<< Ga terug

Vraag het de burgemeester

Vraag het de burgemeester
Foto: Foto: Aangeleverd.

"Ach, de gemeente gaat toch gewoon z’n eigen gang." Of toch niet? Het gemeentebestuur neemt maandelijks talloze beslissingen en kan daarbij niet iedereen tevreden stellen.

Besturen vraagt om het afwegen van belangen van verschillende groeperingen. Vraagt u zich ook wel eens waarom de gemeente nou net die ene beslissing neemt? Of wilt u juist dat zij ergens tegen in actie komt? Vanaf nu kunt u uw vraag rechtstreeks aan burgemeester Bort Koelewijn stellen door de vraag te mailen naar de redactie. Wij leggen tweewekelijks de meest interessante voor aan de burgervader. Zit u ook met een vraag? Mail deze dan naar redactie@brugmedia.nl met als onderwerptitel 'Vraag het de burgemeester'.

"Streeknieuws gaf mij de ruimte om elke veertien dagen een column te plaatsen. Daarvan heb ik dankbaar gebruik gemaakt. Het bood mij de kans op een wat luchtiger manier sommige aspecten van het besturen van de gemeente toe te lichten. De keuze werd aan mij overgelaten. Ik heb begrepen dat Streeknieuws zich wat meer op IJsselmuiden gaat richten en Nick de Vries van weekblad De Brug heeft mij gevraagd om als columnist te blijven functioneren en in mijn columns in te gaan op vragen die onder inwoners leven. Dat wil ik graag doen.

Sommige vragen worden mij gesteld waarop ik liever maar gewoon persoonlijk een antwoord op geef. Zoals de vraag of het mij nog steeds goed bevalt hier. En de vraag of ik bij elk bezoek bij een 60 jarig bruidspaar met even veel smaak het gebak nuttig (wat zeker het geval is). Waarover ik schrijf heeft meestal op de een of andere manier met de actualiteit te maken. B en w en de gemeenteraad nemen besluiten die onze gemeenschap raken en die licht ik graag toe. Daarbij kies ik als regel een manier van kijken die niet direct als ‘politiek’ overkomt. Misschien wat saai, maar dat laat ik graag aan de politieke partijen over die bijvoorbeeld in ‘raadspraat’ en op hun websites hun visie geven. Mijn manier van kijken wordt meestal ingegeven door vragen die mij worden gesteld op straat, bij recepties, bij openingen van exposities. Die vragen benader ik vanuit de rol van de gemeente of vanuit mijn positie als burgemeester. Ik ben dus niet van de politiek. Op mijn columns in Streeknieuws heb ik bij mijn weten zelfs niet 1 keer commentaar gekregen dat ik als burgemeester mijn boekje te buiten was gegaan. Maar ik weet eerlijk gezegd ook niet of iemand ze ook las.

De vraag wat ik vind van het aftreden van wethouder Ekker, zal ik dus niet inhoudelijk beantwoorden. Ik kan wel toelichten dat een wethouder (en ook de burgemeester) altijd het vertrouwen van de gemeenteraad moet hebben om te kunnen besturen. Ik kan ook toelichten dat wij in Kampen binnen het fractievoorzittersoverleg de afspraak hebben gemaakt dat wanneer er twijfel is over het functioneren van collegeleden of raadsleden, zij dat in eerste aanleg binnen het fractievoorzittersoverleg aan de orde stellen. Onderzoek kan dan uitwijzen of er echt iets aan de hand is of niet. Ik kan ook toelichten dat ik het als burgemeester betreur dat een lid van het college zich genoodzaakt ziet om af te treden. Ik zie het als mijn taak om het college, ongeacht politieke samenstelling, zo sterk mogelijk te maken in het belang van de bestuurbaarheid van de gemeente. Daar hoort ook het investeren in samenwerking als team bij. Als een wethouder moet aftreden ervaar ik dat als een verlies. En ik besef maar al te goed hoezeer dit als een drama bij de betreffende bestuurder overkomt. Want wethouder ben je met hart en ziel, dag en nacht en alle dagen van de week in het belang van de gemeente. En de gemeenteraad heeft een controlerende taak en stelt ook kaders hoe de gemeente bestuurd moet worden."

Bort KoelewijnReactie Tweeduizendzeventien

Dit teruglezende herinner ik mij het niet politiek ingegeven bezwaar! De vervuiling. CDA'er Meijering is, in deze, geen buikspreekpop van CU'er Boerman. Zo blijft de Kamper AK-partij de enige, kostenverzwijgende trekker van hun onrealistische waterproject BBB. Niet in het artikel genoemd is o.a. het tegen de hoge muren aankijken wanneer je door een lage waterstand onder meer bruggen door kunt, waarboven in de zichtlijn auto's staan. Er varen is op papier dus meer iets voor kinderen, tijdens een evenement met spelelementen. Trapjes om er te komen zijn er al. Toeristen kunnen beter richting de al langer bestaande routes in de van lage weilanden voorziene polder Mastenbroek, waar ik helaas nog nooit een toerist heb zien kanoën. Ook bij het fraaie kanoverhuurpunt gemaal Broek en Maten, met korte routes, struikel je helaas niet over de er kanoënde toeristen. Zonder te fantaseren over gunstige waterstanden is het langste bevaarbare deel van de Burgel krap 400 meter lang. Die 400 meter lopen heeft als toegevoegde waarden de lagere kosten van wandelen, het makkelijker plannen van het uitje, het wel op enige afstand kunnen zien van stadspoorten, niet nat worden, geen natte eigendommen, en het kunnen kiezen voor vele alternatieve routes om terug te wandelen naar het vertrekpunt. Project BBB is net zo kansarm, en belachelijk duur, als alle andere Kamper waterplannetjes van het provinciale Waterhoofd van de CU. Ik ben 'niet tegen' een gemiddeld hogere waterstand en misschien hooguit wat in de gracht geplaatste houten sloepen en dergelijke, alsof een stadsboer zojuist nog per praam hooi aangeleverd kreeg. Voor de beeldkwaliteit respectievelijk kitsch. Er varen, of voor mijn part met tijdelijke steigers lopen over het water, zou ik beperken tot evenementen. Dan is 400 meter al te lang, dus dat kan best. Tijdens er kanoën in juni kijkt de toerist volgens mij aan tegen de achterkant van zeecontainers van de Hanzemarkt. Ik neem dus aan dat de organisatie van de moderne Hanzedagen, met water als politiek thema, erin is geslaagd om de Burgel niet wezenlijk te benutten. De voor alle gebruik wellicht te vervuilde Burgel.

woensdag 24 mei 2017 12:00

Reactie Corry

Klusje geklaard: deze link is doorgestuurd naar een fractie in Kampen (NEE GEEN GBK) met die krop sla en aan een Gedeputeerde in Overijssel. Kieken wat `t wördt. Trouwens krop sla voor één euro = duur betaald. Bij de Lidl betaal je 0,39 cent!

