De Brug

Zaterdag, 30 mei 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Waterschap ‘Situatie op dit moment beheersbaar én kwetsbaar’

Waterschap ‘Situatie op dit moment beheersbaar én kwetsbaar’
Redactie: Fred Sollie

REGIO - Door het uitblijven van voldoende regen ziet Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) de grondwaterstanden in een groter gebied verder zakken. Dit maakt de uitgangssituatie kwetsbaar.

Komende week wordt er buiige neerslag verwacht. De verwachtte neerslaghoeveelheden zijn niet toereikend om de grondwatersituatie structureel te verbeteren, waardoor de uitgangssituatie nog steeds kwetsbaar is als er een langdurig warme en droge periode op zou treden. De komende week is dit niet aan de orde.

WDODelta kan voldoende water uit de IJssel en IJsselmeer aanvoeren. Hiermee blijft de situatie op korte termijn beheersbaar. Voor beregening uit oppervlaktewater is er nu nog voldoende water. WDODelta roept beregenaars op om te melden wanneer men wil beregenen uit oppervlaktewater, conform de voorschriften in de beregeningsregeling.