De Brug

Dinsdag, 4 augustus 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Jeugd op hoger plan door bundeling van krachten

Jeugd op hoger plan door bundeling van krachten
Redactie: Gerard Meijeringh
(door Gerard Meijeringh)

KAMPEN - Go-Ahead Kampen wil het niveau van de jeugdopleiding op een hoger niveau brengen. Met het nieuwe voetbaltechnische beleidsplan ‘De jeugd is ons juweel’ is volgens de nieuwe hoofd jeugdopleiding Eddie de Wolf en jeugdvoorzitter Pieter de Boer gereedschap voor handen om dit de komende jaren voor elkaar te krijgen. Het tweetal geeft aan dat er het afgelopen half jaar al veel in gang is gezet. “Het is nu zaak om de structuur nog verder neer te zetten en een kwestie van uitvoeren.”

Met het nieuwe plan wil Go-Ahead het wiel absoluut niet opnieuw uitvinden. “Het is een aanscherping van eerdere plannen. We willen hoger op met onze jeugd. Dat willen we bereiken door meer structuur aan te brengen en andere accenten te leggen bij de opleiding”, vertelt De Boer.

Betere afstemming

Dat moet leiden tot een betere afstemming en een verbetering van de jeugdopleiding. “Er moeten doelstellingen op maat komen en we gaan meer vanuit functieprofielen werken”, vertelt De Boer. Volgens De Wolf en De Boer is een betere afstemming noodzakelijk. De belangrijkste aanleiding om een nieuwe plan te schrijven was het gebrek aan samenhang tussen de verschillende geledingen binnen de jeugdopleiding.

Maatwerk

Maatwerk is een van de toverwoorden in het nieuwe beleidsplan. “Twintig procent van onze jeugdleden speelt prestatievoetbal. De rest voetbalt recreatief. We willen ieder individu een opleiding bieden, op elk gewenst niveau. Niet alleen prestatiegericht. Zodat iedereen per leeftijdsniveau stapjes kan maken. Daarom hebben we voor elke leeftijd criteria opgesteld”, aldus De Wolf.

Sportklimaat

Doel van Go-Ahead is om bij de jeugd een echt sportklimaat te cre-

ëren. “We willen onderscheidend zijn in de regio. Het nieuwe plan ‘De jeugd is onze juweel’ moet verbindend gaan werken voor trainers, spelers en vrijwilligers”, aldus De Boer. “We kunnen aan trainers laten zien wat we als club willen, gebaseerd op beleid. Alles staat op papier”, vult De Wolf aan.

Iedereen in kaart

Uiteraard is het van groot belang dat er kennis is over de kwaliteiten van jeugdspelers. Daarom wordt er in het plan ook de nadruk gelegd op een spelersvolgsysteem. “Er worden per individu data bijgehouden van trainingen, wedstrijden, kaarten en gedrag. Zo kun je geheel gericht trainen. Straks hebben we iedereen in kaart, al is dat een hele klus. Er komt veel bij kijken”, aldus De Wolf.

Steun van sponsors

Het nieuwe plan vraagt ook de nodige financiële offers. Daarom zijn De Boer en De Wolf enorm blij met de steun van enkele sponsors. Zij maken het mogelijk dat bepaalde facilitaire dingen kunnen worden gerealiseerd. Zoals medische voorzieningen voor de jeugd, gecertificeerde jeugdtrainers, KNVB-trainingen en trainingen voor het spelersvolgsysteem. Dat wordt in fases gerealiseerd. En de komst van twee 360 camera’s op het hoofdveld. “Zo kunnen trainers laten zien wat spelers goed en fout doen”, legt De Wolf uit.

Breed gedragen

De afgelopen maanden is veel voorwerk verricht om het plan goed in de steigers te zetten. “We hebben gekeken waar hiaten zaten in de verschillende commissies. We hebben alles onder de loep genomen en zijn een half jaar bezig geweest met het aanleggen van structuren. Alles functies zijn nu opgevuld”, vertelt De Boer. Daarnaast werd gezocht naar draagvlak voor het nieuwe jeugdplan. “Het plan wordt echt gedragen binnen de club. Door het hoofdbestuur, jeugdbestuur, trainers en sponsoren. Met elkaar hebben we gepraat over het plan. Dat maakt het plan krachtig. Iedereen staat erachter”, vult De Boer aan. Het nieuwe beleidsplan wordt in de hele opleiding doorgevoerd. Trainers moeten zich scharen achter het plan. “We krijgen veel meer middelen om beginnende trainers te begeleiden. We verwachten meer van onze selectietrainers. Van hen wordt verwacht dat ze andere trainers gaan begeleiden. We zijn een familieclub en moeten het samen doen. Omdat elke verandering tijd kost, kiezen wij voor de weg van de geleidelijkheid en hebben wij voor dit plan vijf jaar uitgetrokken”, besluit De Boer.