De Brug

Maandag, 3 augustus 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Weinig politieke weerstand tegen meldpunt samenscholing

Weinig politieke weerstand tegen meldpunt samenscholing
Op 400 maatrixborden riep RWS in maart automobilisten op om thuis te blijven
Foto: Rijkswaterstaat
Redactie: Maarten van Gemert


(door Maarten van Gemert)
KAMPEN – Enkele weken na het uitbreken van het coronavirus en het daaropvolgende uitbreken van maatregelen om de verspreiding tegen te gaan, heeft burgemeester Koelewijn zijn burgers opgeroepen overtredingen te melden, met name van groepen en samenscholingen. De partijen in de gemeenteraad zien in die oproep geen bezwaar al vinden niet alle raadsfracties het nodig.

Noodverordening
Op 27 maart kondigde Veiligheidsregio IJsselland, waarin burgemeester Koelewijn namens Kampen zitting heeft, de Noodverordening COVID-19 af. Onder de aangescherpte maatregelen valt een verbod op ”zich in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon en andere personen in die groep een afstand te houden van ten minste 1,5 meter”.
In het betreffende verbodsartikel 2.2 wordt een uitzondering gemaakt voor ”personen die een gezamenlijke huishouding vormen en voor kinderen tot en met 12 jaar onder toezicht van een of meer van hun ouders of voogden”. Deze laatsten behoren wel weer onderling de anderhalve meter aan te houden.
Nadrukkelijk riep burgemeester Koelewijn zijn burgers op om zich hieraan te houden. Daar waar men overtredingen ziet, wordt men dringend verzocht dat te melden waarna een BOA of de politie polshoogte komt nemen en een boete op kan leggen van €390. Dit meldpunt kreeg in de volksmond al snel de benaming kliklijn.

Afwijzing
Is het meldpunt een kliklijn te noemen? Nee, dat wijzen de partijen af die reageerden op de vraag wat hun standpunt is in deze kwestie. Bernard van der Belt (SGP) noemt het een ”insinuerende” term met een “negatieve klank” (Janita Tabak, PvdA). Volgens Tabak is het meldpunt niets nieuws want die zijn er ook voor ondermijning, belastingontduiking en uitkeringsfraude.
Over dit laatste punt stelde de fractie van GroenLinks in 2011 vragen aan toenmalig wethouder Lidi Kievit. Met een ”kliklijn voor bijstandsfraude” werd volgens fractievoorzitster Nieke Jansen ”met grof geschut geschoten op een enkeling”. Vergelijkbaar reageerde prof. dr. Willem Ouweneel vorige maand op de christelijke nieuwssite CIP.nl. Met de coronamaatregelen wordt volgens hem met ”een kanon op een mug geschoten” hetgeen hem nog veel meer beangstigt.
Nieke Jansen benadrukt dat er veel dilemma’s spelen. Allereerst wijst ze op de eigen verantwoordelijkheid en het gezond verstand om de maatregelen na te leven. Dat vindt ook Gerben Wijnja (D66). Met hem geven meer fractievoorzitters, zoals Beent Keulen (VVD), aan dat je eerst de ander kunt aanspreken alvorens te bellen.


De tekst "Blijf thuis" is inmiddels verdwenen op de matrixborden (foto: Rijkswaterstaat)

Twijfel
Met dat laatste punt groeit de twijfel of het meldpunt wel nodig is. Jan Marskamp (CDA) had het liever niet gezien evenmin als Richard Boddeus (Kampen Sociaal). Bij het ter perse gaan van deze krant hebben nog niet alle partijen gereageerd. Later deze week volgt het laatste nieuws op de Brugsite.
In een eerder interview wees burgemeester Koelewijn een vergelijking met 75 jaar geleden af: ”Klikken in de oorlog was verraad. Nu is het voor de goede zaak.”
Op de radio bij NPO1 kwam Koelewijn met de volgende vergelijking: ”Als iemand dreigt te verdrinken, bel je ook de politie. De lijn is dus eigenlijk meer een ’life line’ te noemen.” In aansluiting daarop onderkennen alle raadsfracties het gevaar van het coronavirus. Over de genomen zeer ingrijpende maatregelen bestaat geen doorslaggevend verschil van mening.