dinsdag 23 mei 2017 16:38

Reactie Corry

Link naar Mogelijk kanotochtjes op de Burgel voor 2017 door Nick de Vries https://brugnieuws.nl/algemeen/mogelijk-kanotochtjes-op-de-burgel-voor-2017

dinsdag 23 mei 2017 16:28

Reactie Corry

Hier het gehele artikel: Mogelijk kanotochtjes op de Burgel voor 2017 door Nick de Vries "KAMPEN - De bevaarbare Burgel, al in 1996 werd onderzocht of dit een realistische toeristentrekker was. Sindsdien is er vaak over het plan gesproken, maar nooit werd het echt concreet. Of dat nu wel gaat gebeuren, is nog maar de vraag, maar een student van de Universiteit van Twente heeft in ieder geval de mogelijkheden onderzocht van het bevaarbaar maken van de gracht. Zijn verkenning 'De Burgel; beleefbaar en bevaarbaar' heeft hij aan het college van b en w aangeboden. Rondvaartboten zullen er nooit varen, maar enkele kano’s op een beperkt gedeelte van de stadsgracht lijken haalbaar. En dan het liefst voor de Hanzedagen in 2017, vertelt Geert Meijering. Hij heeft het plan gelezen en zegt dat het gaat van financieel onhaalbaar tot makkelijk praktisch in te vullen. Het volledig bevaarbaar maken, met een aansluiting op de IJssel is waarschijnlijk sowieso te kostbaar. Voor 2017 is hooguit een klein stukje Burgel bevaarbaar te maken. De gemeente heeft wel goede hoop dat hiervoor wat subsidie van de provincie te krijgen is. Een probleem bij het bevaarbaar maken van de Burgel is de bodemvervuiling, die door de hele stad op die diepte te vinden is. In de Burgel is die afgedicht door een stuk dekzand. Deze laag mag niet teveel verstoord worden, want dan komt de vervuiling om hoog. Het water in de Burgel is niet al te diep en daardoor kunnen er alleen licht toeristische vaartuigen op de Burgel toegelaten worden. Daarbij valt te denken aan kano’s of fluisterboten".

dinsdag 23 mei 2017 16:25

Reactie Corry

Tweeduizendzeventien Ik kom even terug op het ooit gelanceerde plan om - inderdaad - de Burgel weer bevaarbaar te maken voor kano`s en ander "klein bier". en dit werk zou gereed moeten zijn vóór de Internationale Hanzedagen in 2017. Om dit te kunnen onderzoeken, werd dit in opdracht van het College van B&W in Kampen onderzocht door een student van de Universiteit van Twente om in ieder geval de mogelijkheden te onderzoeken van het bevaarbaar maken van de gracht Blijkbaar was dit een dusdanig "gevoelig" rapport over de stand van de Burgel qua grondvervuiling dat de uitkomsten van dit rapport diep in een lade van wethouder Meijering werd gestopt. Ik zuig dit echt niet uit mijn duim en ik hoop dan ook dat er - ook al is er maar één fractie binnen de Kamper Gemeenteraad - zal opstaan om hierover nadere vragen te gaan stellen. Vraag me nu echt in goeden gemoede af of de grond onder Kampen WERKELIJK één grote vuilnisbelt is. Ik zal de link en de tekst van het gevonden bericht in het volgende topic plaatsen en tegelijkertijd één raadslid hierover aanschrijven.

dinsdag 23 mei 2017 16:23

Reactie Corry

Tweeduizendzeventien: goed op de hoogte en met feiten onderbouwd: zo mag ik het - als ex-Kamperse en ex-Mokumse en nu wonend in het Westen - graag zien. Vermoed dat jij - gezien je kennis van zaken - ook wel van die "verdomde import" zal zijn. Gelukkig was en ben ik nog steeds "export" en ik wil dit graag zou houden. Even over die nieuw te benoemen wethouder: een bericht aangetroffen dat een nieuwe wethouder woensdag 23 mei a.s. door "het licht" door jou hierboven terecht aan gehaald (en die is dan nog fractievoorzitter ook) om 16.00 uur "van stal zal worden gehaald". Eens kijken met "welke vondst" dit mislukte raadslid dat geen enkel raadsstuk uit het verleden kent en/of niet eens de wil heeft om zich daarin te verdiepen, "dit licht in de duisternis" mee "af zal komen". Ga jij vanavond met Ekker maar lekker "handje drukken" (ja dan bedoel ik dat spelletje natuurlijk die man geef je toch geen hand) in de VAN HEUTZ KAZERNE zo heette die kazerne (en ik zie de soldaten nog "in het gelid" in hun wachthuisjes staan). Goede naam bij Ekker immers dezelfde mentaliteit. Voor de goede orde: afgelopen zaterdag j.l. hebben 1000 mensen "de moeite" genomen om "bye bye bypass" te bezoeken........waar "ome Bert" zoals mij in Amsterdam is geleerd, de eerste heipaal mocht slaan voor de inlaat van Reeve.........natuurlijk onder goedkeurend oog en gemompel van mede kameraad van de "gestaalde kaders van CU" "ome Gerrit jan"!

maandag 22 mei 2017 16:10

Reactie Tweeduizendzeventien

Het komische duo Bertje en Bortje zal het niet weten, maar een gemiddeld iets hogere waterstand in de Burgel ziet er al leuker uit en zou vrij goedkoop zijn. Je ziet dan immers meer van het water. Drijvende tuintjes via de ietwat politieke wijkvereniging kunnen ratten aantrekken, dus plantjes water geven zal niet het enige beheersvraagstuk zijn. Ik ben principieel misschien niet eens tegen Bortjes Bevaarbare(re) Burgel, maar dan met kleine bruine vloot. Zonder vaste mast. Vooral voor de beeldkwaliteit, en gaarna zo goed als gratis uitgevoerd. De kosten van project BBB zijn echter enorm, Kampen is geen watersportplaats, een sluisje zorgt voor oponthoud, een modern jachthaventje staat er niet, lage bruggen, en de paar lelijke bootjes leveren nooit genoeg op. In de regio kan de stadsgracht van Hasselt een voorbeeld zijn. Om pleziervaart naar Kampen te lokken kan de bypass beter afgeschraapt worden. Dan kunnen we elke passant bij de Roggebotsluis, richting Friesland, eenmaal per jaar makkelijk voor 100 tot 200 euro aan Kamper Knaken schenken. Uitsluitend door henzelf te besteden in het Kampen van een GBK-winkelier, als compensatie voor de omweg via het voor pleziervaart listige Keteldiep (scherpe bocht, stroming, beroepsvaart). Dat is veel goedkoper dan bestaande plannen van het provinciale Waterhoofd, en is mooier dan het aankijken tegen hoge dijken van een bypass-bypass. Bij de Kamper VVD hadden ze dat laatste, aankijken tegen saaie hoge dijken, laatst nog niet helemaal door. In theorie en op papier, niet gehinderd door enige relevante vaarervaring, leek het de Kamper VVD leuk om er te varen. Is niet zo (lelijk uitzicht op gebouwde hoge dijken, geen stukje IJsselmeer, oponthoud bij sluis, vaste brug, IJssel met stroming en beroepsvaart, ...) maar men had die waan.

