De Brug

Zaterdag, 30 mei 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Raadspraat GroenLinks: Terugblik en vooruitblik

Raadspraat GroenLinks: Terugblik en vooruitblik
Deze bijdrage is geschreven door Nieke Jansen van de GroenLinks-fractie.
Redactie: Nick de Vries

In alle campagnedrukte van deze weken blik ik soms ook even terug op vier enerverende jaren die achter ons liggen. Mijn gedachten gaan bijvoorbeeld naar het dure en onverstandige besluit om dorp Reeve te bouwen. En naar het nieuwe armoedebeleid, dat een eerste stap in de goede richting is. De gemeente kreeg er een grote verantwoordelijkheid bij voor zorg, werk, uitkeringen en jeugdzorg.

Natuurlijk denk ik ook aan onze eigen inzet gedurende de afgelopen periode en wat die voor Kampen opleverde. GroenLinks heeft stevige idealen en we werken er in en buiten de raad hard aan om die idealen om te zetten in concrete resultaten. Met succes – en dus altijd samen met anderen - werkten we aan een beter armoedebeleid, een groener Groene Hart, Kampen als fietsstad en meer groen in Brunnepe. We zetten ons in voor meer inbreng van inwoners, voor eerlijker sociaal beleid en voor een binnenstad waar mensen graag komen. Zorg was en blijft vanzelfsprekend een belangrijk thema voor ons. Mensen die hulp nodig hebben en mantelzorgers moeten erop kunnen vertrouwen dat zij deze hulp krijgen. Ons voorstel om de nieuwe tegemoetkoming voor chronisch zieken te verhogen werd aangenomen. En wat te denken over het klimaat? Op ons voorstel heeft de raad in 2015 de Klimaatverklaring getekend. Daarmee zegt de gemeente Kampen dat ze in 2030 geen broeikasgassen meer zal produceren en uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Dat doet ertoe, om schone lucht en een gezonde omgeving te maken voor onszelf en voor nieuwe generaties.

Het is nu volop campagnetijd. GroenLinks heeft een lijst met dertig geweldige en veelzijdige kandidaten. U ziet ons op straat, wij brengen u onze krant en u bent welkom in ons GroenLinkshuis, Oudestraat 151. Daar zijn de komende week nog tal van activiteiten:

14 maart 20.30 uur Politiek en geloof

15 maart 19.00 uur Wat komt erin aan geld en waar besteden we dat aan?

16 maart 21.00 uur Jongeren Verkiezingsmeeting

17 maart 14.00 uur Bewegingsvrijheid: een wandeling rond toegankelijkheid

18 maart 13.30 uur (tijdstip gewijzigd) Groene stadswandeling: leven in de binnenstad

19 maart 12.00 uur Inloopkoffie en ruimte voor gesprek over zorg, wonen etc.

Dit doen we allemaal omdat we ervan overtuigd zijn dat het tijd is voor verandering. Kampen kan veel socialer. Kampen kan veel groener. En Kampen kan veel eerlijker. GroenLinks is er klaar voor om die verandering te realiseren. Ik nodig u van harte uit om met ons mee te doen en ons te steunen op 21 maart. Voor een socialer, groener en eerlijker Kampen: GroenLinks.