De Brug

Woensdag, 3 juni 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Doorzomeren start met Avercampwandeling

Doorzomeren start met Avercampwandeling
Foto: Carin Koopman
Ingezonden door: cultuurZIEN

Vrijdag 12 juli om 19.30 uur en zondag 14 juli om 14.00 uur organiseert cultuurZIEN een stadswandeling over Hendrick Avercamp. De wandeling start aan de Ijsselkade t.o. de Marktgang. De deelnamekosten bedragen € 7, 50 p.p., maximaal 15 deelnemers.

Onder de titel ''Doorzomeren met cultuurZIEN'' wordt jaarlijks een serie stadswandelingen tijdens de zomermaanden georganiseerd. Dit jaar is gekozen voor drie wandelingen met verschillende thema's. De eerste stadswandeling van zomer 2019 gaat over leven en werk van winterschilder Hendrick Avercamp (1585 – 1634). Wat gebeurde er begin 17e eeuw in Kampen, wie waren Hendricks collega's en hoe zag Kampen er in zijn tijd uit? Tijdens Hendricks leven was er bijvoorbeeld nog geen Nieuwe Toren.

Zeker zijn van deelname? Vooraf aanmelden voor deelname kan via kunst@cultuurzien.nl of bel met 038 331 10 24.

Van: vrijdag 12 juli 2019 14:00Tot: zondag 14 juli 2019 14:00