maandag 22 mei 2017 00:34

Reactie Tweeduizendzeventien

Huh? Vastgoedprojectontwikkelaar Bortje Bypass wil hoogstpersoonlijk graag Bootjes in de Burgel realiseren. Project BBB zal een hem aangepraat politiek ideaal zijn, want hij begon er ooit verdacht snel over. Hij is nu zelf toch echt de voortrekker van project BBB. Bron: https://brugnieuws.nl/algemeen/koelewijn-klaar-voor-nog-eens-zes-jaar ("Ook ziet hij graag bootjes in de Burgel."). Het kan niet op. Kampen zou goud in handen hebben, en smijt die goudklompjes daar waar mogelijk in het wegstromende water. Bortje Bypass wil in de nabije toekomst, tijdens zijn regime, graag Borts Bevaarbare Burgel aangelegd zien, aldus Bortje Bypass. Niet zijn idee, weet hij veel, maar wel een hem door z'n Kamper AK-partij aangepraat politiek ideaal. Waterhoofd Boerman, gok ik. Een roodverbrande kapitein op het voordek, een strak vormgegeven wit jacht, en een blauwe dieselwalm. Met een beetje goede wil kunnen we daar dan de Nederlandse driekleur in herkennen, middenin een failliete historische binnenstad.

maandag 22 mei 2017 00:00

Reactie Tweeduizendzeventien

Een probleem in, én voor, het functioneren van bijna deze hele regio is dat de nieuwe ambtenaren oude ambtenaren moeten zijn. Oldebroek, werkcoach: "minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar met re-integratie van werkzoekenden". SSC (Shared Service Center) in Zwolle, contractmanager: "minimaal een half jaar ervaring als contractmanager in het Sociaal Domein in de laatste 5 jaar en in totaal minimaal 3 jaar ervaring als contractmanager bij een overheidsinstantie.". Nunspeet, junior-instapfunctie voor beginners zonder noemenswaardige ervaring: "Ervaring met de Participatiewet is noodzakelijk ... affiniteit met de andere beleidsterreinen in het Sociaal Domein ook onmisbaar ... ervaring in het Sociaal Domein ... Brede actuele kennis van en ervaring met de huidige ontwikkelingen in het sociaal domein en in het bijzonder de Participatiewet". Voor individuele inhuurambtenaren gelden soortgelijke, maar vaak iets zwaardere eisen. De weinig verfrissende gevolgen van deze aanpak laten zich raden. HR functioneert niet, maar dat zagen we al. In dit deel van de regio is Kampen een positieve uitzondering. Helaas komt dat doordat Kampen geen vacatures heeft of publiceert. Zelfs niet voor het Zwolse SSC van Kampen. Blijkbaar wil Kampen het risico minimaliseren dat een contractmanager van het Zwolse SSC uit de gemeente Kampen zou komen. In de regio bestaat een heel circuit van rondreizende oude ambtenaren, waarvan wordt gevraagd om te doen wat er al jarenlang van ze wordt gevraagd. Soms met de toevoeging dat ze toe moeten zijn aan een nieuwe uitdaging. De toevoeging "X jaar ervaring, waarvan Y jaar recent", is typerend voor bijna de hele volgzame regio. Het verklaart een deel van het weinig vernieuwende stoflaagje. Kampen was een positieve uitzondering, want via het SSC wordt de ambtenarenbeschermende methode ook hier ge-introduceerd. En jawel hoor, de gemiddelde hoge leeftijd van ambtenaren is een mysterieus probleem waarvoor de gemeenten een oplossing zeggen te zoeken. Dat zou zomaar kunnen komen doordat in de regio nieuwe ambtenaren oude ambtenaren moeten zijn. Gaarne met 10 jaar ervaring, waarvan minimaal 8 recent. Je hebt ergens dus ook een hele kudde wegbezuinigde ambtenaren die langer dan 2 jaar langs de zijlijn staan, zeer geschikt en verfrissend kunnen zijn, en in de hele regio nooit meer aan de bak zullen komen omdat ze ooit buiten het rondreizende circus zijn beland. Nu doen ambtenaren er goed aan om niet en nooit ergens buiten de boot te vallen, door het eigen personeelsbeleid. "Ja en amen, m'neer de wethouder", is een winnende overlevingsstrategie. Of de ambtenaar moet bereid zijn om te verhuizen naar een andere regio. Naar Zwartewaterland, bijvoorbeeld. Zwartewaterland hanteert een veel ruimere, minder beperkende, betere werkervaringseis: "aantoonbare ruime werkervaring binnen een beleidsfunctie in het Sociaal Domein". Dan kun je als ambtenaar tenminste tussentijds meerdere jaren iets anders gaan doen om andere ervaringen op te doen, zonder nooit meer aan de bak te kunnen komen in het werk van je eigen specialistische opleiding. Hier zijn nieuwe ambtenaren oude ambtenaren. Meerdere jaren zendingswerk of arme Afrikanen verplegen kost je in deze regio je loopbaan, dus de regionale interpretatie van de religieuze cultuur overklast de werkelijke religieuze invloed. Wel hier, maar niet in het goddeloze Zwartewaterland. In Zwartewaterland mag een nieuwe ambtenaar een ex-ambtenaar zijn. In Zwartewaterland is "ja en amen" vrijblijvender. Hier niet. In ons Zwartekousenland moet een nieuwe ambtenaar een oude ambtenaar zijn, en vindt de gemeente Kampen de hoge gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand een probleem. Zie een Nunspeet, waar de zeer ervaren "junior" medewerker een schat aan ervaring mee moet brengen. Zwartewaterland zal daarom gezonder én beter functioneren dan Zwartekousenland, verwacht ik.

