De Brug

Woensdag, 27 mei 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Toewijzing Regio Deal levert Regio Zwolle 22,5 miljoen op

Toewijzing Regio Deal levert Regio Zwolle 22,5 miljoen op
Foto: Fred Sollie
Redactie: Nick de Vries
(door Maarten van Gemert)

ZWOLLE/KAMPEN – Na het indienen van een aantal voorstellen, was het voor Regio Zwolle spannend wat het Rijk toe zou wijzen. Vrijdag werd bekend gemaakt dat het Rijk 22,5 miljoen euro uittrekt om te investeren in Regio Zwolle. Voorzitter Peter Snijders is heel blij met de ”erkenning van de waarde van Regio Zwolle voor heel Nederland”. De toegewezen Regio Deal is een meerjarige samenwerking tussen Rijk en regio om de regionale kracht te versterken.

Erkenning

Deze krant berichtte recent over het congres van Regio Zwolle, de bij het Rijk ingediende Regio Deals en de informatie van het Kamper college aan de Kamper gemeenteraad over Regio Zwolle. Als burgemeester van Zwolle is Peter Snijders voorzitter van Regio Zwolle, waarin 22 gemeenten samenwerken die vier provincies beslaan.

Snijders spreekt over de uitnodiging om samen te werken aan een Regio Deal als "een kers op de taart van de krachtige samenwerking binnen onze regio met overheden, onderwijs, ondernemers, waterschappen en maatschappelijke organisaties. Het is een erkenning voor de positie die Regio Zwolle inneemt in de sociaal-economische structuur van Nederland."

Programma

Regio Zwolle richt zich vanuit de investeringsagenda ’Groeien in balans’ op thema’s als circulair ondernemen, arbeidsmarkt van de toekomst, balans tussen stad en ommeland en adaptief omgaan met klimaatsverandering. De Regio Deal biedt kansen voor ondernemers en inwoners.

Het programma 'Groeien in balans’ biedt kansen voor ondernemers en inwoners vanuit meerdere actielijnen. Zo wil Regio Zwolle de concurrentiepositie van mkb- en familiebedrijven versterken door investeringen in bijvoorbeeld innovatie en logistieke processen, met een minimale ecologische voetafdruk. Ook wil Regio Zwolle balans brengen in de arbeidsmarkt door mensen werkzekerheid en ontwikkelingskansen te bieden met een investering in kennis en kunde.

Vanuit de actielijn stad en ommeland zet de regio in op florerende natuurgebieden in een stedelijk landschap met innovatieve mobiliteitsoplossingen. Een ander doel is het ontwikkelen van voldoende hoogwaardige voorzieningen en woningen voor alle levensfasen van inwoners.

Verbinding

Met haar programma verbindt Regio Zwolle de Randstad met Noord-Nederland en Duitsland. In totaal betreft de investeringswaarde een bedrag van maximaal 148 miljoen euro. Dat is opgebouwd uit partnerbijdragen en de te ontvangen 22,5 miljoen euro Rijksbijdrage.

Binnen de geschetste actielijnen zijn achttien projecten opgenomen. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met onder meer onderwijspartners, lectoren, VNO-NCW regio Zwolle, MKB Nederland Regio Zwolle, Waterschap Drents Overijsselse Delta, provincies en regiogemeenten.

De Regio Deal wordt tot dit najaar gezamenlijk uitgewerkt met de partijen uit Regio Zwolle, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en andere vakdepartementen.

Animo

Onder de regio’s in Nederland bestaat grote animo voor de Regio Deals. Er zijn 22 voorstellen bij het Rijk ingediend die in deze ronde worden verdeeld voor een totaalbedrag van ruim 180 miljoen euro. In totaal zijn 14 van de 22 voorstellen gehonoreerd om verder uit te werken tot Regio Deals. Naast Regio Zwolle hebben de regio’s FruitDelta, CleanTech en Veluwe een Regio Deal toegewezen gekregen.

De aanzienlijke hoeveelheid deals in Oost-Nederland onderstreept volgens Regio Zwolle dat de toekomst van Nederland in Oost-Nederland ligt. Zo concludeerde ook de Wageningen Universiteit in een recent rapport waarover deze krant eerder schreef. De provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen eveneens financieel de deals waarmee de cirkel rond is. Regio Zwolle gaat ermee aan de slag.