De Brug

Maandag, 13 juli 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Column economiewethouder: Upgrade jezelf!

Column economiewethouder: Upgrade jezelf!
Foto: Foto Tennekes
Redactie: BrugMedia

Wethouder Geert Meijering van Economische Zaken schrijft voor de pagina Ondernemen in Kampen maandelijks over zaken die interessant kunnen zijn voor ondernemers in de regio.

'Geert, mijn bedrijf staat voor drie grote uitdagingen: personeel, personeel en personeel.' Dit vertrouwde een Kamper ondernemer mij toe tijdens een van de bedrijfsbezoeken die ik de afgelopen weken bracht. De groei van zijn bedrijf stagneert omdat hij niet voldoende personeel kan vinden. In dit geval ging het om hoger opgeleid personeel dat liever een baan zoekt in de Randstad dan in Kampen en omgeving. Daarnaast kan ik zo een rijtje bedrijven opsommen van organisaties dat een tekort heeft aan praktisch opgeleid personeel.

Tegelijkertijd zitten nog altijd mensen mensen - in Kampen zo’n 800 - werkloos thuis. In de Regio Zwolle doet een kwart van de potentiële arbeidsmarkt om allerlei redenen niet mee.

Ook zien we dat de arbeidsmarkt enorm verandert. Door automatisering en digitalisering verdwijnen veel functies, vooral op MBO-niveau. Deze medewerkers zijn te vaak onvoldoende uitgerust om een overstap naar een andere functie te maken. Grote bedrijven kampen daardoor tegelijkertijd met zowel personeelstekorten als -overschotten.

Kortom, bedrijven hebben personeelstekorten, terwijl mensen werkloos thuis zitten. En veel jongeren trekken naar de Randstad, terwijl er volop uitdagende banen zijn in de regio. Hierdoor stagneert de ontwikkeling van onze regionale economie.

Human Capital Agenda

Dit is niet alleen een uitdaging voor werkgevers, maar ook voor overheden en onderwijsinstellingen. In de Regio Zwolle hebben die daarom de handen ineen geslagen en de Human Capital Agenda ontwikkeld. Daarin staan drie ambities centraal:

• Beschikbaarheid: voldoende goed personeel op de korte en lange termijn;

• Inclusiviteit: iedereen doet mee, elk talent telt en krijgt ruimte om te ontwikkelen;

• Wendbaarheid: mensen, bedrijven en organisaties zijn voorbereid op de blijvende verandering van de arbeidsmarkt.

Samen vinden we het namelijk belangrijk dat iedereen die kan en wil werken de kans krijgt om mee te doen en te groeien, zich binnen de eigen mogelijkheden en talenten te ontwikkelen, productiever wordt en met meer plezier werkt. De komende jaren investeert de Regio Zwolle hierin €12 miljoen. Voor de gemeente Kampen komt dit neer op bijna een ton per jaar.

Wat kan uw bedrijf hiermee?

De HCA is concreet vertaald in een Ontwikkelfonds Regio Zwolle met als motto: ‘Upgrade Jezelf’. Daarvoor zijn nu ondernemers aan zet. Vanaf deze maand kunnen bedrijven namelijk een aanvraag voor cofinanciering doen. Van belang is dat jouw bedrijf of organisatie een plan opstelt waarin duidelijk wordt dat je wilt investeren in de skills en knowhow van jouw (toekomstige) werknemers. Aanmelden kan al via www.upgradejezelfregiozwolle.nl

Dit vraagstuk staat de komende tijd prominent op de Kamper economische agenda. Samen met de Regio Zwolle en onze lokale ondernemers organiseren wij in het najaar ook een aantal bijeenkomsten in Kampen om de mogelijkheden voor bedrijven en organisaties zo concreet mogelijk te maken. Laten we samen volop profiteren van het geld dat nu op tafel ligt. Samen kunnen we investeren in een gezonde arbeidsmarkt!

Geert Meijering (CDA)

Wethouder Economische Zaken

g.meijering@kampen.nl