zondag 21 mei 2017 23:35

Reactie Corry

Tweeduizendzeventien: je kunt Burgemeester Koelewijn NIET alles aanrekenen. Er waren ooit eens plannen voor het opknappen van de Burgel gepresenteerd door GBK.Waarschijnlijk is dit door het College van B&W in Kampen naar een lade getorpedeerd. Ik vermoed hier "een Ekkertje" onder het gras want een beetje opknappen en het vernieuwen van de bijna in elkaar stortende muren van de Burgel kosten heel veel geld! Ik heb het zelf nog meegemaakt toen ik aan de Broederweg woonde en op de de volgende school zat (op zich een wippie vanaf de Broederweg naar de Nieuwmarkt): Prins Bernhard School; School met den Bijbel. Op zondag was er een zondagsschool gevestigd waar ik OOK nog eens een keer heen moest. Heb de naam van deze zondagsschool deze week "voor de aardigheid" deze week eens opgezocht en ik schrok mij kapot. "Hervormde Zondagsschool op Gereformeerde Grondslag" met de naam "De Zaaier". Dat "zaad" is NIET geland maar het blijkt de zwaarste zondagsschol van heel Kampen te zijn. Met nevenvestiging in Oosterwolde/Noordeinde en je weet wel wie daar vandaan komt. Ja juist: die CU-wethouder zo gesteven in deze leer dat er niks meer te buigen valt bij deze meneer. Zo ook bij het op zich sympathieke plan ingediend door GBK Kampen om die Burgel een wat vrolijker aanzicht te geven door middel van drijvende tuintjes. Wie de bloemetjes in droge zomer water moet geven, is er helaas niet bij verteld. Voeg nog eens toe het feit dat "de nieuwe Burgel met nieuwe bruggen" al begin jaren zestig van de vorige eeuwzijn aangelegd. Het water stond letterlijk stil; de vissen gingen en masse dood en de stank en bagger van dit geheel was niet te harden! Nooit zoiets ergs gezien als kind als toen. Nee: BBB doet verder niks aan dit project want daaraan valt geen eer te behalen. Ook al zakken die muren van ellende van de scheuren zowat in elkaar. Voorwaar; om die gescheurde muren te zien, kun je je een reis naar het Groninger aardgasgebied besparen. Menig echte Kampenaar nog stammend vanuit de "Oude Burgeltijd" is dit een doorn in het oog. Maar ja; dat krijg je nu eenmaal met een College dat ver na mijn tijd geboren is of van "buiten de stad" hier in is gekomen zoals dit met de twee CU-leden het geval is. Knap die Burgel eens op en gooi die IJsselkogge op de schroothoop Bort. Dat eerste zal je meer in dank worden afgenomen dan dat geemmer en gemier van de Walter en nog wat; zo`n archeoloog fanaat die alleen gaat voor dit project gaat en "zijn droom" in rook ziet opgaan. Pech gehad Walter Nardus: zoals altijd achteraf weer blijkt de verwachtingen omtrent het conserveren van dat wrakhout en alles wat erbij komt kijken weer eens veel te laag ingeschat! Burgemeester Koelewijn: zie van die IJsselkogge af en ga voor het repareren van die muren aan de Burgwal. Want je koopt letterlijk NIETS voor een stad in verval.......en de meerderheid van de Kamper bevolking zal die IJsselkogge WORST wezen! Vraag er geld voor aan Bataviawerf en laat dat ding daar lekker staan; geld om een exclusieve expo-ruimte te gaan bouwen en te exploiteren heeft Kampen toch al niet. Kaan ook NIET meteen worden gerealiseerd want ja die vervuilde grond aan de Buitenhaven ligt er nog steeds........rotzooi gedempt van die ouwe gasfabriek afgebroken in eerste helft jaren zestig toen de gasbel in Slochteren was ontdekt en deze in gebruik werd genomen.

zondag 21 mei 2017 23:29

Reactie Tweeduizendzeventien

Vastgoedprojectje BBB zou nog moeten volgen, na het klonen van de Spakenburgse werf. Bort's Bevaarbare Burgel. Strak vormgegeven witte boten met dieselmotoren in de binnenstad, als persoonlijk politiek ideaal van Bortje Bypass. Naast plannen van anderen om het stadsfront te "verrijken" met strak vormgegeven witte boten. Van die steigers zul je weinig zien, maar de jachten laten het beschermde stadsgezicht er als een jachthaven uitzien. Kampen is een oeverstad. Kampen is geen havenstad, jachthavenstad noch bekend watersportgebied.

zaterdag 20 mei 2017 11:09

Reactie Corry

Link naar bericht IJsselkogge op Kamper Stentor: http://www.destentor.nl/kampen/wordt-de-ijsselkogge-nou-geconserveerd-of-niet-besluit-weer-uitgesteld~a142b6d1/

vrijdag 19 mei 2017 22:21

Reactie Corry

Volgende "hobby" van burgemeester Koelewijn staat ook al op de helling. De eens met zo veel trots omhoog gehaalde en met veel tam tam omgeven zelfs de serieuze landelijk kranten gehaald, dreigt jammerlijk te grond te gaan. De IJsselkogge. De Kamper bevolking zelf - een ook partijen in de Raad- hadden gezien de kosten die dit met zich zou brengen, zo al hun bedenkingen. Danzij de aarzelende fractie van de CU - di opeens ontzettend "ZUUNIG werd - werd de door Rijskwaterstaat datumlimiet van 2 jaar geleden NIET gehaald en verviel voor Kampen de optie dit schip zelf te onderzoeken en eventueel te conserveren. N.B.: de eigen CU die dwars voor haar Burgervader ging liggen, keek opeens op een voor hen aan uitgaven lullig bedrag. En NU volgens laatste geplaatste bericht op de Kamer Stentoor gaat - tot grote tegenzin en ergenis van burgevader Bort Koelewijn - zijn laatste hobby de IJssel in. Kan NIET tijdens de komende Hanzedagen worden tentoongesteld in 3D;. Vraag is nu: wat moeten de Kampenaren hier nu weer mee. Gesteggel over de steeds langer periode van "conservering" tussen de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en Rijkswaterstaat ligt aan dit probleem ten grondslag. Lange leve de toen zo zuunige CU: haar komt alle lof en eer toe dat dit schip nu al op de helling zal gaan......Ik zal het bericht wederom hier apart plaatsen. Arme Bort Koelewijn; wat doet het toch pijn al je zo zorgvuldige spanningen om het cultureel erfgoed voor Kampen te bewaren wellicht allemaal voor niets geweest. Hak de knoop maar door: om dit ding nog ergens in weet ik veel voor jaar ten toon te stellen krijg Bort Koelewijn het geld niet meer bij elkaar! Arme Burgervader weer een hobby van U tot groot verdriet hoogst waarschijnlijk naar de Filistijnen met dank aan uw partijgenoten. Fiene Zundag Bort!

vrijdag 19 mei 2017 22:19

Reactie Corry

"Reactie HR Geweldig, ik krijg een podium! Ik zal het kort houden: slaafs volk.. het kan best. Ik trek mijn mond niet (uitgebreid) open op een kleine reactiepagina van de lokale krant. Tip: doe het onder de mensen die er echt toe doen en enig invloed kunnen uitoefenen in de politiek. Hier kom je stuk verder mee i.p.v. deze reactiepagina. Reaguurse nog even met jullie ''belangrijke'' ''functie'' en veel succes ;)" Kijk in dat laatste zit de kneep: er zijn mensen genoeg die dit bij de bevoegde instanties doen maar met lege handen thuiskomen door arrogante ambtenaren van het CU-legioen weggestuurd van het katje naar de muur. De enige reaguurder (dus inderdaad een MAN die verder niks om handen heeft) dan onder pseudoniemen te publiceren en - wellicht als "mol" van de plaatselijke CU-Kapo hier gedropt - zal ONS wel eens even vertellen wat WIJ moeten gaan doen. Man doe lekker een "Rondje Zwartendijk" of ga morgen gezellig "met de bus mee kijken naar de grootste bouwput aller tijden" (voor dorp Kampen dan) door de plaatselijke, regionale en landelijke CU-bestuurders allemaal veroorzaakt. NIET om Gods Schepping te dienen, maar om deze naar de kloten te helpen. Blijkbaar neem je niet eens DE MOEITE om mijn verhaal te lezen en de bijdrage die ik voor de samenleving lever. Maar wat ik doe gaat JOU JUIST geen REET aan! N.B.: iedereen heeft zijn/haar eigen waarheid dus - deze is per definitie - al gekleurd. En dat "kleurplaatje" vul jij met je kleurpotloden maar lekker zelf in! Kijk: ik zie het hieronder al staan voor al die voorstanders die van een "lekker dagje "bypassen" houden" (maar kijk uit dat je die zelf NIET nodig hebt als je hart er wat van KRIJGT)! "Bouwterrein Isala Delta zaterdag 20 mei open voor....." voor elke debiel die hier naar gaat kijken! ATTENOJE!

