mobiliteit regio Zwolle, Twente Mobiel en werkgevers stimuleren fietsgebruik in Overijssel

Medewerkers van bedrijven in Overijssel* krijgen vanaf 3 juni een financiële beloning als zij de auto laten staan en fietsend naar hun werk gaan. De actie Fietsmaatjes duurt tot en met november 2019. De inschrijving is al gestart. Fietsmaatjes richt zich op automobilisten en moet het fietsgebruik in de regio’s verder stimuleren. Op 3 juni is de feestelijke kick-off. Gedeputeerde Bert Boerman zal hierbij aanwezig zijn.

Met Fietsmaatjes kunnen medewerkers elkaar stimuleren om naar het werk te fietsen. Een ervaren fietser (buddy) stelt een team samen met collega’s die met de auto reizen en vaker willen fietsen. Buddy én deelnemende collega’s krijgen voor elke gefietste dag een financiële beloning.

Fietsmaatjes is een bewezen succes

Tijdens de vorige editie in Twente hebben 250 bedrijven meegedaan aan de fietsactie Fietsmaatjes. Ongeveer 3.000 medewerkers fietsten vervolgens als deelnemer of buddy vaker naar het werk. Samen hebben ze opgeteld in totaal 40 keer de aarde rond gefietst! Vanwege dit succes gaan we in 2019 Overijssel breed.

Betere bereikbaarheid

Provincie Overijssel voert onder de naam Twente Mobiel en Slimme en Duurzame Mobiliteit regio Zwolle het landelijk programma Slimme en Duurzame Mobiliteit uit. Rijk, regio en bedrijfsleven Overijssel streven daarin samen naar goede bereikbaarheid en duurzaam reizen voor iedereen. Fietsmaatjes is één van de projecten die het aantal autokilometers op het Overijssels wegennet moet verminderen.

Meer informatie over de fietsactie voor bedrijven is te vinden op www.twentemobiel.nl/fietsmaatjes en www.werkgeversaanpakmobiliteitregiozwolle.nl/acties. Medewerkers kunnen zich aanmelden via timreist.nl/fietsmaatjes.