<< Ga terug

(Soft)drugs in Kampen? Wat vindt de politiek

(Soft)drugs in Kampen? Wat vindt de politiek

In aanloop naar de verkiezingen wil De Brug in samenwerking met de politieke partijen en onze lezers een stemwijzer maken die ervoor zorgt dat er in maart echt wat te kiezen valt.

We roepen al onze lezers op om stellingen in te zenden over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Vervolgens laten we per week de politieke partijen hierop reageren. Zelf kunt u ook meestem- men op Facebook. Zo breiden we iedere week de stemwijzer verder uit. Voorbeelden van stellingen: Hondenbelasting moet afgeschaft worden, koopzondag moet worden toegestaan, etc. Als u het belangrijk vindt om te weten wat de partijen hiervan denken, dien de stelling in en de besten worden aan de partijen voorgelegd. Inzenden via redactie@brugmedia.nl.

Stelling 8: Kampen moet op termijn alle (soft)drugs uit de gemeente weren.

VVD: Helemaal mee oneens

Niet mee eens. Alle drugs weren is immers een illusie en niet reëel. Een gedoogd verkooppunt van softdrugs is acceptabel. Straathandel in hard drugs, softdrugs en drugsoverlast moet hard worden aangepakt en zwaar worden gestraft. Hier mag de politie en handhaving prioriteit aangeven. Mensen zijn vooral zelf verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid.

ChristenUnie: Helemaal mee eens

De ChristenUnie is tegen drugs(gebruik). Mensen zijn namelijk te waardevol om in drugs zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken. Daarom wat ons betreft geen legale wietteelt, strikte handhaving bij de aanwezige coffeeshop, overlast actief tegengaan en goede voorlichting aan jongeren.

Kampen Sociaal: Helemaal mee oneens

Het is een illusie om te denken dat Kampen drugsvrij wordt, hoe graag we het ook zouden willen. Investeer in preventie om te voorkomen dat jongeren drugs gaan gebruiken. De coffeeshop is een goede manier om illegale praktijken te weren, daarom zijn we voor het open houden van de coffeeshop.

D66: Helemaal mee oneens

D66 wil de overlast en gezondheidsrisico’s van drugsgebruik verminderen. Daarom is het belangrijk dat we de handel in softdrugs reguleren. Het weren van de coffeeshop zal enkel betekenen dat wiet weer verkocht wordt in het criminele circuit. Met meer gezondheidsrisico's en meer overlast.

GroenLinks: Oneens

Kampen softdrugsvrij is een illusie. Als je softdrugs verbiedt, gaat de handel naar de straat. Gevolg is dan: gezondheidsrisico’s, overlast in wijken en risico van verslaving aan harddrugs. Beter is het om softdrugs te legaliseren. Handel in en gebruik van harddrugs moeten stevig aangepakt worden.

SGP: Helemaal mee eens

Als SGP willen we het gebruik van drugs zoveel als mogelijk is tegengaan. Preventie moet samen met ouders, onderwijs en welzijnsinstellingen steviger worden neergezet en de coffeeshop moet dicht. Het is toch niet normaal dat mensen uit de wijde omgeving naar Kampen komen om hier hun drugs te kopen.

CDA: Eens

Wij zijn tegen drugsgebruik omdat dit een verwoestend effect op mensen kan hebben. Wij willen daarom investeren in preventie. Omdat politie en justitie stellen dat met de aanwezigheid van een coffeeshop de illegale verkoop beter is aan te pakken, steunen wij onze burgemeester om die open te houden.

Gemeente Belang Kampen: Gedeeltelijk eens

Deze stelling heeft het over softdrug en drugs. Bij dat laatste gaan wij gemakshalve uit van harddrugs. Door te gedogen (via de coffeeshop) houd je wel zicht op waar softdrugs worden verkocht. Door te verbieden en te sluiten gaat men “ondergronds” en ben je het overzicht volledig kwijt. Zolang de overheid voor deze manier kiest, geen probleem. Voor wat betreft de harddrugs: keihard blijven bestrijden.

PvdA: Helemaal mee oneens

Wij zijn geen voorstander van drugsgebruik, maar we zijn realistisch genoeg om te weten dat we het nooit helemaal uit kan bannen. Softdrugs gebruik willen we reguleren en tegen harddrugs gebruik moet je optreden. Ook vinden we voorlichting voor jongeren over drugs- en alcoholmisbruik belangrijk!

Een deel van de stellingen die in aanloop naar de stemwijzer geformuleerd worden, worden ook gebruikt bij het grote verkiezingsdebat dat Weekblad De Brug in samenwerking met RTV IJsselmond en Wim Schluter organiseert. Dit debat vindt plaats op 8 maart om 20.00 uur in de Stadskazerne.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo

Welkom op De Brug

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement & cookiestatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.Lees ons privacystatement

Lees ons cookiestatement