vrijdag 19 mei 2017 19:07

Reactie Tweeduizendzeventien

Gossie. De onwetende hokjesman HR suggereert dat wat ik, alleen deze week al, meermaals heb gedaan. De dorpspolitici van de duimzuigende fantast HR heb ik daarbij wel overgeslagen, alhoewel zij een keertje onvermijdelijk toehoorder waren. Gefeliciteerd met uw zielige flutpodium, bedankt voor uw nuttige en volksverheffende suggestie om juist die specifieke bijdrage te gaan leveren, en lang leve grey lists.

vrijdag 19 mei 2017 15:45

Reactie Tweeduizendzeventien

Overigens moet de lezer hier op een rode knop drukken om de volledige reacties te zien te krijgen, zodat het lezen van hinderlijke persoonlijke meningen een eigen keuze is. De redactie beschermt de troll dus al tegen het soms in een deuk liggen, en de reaguurders weten zo zeker dat de troll vrijwillig de ongekroonde koning van de reaguurders van het plaatselijke sufferdje probeert te spelen. Alles voor de CU, inclusief het jezelf telkens voor paal zetten met nutteloze oproepjes. Zelfs ik leverde een (positieve) bijdrage aan de Kamper CU, namelijk de suggestie om voortaan maar weer columns te gaan schrijven over een boeiend congres over rubberen stoeptegels bij scholen. Zie mijn eerste reactie hieronder, alles daaronder en alles daarboven wijst op de jammerlijke kansloosheid van het stellen van vragen aan "moderne" bestuurders, wat ten overvloede wordt geillustreerd door een onnadenkende, asociale CU-fanaat. Die zich hier ergert, wat tot dusverre het enige goede nieuws is.

vrijdag 19 mei 2017 15:33

Reactie HR

Geweldig, ik krijg een podium! Ik zal het kort houden: slaafs volk.. het kan best. Ik trek mijn mond niet (uitgebreid) open op een kleine reactiepagina van de lokale krant. Tip: doe het onder de mensen die er echt toe doen en enig invloed kunnen uitoefenen in de politiek. Hier kom je stuk verder mee i.p.v. deze reactiepagina. Reaguurse nog even met jullie ''belangrijke'' ''functie'' en veel succes ;)

vrijdag 19 mei 2017 15:20

Reactie Tweeduizendzeventien

Vandaar mijn "misschien (!)", het ging namelijk wel om participeren en de HR-mafketel wist niet wat ik ook niet zeker weet c.q. meld. Ik gok op een hier wel vaker komende, 100% mannelijke CU-fanaat, mogelijk vanuit een bekend flatje met uitzicht op "bezigheden" van schoolgaande meiden. CU: onder andere vanwege het gebrek aan argumenten, het tevergeefs proberen op te leggen van een weinig verrassende wil met bovenwettelijke normen, het ging in de draad steeds over de CU, en door de voorkeur voor verzonnen verhaallijnen. Het merendeel van de artikelen op de voorpagina heeft bijvoorbeeld geen reactie, dus ook het kersverse alias Sterkmerk produceert Zwakgeleuter . Moraalridder? Kruisvaarder? Dezelfde pot nat. Moraalridders zijn de eersten die niet voldoen aan de eigen moraal, geïllustreerd door onze aliassenkoning. Moraalridders zijn sociologisch een interessante paradox, maar het wordt niet gewaardeerd om het daarover te hebben. Het de Kamper CU zo kenmerkende overschot aan starre, andere niet-professionals schofferende "gedachten". De C vind ik geschikter voor landelijke thema's. Zonder de C zou de CU zeer dichtbij de Nederlandse cultuur staan, maar iets verder links van het midden dan men denkt. Met de C krijg je dit soort extreem-rechtse, radicale PVV-trollen. Eerlijk is eerlijk, het is wel zo dat "we" hier grondrechten niet per se hoeven te benutten. Denk aan de hinderlijke godsdienstvrijheid, of de iemand irriterende (geweldig nieuws, bedankt!) vrijheid van meningsuiting. Een klassieke moraalridder, die als eerste niet voldoet aan de eigen moraal.

vrijdag 19 mei 2017 15:20

Reactie Corry

Tweeduizendenzeventien: eindelijk hebben we elkaar gevonden. Wat heb ik in een deuk gelegen hoe jij HR ter plekke "afslacgt". Wellicht is deze randfiguur een BOA van de gemeente Kampen gezien de inderdaad door jou genoemde sarcastische opmerkingen naar mij toe? Voor wat betreft "bommetje": nee deze Hoog Rendement gaf mij even te veel eer i.v.m. het vertrek van voormalig wethouder de "heer" Ekker. Hij beschuldigde mij er namelijk van dat IK er de oorzaak van was dat de heer Ekker alle voor deze belastende tweets richting de fractievoorzitter van GroenLink moest wissen. Ik wist toen nog niet eens van HET BESTAAN van die gore tweets van "vrind Ekker" AF du HOOG REndement: hier gaat het voor jou NIET worden. Laat mij maar lekker zitten waar ik zit: inderdaad ja ver weg van die hele CU-kliek. En neem dat "onder dwang werken" voor het werken in het kader van de Participatiewet wat mij betreft niet te zwaar op. Het is om de Individuele Inkomenstoeslag ieder jaar te ontvangen. EN: maak je GEEN zorgen ik doe het met veel plezier. Want: op deze wijze maak ik van "mijn onder dwang werken" in de regel eenstuk plezier en dit werk is mij op het lijf geschreven. Lekker thuis op de bank met het toetsenbord op schoot met als "werk in uitvoering" de politiek! Van waar dit laatste dan ook vandaan moge komen. Als zaken NIET in orde zijn (naar mijn mening dan) dan durf IK - in tegenstelling tot het slaafse gristelijke volk in Kampen dat alleen maar onder elkaar overal over loopt te memmen -en de bek naar "de bestuurders" in Kampen niet lös durft te doen - die bek dus wèl lös te doen. En kijk: DAT LAATSTE bevalt Hooog Rendement natuurlijk TOTAAL NIET want dat past niet in het straatje van deze lafhartige man/vrouw. Voor de rest: ik had al verlof gevraagd aan de "digitale baas" ook in Overijssel voor wie ik dagelijks werk en niet zo`n klein beetje ook dat kan ik je verzekeren. Maandag a.s. is het "Ekker-feestje" in de voor mij nog altijd hetende en dit keer een prima passende titel voor dit "heerschap" "Van Heutz Kazerne". Hoog Rendement wens ik hier alvast "een fiene Zundag" toe en profiteer maar lekker van die gratis drank en borrelhapjes op kosten van de Kamper gemeenschap "geschonken" aan een VVD-wethouder in Kampen; ben echt benieuwd hoeveel volk daar nu op af komt en stomdronken en zwalkend na afloop door de Aoldestraote in Kampen zal lopen. Want van wat alles dat je "gratis" kunt krijgen, moet je natuurlijk wel even "profiteren". Proost beiden: IK zal er niet zijn kijk wel link uit om nog een cent in Dorp Kampen te spenderen met mijn "armzalige" Bijstandsvakantieuitkering! Na NEGEN jaar nog steeds NIET in de schuldhulpverlening beland; zo nou mag Hoog Rendement hierover weer het woord. Wat een stumperd.......kieken of ij nou nog wat te zeggen ef of met de bek vol tanden stiet!

