De Brug

Dinsdag, 7 april 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Kamper sportwereld verliest met Johan Scholten een echte verbinder

Kamper sportwereld verliest met Johan Scholten een echte verbinder
Foto: Gerard Meijeringh
Redactie: Gerard Meijeringh
(door Gerard Meijeringh)

KAMPEN - Op zaterdag 9 november is Johan Scholten overleden. Hij heeft grote betekenis gehad voor de Kamper sport.

Johan Scholten was medeoprichter en de grote initiator van de Kamper Sportraad, de voorloper van Sportraad Kampen. Hij was burgerlid van de raadscommissie advies inzake sport en recreatie. “Toen is het balletje gaan rollen”, vertelt voorzitter Tonny Zweers van Sportraad Kampen. De gemeentelijke sportraad, een soort van commissie, werd opgeheven. Vervolgens maakte de toenmalige sportwethouder Albert Deuzeman zich sterk voor een zelfstandige sportraad en voerde overleg met Johan Scholten. Deuzeman vond dat de Kamper sport een eigen orgaan nodig had als overlegorgaan met de politiek. Scholten omarmde dit idee en nam zitting in een voorbereidingscommissie.

Pieter Treep (sportwethouder van de gemeente Kampen van 15 januari 2009 tot en met 15 mei 2014, red.) was een van de leden van deze commissie. Op 16 december 1982 werd de Kamper Sportraad opgericht. Omdat er geen andere kandidaten waren, stapte Johan Scholten in als voorzitter. Pieter Treep werd secretaris en Wim Withaar fungeerde als eerste penningmeester. “Johan kende de Kamper sport in de breedte en wist goed wat er leefde bij de sport in Kampen. Hij was een amabel man. Ik heb veel van hem geleerd. Bijvoorbeeld hoe je processen moet sturen. Een stip op de horizon zetten en vervolgens daar naar toe werken. Hij kon mensen verbinden met elkaar en draagvlak creĆ«ren. Daar was hij heel goed in”, aldus Treep.

Scholten was afkomstig uit de watersport en heeft verschillende functies vervuld. Zo speelde hij een belangrijke rol in het verenigen van de verschillende Kamper watersportverenigingen. ‘Samen sta je sterk’, was het motto van Johan Scholten. Daarom pleitte hij voor een overkoepelende Kamper watersportorganisatie, want alle verenigingen hadden immers dezelfde belangen. Zijn wens ging in vervulling met de oprichting van Stichting De Hanze, waarbij hij een voortrekkersrol vervulde. “Hij wilde de watersport sterk maken”, vertelt oud-voorzitter Hans Frederichs van Watersportvereniging (WSV) Het Koggeschip. “Hij hoopte op een goed beleid van de politiek wat betreft de watersport. Zijn idee was dat je dan gezamenlijk moest optrekken. Maar het heeft in de politiek niet geleid tot goed watersportbeleid”, aldus Frederichs. Johan Scholten was jarenlang vertegenwoordiger van Het Koggeschip bij De Hanze. Daarna fungeerde hij van 1991 tot 1997 als voorzitter van Het Koggeschip. Hij werd opgevolgd door Frederichs. “Johan heeft niet alleen het belang van Het Koggeschip vooropgesteld. Hij heeft altijd een groter belang gezien.”