vrijdag 19 mei 2017 14:27

Reactie Sterkmerk

@Corry en @tweeduizendzeventien Hebben jullie niets anders te doen dan zeer persoonlijk gekleurde reacties te plaatsen bij vrijwel alle artikelen in De Brug? Advies: Begin zelf een blog!

vrijdag 19 mei 2017 13:39

Reactie Tweeduizendzeventien

Zo blijkt maar weer, ten overvloede, dat domme HR-vragen en een hokjesgeest prima bij de afdeling HR passen! HR is, volgens HR, de lurkende laag onder HR's reaguurders, zonder inhoudelijke reactie op wat dan ook. Nou ja, het zou ook een nieuwe Russische strategie van het team Voorlichting of de CU Kampen kunnen zijn... Of is de afdeling HR echt wanhopig op zoek naar sukkelaars die niets te doen zouden hebben, maar is het budget voor werving op? Ik begrijp verder dat HR bijvoorbeeld het ook echt potentieel beschermen van levens, het leefmilieu en automobiliteit niet erg belangrijk vind (https://dedrontenaar.nl/112/politie-vraagt-opnieuw-aandacht-voor-sluipverkeer-parallelweg-hanzeweg/reacties#2160). Dan hebben we ook daarover een meningsverschilletje. Dezelfde afdeling HR, die het eerder nodig vond om iemand die misschien (!) toch nog zoveel mogelijk haalt uit opgelegde Participatiewet-dwangarbeid, na te trappen door die dwangarbeid spottend iemands "functie" en "bezigheid" te gaan noemen. Ik had toen alvast betere dingen te doen dan het HR erop wijzen dat er geen hoofdredactie is. Ik weet niet meer precies wat, maar het zou het leggen van een (helaas wegwerkbaar) politiek bommetje onder de stoel van een weinig populaire CU-wethouder geweest kunnen zijn. Als iemand toch nog iets van het via de Participatiewet moeten schoffelen probeert te maken door dat met enig enthousiasme "hofhovenier" te gaan noemen, met overvloedige blijk van werkwilligheid, dan kunnen we die schoffelende sociaal zwakkere weeral hoger inschatten dan Utopia-fan HR, die naar eigen zeggen, als bezigheid heeft het volgen van mensen die, volgens HR, niets beters zouden hebben te doen. Voortaan meer succes met het proberen weg te zetten van anderen; ik ben niet iemand die eerst mensen tot dwangarbeid verplicht en daarna die dwangarbeid belachelijk meent te moeten maken. De door HR gesuggereerde niveauverschillen bestaan dus inderdaad. Veel plezier bij het volgen van mensen die, volgens de afdeling HR, niets te doen zouden hebben. Ik, niet de woordvoerder van "jullie", vind zelf het volgen van de andere kant van de A1 veel aansprekender. Vaarwel, veel plezier tijdens het passieve lurken, en ho!ho!ho!

vrijdag 19 mei 2017 13:15

Reactie HR

@tweeduizendzeventien @corry: Hebben jullie echt niets beters te doen dan reaguren op deze website? Ergens is het wel heerlijk om te zien hoe het er aan toe gaat. Ik vermoed dat jullie levens er dan ook niet anders uitzien (hahaha!)

vrijdag 19 mei 2017 10:32

Reactie Corry

Tweeduizendenzeventien: AMEN! Het is wel aan de Kamper bevolking om definitief een einde te maken aan deze CU-godsdiensttirannie- en dynastie. Stem voor mijn part SGP wellicht dat deze partij wat meer integer met zaken die het "algemeen belang" moeten dienen om zal gaan. Alhoewel: inspraak aan de burger geven zal ook deze partij niet snel doen vrees ik.Vrouwen zijn daar nog steeds ondergeschikt aan de man; het actieve stemrecht wordt heb in de Statuten van de SGP nog steeds ontzegd. Lang Leve De Regerende Theocratie in Kampen. Nog levend met hun regentesk gedrag stammend uit de negentiende eeuw. Vraag mij in goeden gemoede af of er bij aanname van nieuwe ambtenaren OOK op godsdienst wordt geselecteerd. Loop zelf al langer met dit gevoel rond en dit zou mij niets verbazen. De ambtenarij zit OOK voor de burger in Kampen zo dicht als een pot; alles achter slot. Met een beetje doordrammen kom je iets verder maar dat is nu juist het probleem van het onderdanige volk in Kampen. Eenzijdige inzet op - bijna alleen - christelijke doelen zoals "behoud Theologische Faculteit" en dat malle gedoe van CU burgemeester Koelewijn rondom de "Moderne Devotie" (beweging die in Deventer ontstond en dus haar opkomst NIET aan Hanzedorp Kampen te danken heeft maar aan Hanzestad Deventer). Ze vestigden zich - daadwerkelijk - in de leegstaande Theologische Universiteit maar kozen voor het Hazenpad na één jaar........Waarom: wie het weet, mag het zeggen. En burgemeester Koelewijn maar memmen:"Het zou zonde zijn als deze Theologische Universiteit in Kampen voor de stad verloren zou gaan". Vraag mij in goeden gemoede af of er bij aanname van nieuwe ambtenaren OOK op godsdienst wordt geselecteerd. Loop zelf al langer met dit gevoel rond en dit zou mijn niets verbazen. De ambtenarij zit OOK voor de burger in Kampen zo dicht als een pot; alles achter slot. Met een beetje doordrammen kom je iets verder maar dat is nu juist het probleem van het onderdanige volk in Kampen. Wie gaat er naar dorp Kampen om deze Theologische Universiteit EN te "bevolken" en/of te bekijken? Is hetzelfde als Mokummers lokken om in het nog aan te leggen "sprookjesdorp" Reeve te gaan wonen. Zelfs het OV staat letterlijk stil op "de fiene Zundag". Godsallemachtig wat heb ik toch een hekel aan dit (onder)deel van de stad waar ik ben geboren. Gelukkig voor "het geloof" verloren en een vrij leven in een andere stad waar NIEMAND over de heg heen loert of ik MIJN was buiten hang op de "fiene Zundag"! Ik weet dat zelfs "fienen" om deze reden van zeer strenge "buren- en godsdienstcontrole" in Dronten zijn gaan wonen om in deze klemmende "beschaving" niet meer te hoeven wonen!

donderdag 18 mei 2017 18:24

Reactie Tweeduizendzeventien

Kortom, de redactie kan beter kiezen voor eenrichtingsverkeer via een column. Van een doorsnee "moderne" manager met aangeleerd gedrag krijgt men hooguit reacties. Dat noemen ze zelf ook zo. Na een vraag geef je een reactie. Je kunt aan een andere CU'er wel vragen waarom z'n dure vastgoedportefeuille geen meerderheden scoort in de polls hier, maar ook dan volgt er geen lezenswaardig antwoord. Liever een zelfgekozen column over het een of andere congres dan geen antwoorden op goede vragen. Voor de kloof tussen politiek en burger verwijs ik naar die andere populaire CU'er. In zijn wereldje mogen burgers wel iets zeggen, maar pas na afloop. Eerst iets ongestoord doordrammen. In dit geval, bladzijde 3, laatste vraag, was de vragensteller nota bene de wethouder zelf. Alles onder het tapijt, ook bestaande inspraak, waarna er achteraf geen democratische of geldelijke middelen meer zijn om het tapijt op te tillen. Laat deze CU'ers zelf de vraag formuleren, en dan nog volgt er een antwoord dat de kloof illustreert en laat groeien. Om over de "schreeuwerds van de dijken" van de RO-commissievoorzitter, ook CU, nog maar te zwijgen. Ik wel best vragen of Bort Bypass het gezond vindt zijn Ak-partij op lage lagen sleutelposities heeft, te beginnen met het provinciale Waterhoofd, maar ik bespaar mijzelf graag de reactie dat veel van die lagen democratisch zijn, met zorgvuldige overwegingen ... wens van de onaanspreekbare regio ... landelijke overheid ... vogeltjes ... provinciale doelen ... werkgelegenheid ... onderzoek ... debat ... veel voorstanders ... blabla. Bladzijde 3, vragen aan Veldhoen, de door Veldhoen ingebrachte vraag. Burgers moeten niet zeuren, en mogen pas na de laatste kans om te reageren gaan reageren. Mits de te late reactie voldoet aan enkele eisen van de wethouders, want anders is het alsnog gezeur. De column van Bortje Bypass las ik meestal wel, maar vragen zonder antwoorden werken in de praktijk minder goed. Tenzij je als medewerker moet applaudisseren voor de reacties van je hooguit middelmatige manager, maar dat geldt niet voor deze dorpspolitici. Weledelhooggeleerde avondklokjurist, wat vindt u ervan dat een wethouder en partijgenoot burgers oproept om pas na de laatste inspraakmogelijkheid te reageren? En dat tijdige inspraak blijkbaar gezeur is, op de Schaal van de Klumpje geclassificeerd als zijnde afkomstig van "schreeuwerd"? Burgers na de laatste reactiemogelijkheid laten reageren, dat is net zo snugger als na de Hanzedagen een verkeerscirculatieplan voor de Hanzedagen realiseren. Goed bezig. Laat het maar bij een column, of zoek anders per onderwerp twee wisselende tegenstanders die wel zelf antwoorden op vragen kunnen geven. Dit illustreert de kloof alleen maar, en maakt deze eerder breder dan smaller. Het gaat al fout wanneer de wethouder zelf de vraag mocht bedenken. Goed bezig...

donderdag 18 mei 2017 17:09

Reactie Corry

Spijkerman: Burgemeester maakt deel uit van "Collegiaal College". Inderdaad; deze burgemeester had natuurlijk GEEN ENKEL BELANG met uithangen "vuile was" van voormalig wethouder Ekker. Met dank aan Jaap Selles van de Kamper Stentor is DIT wel gepubliceerd. Natuurlijk was deze burgemeester pissed-off wat dacht jij dan?? Over het openbaar maken van het Grondbankdossier op grond van verzoek op WOB: dit is - in eerste instantie - binnen het College van B&W besloten om hier vanaf te zien. MAAR: om verder gelazer is deze besluitvorming om dit dossier al of niet openbaar te maken is dit "ter beslissing" aan de gemeenteraad in Kampen voorgelegd. Nou als ik het weet; weet jij het ook. Gaat het dus niet halen. Het deksel van deze bodemloze put wordt mooi door "de Coalitie" tegen gehouden. Spijkerman: als je de Kamper Gemeenschap een plezier wilt doen: stuur een Twitter-bericht aan Beent Keulen en VVD Kampen om die receptie van Ekker in de VAN HEUTZ op kosten van de Kamper gemeenschap NIET door te laten gaan. Die Henry Keizer is twee uur geleden afgetreden. Zie NOS. Het zou de plaatselijke VVD zeer sieren deze "ex wethouder" zijn feestje in de Van Heutz zelf te betalen. Ze bulken toch van het geld en die Rotary kan ook best dokken. Ik heb al twee keer een tweet naar deze twee partijen "de deur" uitgedaan. Blijf hopen dat dit College de bietenbrug op zal gaan en onder curatele zal worden gesteld: artikel 12 onder toezicht van Provincie Overijssel! Zijn de Kampenaren in EEN KLAP van al die megalomane hobbies van dit College af!

donderdag 18 mei 2017 16:15

Reactie Spijkerman

is dit dezelfde burgemeester die het betreurde dat het met gemeenschapsgeld betaalde BING rapport aan diezelfde gemeenschap ter beschikking werd gesteld ? Is dit dezelfde burgemeester die geen gehoor geeft aan het wob verzoek voor vrijgave grondbankdossier ijsseldelta zuid ? Fijne transparante, betrouwbare overheid.....misselijkmakend........

donderdag 18 mei 2017 15:50

Reactie Corry

Link naar artikel interview Burgemeester Bort Koelewijn in de Kamper Stentor: http://www.destentor.nl/kampen/kampen-blijft-koel-onder-tekort-hanzedagen~a13425dd/

donderdag 18 mei 2017 14:44

Reactie Corry

Bedankt Tweeduizendenzevetien en Spijkerman. Jullie hebben beiden gelijk! Wederom een bericht op De Kamper Stentor waarin GEEN NAAM wordt genoemd maar waarin duidelijk blijkt dat de ambities van de burgemeester met het binnenhalen van buitenlandse Hanze-steden naar Hanzrdorp Kampen duidelijk te hoog begrepen zijn (zoals altijd; zie inderdaad dat Reeve-project. Absoluut NIET professioneel door burgemeester Koelewijn afgehandeld na uitspraak Raad van State). Ik zal - voor verdere verwarring en tot ieders gemak - het vervolg van dit financiële verhaal verwoord door portefeuillehouder burgemeester Bort Koelewijn de link naar dit artikel in een volgend hoofdstuk ALLEEN vermelden. Overigens: het is in bestuurdersland NIET gebruikelijk dat indirect door de Kroon benoemde burgemeesters (weliswaar voorgedragen door de plaatselijke gemeenteraad) zich met publieke zaken bezig houden. Maar natuurlijk is dorp Kampen weer de uitzondering die de regel bevestigt. De burgemeester in dezen niet als lid van de CU; geen enkele partij in Kampen weet zo met GELD te smijten als de CU. En dat met de pretentie van het dragen van een eerste letter "C". De mammon dienen staat blijkbaar hoger in het vaandel dat waar die "C" van deze partij voor staat....Hier komt de link. Wie mag dit geintje geïnitieerd door burgemeester Bort Boelewijn - na het uitstapje naar de veel grotere Noorse Hanzestad Bergen - om dorp Kampen op de kaart te zetten? Ik heb mij wijselijk uit "dit feestcomité" terug getrokken. Ik ga geen stad promoten die dit soort van ongein - koste wat kost - onder het vloerkleed stopt en die een burgervader - die het "algemeen belang" moet dienen - heeft die niet koud of warm van deze veroorzaakte meerkosten ad E 188,000,- mede heeft veroorzaakt. Eerst maar eens zien hoeveel mensen hier werkelijk op af zullen komen. Ik in ieder geval niet;ik geef mijn toch al armzalige geld liever ergens anders aan uit!

donderdag 18 mei 2017 14:42

Reactie Klaas

Ik word een beetje moe van het 'ge-jij en ge-jouw. Je hoeft schijnbaar uit respect en fatsoen voor die persoon, hem/haar niet meer bij de achternaam te noemen. Een ieder mag zijn eigen norm gebruiken. Hou daar a.u.b. eens mee op. Je vernederd niet alleen die persoon, maar ook jezelf hiermee!!!

donderdag 18 mei 2017 10:54

Reactie Tweeduizendzeventien

De jammerlijke kansloosheid van deze rubriek blijkt zowel uit het onderstaande als uit het bovenstaande. Bortje Bypass heeft het consequent over "een" wethouder, in de meest algemene zin, en beschrijft met een als-dan redenering een virtuele situatie over het aftreden van iemands vraag. Het aftreden of terugtreden van een specifieke wethouder is alleen in de vraag verwerkt. De kansloosheid zit er vooral in dat iemand een niet al te ondeugende vraag stelt, maar geen antwoord krijgt. In dit geval kreeg de vragensteller geen antwoord maar algemene toelichtingen. Vragen aan Bortje Bypass, maar geen antwoorden van Bortje Bypass. Begrijpelijk, want een algemeen verhaal over "een" ex-wethouder wordt al gretig gelezen als een verhaal over "de" ex-wethouder. Bortje Bodemschatkist heeft het niet eens over Ekker, want dat onderwerp ontwijkt hij consequent. Voor de goede lezer, althans...

donderdag 18 mei 2017 00:42

Reactie Spijkerman

Beste Corry, de burgemeester is wel degelijk gekozen alleen indirect. Dit terzijde, en zoals iedereen heeft kunnen zien in het reeve debacle staat deze meneer duidelijk niet boven de partijen maar voegt zich gewoon in de cu fractiediscipline......

woensdag 17 mei 2017 22:45

Reactie Corry

Kampen is zeker extra ton kwijt voor Hanzedagen http://www.destentor.nl/kampen/kampen-is-zeker-extra-ton-kwijt-voor-hanzedagen~ad2bd893/

woensdag 17 mei 2017 19:28

Reactie Corry

Ja hoor: even een kijkje genomen op de Kamper Stentor: eerste Ekkerlijk is al uit de kast gerold. Ga zelf maar kijken. Aangezien Tweeduizendenzeventien altijd wat heeft te zeiken over de door mij geplaatste link, doe ik dit - expres voor haar/hem - even apart zodat er geen "misverstanden" kunnen ontstaan. Bericht is te erg voor woorden.......Hier laat ik het van mij kant maar bij. Wie oren en ogen heeft die ore. Blaas die recepte nav van dit bericht af VVD Kampen is een vriendelijk doch dringend verzoek van mijn kant en houd - net als wethouder Ekker zelf dit deed - de eer aan UW KANT!

woensdag 17 mei 2017 19:27

Reactie Corry

@Spijkerman: dat laatste KAN en MAG BORT dus NIET! Hij is immers NIET gekozen maar benoemd door de Kroon (als je weet wat dat betekent). Bort behoort BOVEN de politieke partijen te staan. Dat hij - af en toe - hier eens een steek in laat vallen, is natuurlijk niet goed te praten dit moge duidelijk zijn. Geen "afstreepsysteem" hanteren door te zeggen:"Ja maar hij heeft zoveel goede dingen voor Kampen gedaan. Voor ieder daad verantwoordlijkheid nemen zoals U hierboven terecht constateert. Tot die conclusie was ik hier al eerder gekomen: moet wel een bult vullis achter gebleven zijn bij zo een haastig vertrek is dan de makkelijkste conclusie die een mens dan kan trekken. Ekker en "verantwoordelijkheidsgevoel" : nee er bestaat alleen maar een "Martin Ekker" en de rest bezit hij niet. Dat Bort over "zijn" vertrokken wethouder met compassie spreekt, is vanuit zijn gezichtspunt vanuit het College van B&W over een wethouder waar HIj zeven jaar mee heft samengewerkt. Beter ware het geweest dat Bort deze opmerking NIET had herhaald en zich aan de feiten zou hebben gehouden tot "Ik betreur het verlies van een wethouder". Punt. Dat MAG hij maar meer dan dit ook niet. Huisje bij schuurtje laten staan Bort ware beter geweest. bij de verkiezingen zal de Kamper bevolking spreken en dan zal blijken "hoe treurig" de bevolking van Kampen over het vrijwillig vertrek van deze wethouder is geweest met zijn vlucht naar voren. Ga eens te rade bij de Kamper VVD: onbereikbaar voor commentaar. Ekker: eveneens onbereikbaar voor commentaar houdt zijn mond tot en met 22 mei als hij "zijn receptie" op kosten het het geld van alle Kampenaren heeft gehad. En dit LAATSTE moest niet maggen als je de boel zo vernaggelt als Ekker heeft gedaan. Laat de "Rotary Club' en de plaatselijke VVD die receptie maar betalen. Zou tevens van wijsheid getuigen naar Kamper gemeenschap toe om niet uit de "STADSRUIF": variatie op het woordgebruik dat de gehele VVD zelf bezigt "ETEN UIT DE STAATSRUIF" en dit ZELF in deze zaak dus OOK zelf betaalt! Blij dat (M)Ekker na 22 mei uit het zicht verdwenen zal zijn De mazzel Martin enkeltje terug naar Amsterdam kan IK zelfs nog wel voor je betalen! En NU eens even kijken of mijn grote vrienden tweeduidendzeventien en HR hierop zullen reageren. Horen vast beiden tot de Ekkerkliek en een kliek is in de regel niet te vreten als "oud opgewarmd eten"!

woensdag 17 mei 2017 19:05

Reactie Spijkerman

Nu blijkt wat voor zogenaamde kerel die Ekker is. Geen verantwoordelijkheid nemen door de vragen van de raadsleden te beantwoorden maar de vluchtweg kiezen die vol ligt met wachtgeld euro's......misselijkmakend......

woensdag 17 mei 2017 18:39

Reactie Spijkerman

Wat een vreemd verhaal of het Ekker schandaal. De wethouder moest helemaal niet aftreden. Hij ging zelf.....en in het geval van Ekker is het nog maar de vraag of hij met hart en ziel het belang van de gemeente diende of toch vooral zijn eigen belang en dat van zijn vastgoed vriendjes. Dus bort; kappen met deze onzin en man en paard noemen.....

woensdag 17 mei 2017 18:35

Reactie Spijkerman

ff

woensdag 17 mei 2017 18:34Ontworpen door BCO Reclameburo