<< Ga terug

Vraag het de burgemeester: Waarom betalen wij nog steeds hondenbelasting?

Vraag het de burgemeester: Waarom betalen wij nog steeds hondenbelasting?
Foto: Tennekes.

De Brug kreeg een vraag over hondenbelasting. De burgemeester geeft in deze bijdrage antwoord op enkele veelgestelde vragen.

"Toegegeven, persoonlijk zou ik er niet snel toekomen om een column te schrijven over hondenbelasting. Lijkt mij niet het meest inspirerende onderwerp. Maar belangrijker is dat het een thema is dat kennelijk onze inwoners wel bezighoudt. Mij is de vraag voorgelegd waarom wij in Kampen nog steeds hondenbelasting betalen. Meer gemeenten stoppen hiermee. Wanneer stopt Kampen hiermee? Een logische vraag.

In Kampen betalen we hondenbelasting omdat het geld oplevert. Gemeenten zijn niet vrij om allerlei belastingen te gaan heffen. Gemeenten mogen alleen die belastingen van hun inwoners heffen die in een wet zijn opgenomen. Hondenbelasting is in de wet opgenomen. Mij is ook de vraag gesteld waarom er wel hondenbelasting en geen kattenbelasting is ingevoerd. Het antwoord is simpel. De wet voorziet daar niet in. Ik herinner mij een uitspraak van de rechter over een situatie waarin een gemeente in de verordening voor hondenbelasting had opgenomen dat onder honden ook katten waren begrepen. Dat ging de rechter te ver en de gemeente werd teruggefloten omdat de wet daarin niet voorzag. Aan de houder van een hond kan een belasting worden opgelegd. Al sinds de middeleeuwen wordt hondenbelasting geheven. Het werd vroeger ingevoerd om de overlast van met name zwerfhonden te beperken en verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Zelf heb ik wel eens gehoord dat een hondenbelasting ook een soort luxe belasting was. Als je in staat was naast je gezin ook nog een hond te voeden, dan had je kennelijk een zekere welvaart en kon je wel wat extra betalen. Dit soort redenen komt vandaag niet overtuigend over.

Nu wordt wel gezegd dat een hondenbelasting wel is gerechtvaardigd om de overlast van de hondenpoep terug te dringen, vanuit het beginsel ‘de vervuiler betaalt’. Maar de Gemeentewet die de grondslag voor een hondenbelasting aangeeft, legt die link niet. De opbrengst van de hondenbelasting is een zogenaamd algemeen dekkingsmiddel. Dus een ‘gewoon’ middel om de kas van de gemeente te spekken om welke uitgaven dan ook mee te kunnen betalen. Er bestaat dus geen direct verband tussen de hondenbelasting en de kosten die een gemeente maakt om overlast van honden tegen te gaan.

Gemeenten maken die kosten wel. Door bakken te plaatsen, poepveldjes aan te wijzen die regelmatig onderhoud vergen of de zorg voor hondenuitlaatplaatsen. Er zijn gemeenten die er bewust voor kiezen om deze kosten via een tarief voor hondenbelasting te berekenen. Die leggen dit verband wel. Dan is de link dat de vervuiler betaalt meer op zijn plaats. Dat is een vrije keuze van de gemeente. Er zijn ook gemeenten die afzien van hondenbelasting. Een gemeente is niet verplicht om hondenbelasting te heffen. Gemeenten verwijzen daarbij naar de hoge kosten die moeten worden gemaakt. Administratieve handelingen die moeten worden verricht, maar ook de controle op het houden van honden. En het gedoe daarover. Ik vernam bijvoorbeeld dat een controleur had vastgesteld dat er in een woning een hond aanwezig was omdat hij die had horen blaffen toen hij op de deurbel drukte. Dat bleek een door bewoners aangebracht alarmsysteem te zijn om inbrekers af te schrikken.

Hoe aan hondenbelasting te ontkomen wordt zelfs in een gedichtje van Henk van Zijp beschreven:

‘de gemeente komt weer kijken of ik een hondje heb

Omdat ik met de aangifte die gasten altijd nep.

Ik vul dan alle keren in: geen hond bij mij hier thuis

Ik heb alleen een vrouw en kat hier bij mij in huis

Als ze komen kijken hou ik mijn hondje stil

Met beide handen om haar snuit voor als hij blaffen wil’

Dit is wat mij betreft geen uitnodiging om de lezer op een idee te brengen, want de boetes op het niet aangeven van een hond zijn behoorlijk.

De gemeente kan de hondenbelasting afschaffen. De opbrengst in Kampen is elk jaar ongeveer 330.000 euro en dat zal dan waarschijnlijk op een andere manier moeten worden opgebracht. Dat kan bijvoorbeeld via de onroerende zaakbelasting. Afgezien van de besparing op de inningskosten van hondenbelasting zal de ozb tussen de 4-6% moeten stijgen. En dat kan weer kritiek oproepen van inwoners die geen hond hebben en het niet goed vinden dat zij ‘meebetalen’ aan de kosten die voor het houden van honden worden gemaakt. De discussie kan actueel worden.

Wethouder Spaan bereidt een voorstel voor om de gemeenteraad na de verkiezingen opnieuw keuzes te laten maken hoe om te gaan met de gemeentelijke belastingen. De keuze is aan de gemeenteraad. Als u daar speciale opvattingen over hebt dan kunt u daar in de verkiezingscampagne de komende maanden aandacht voor vragen bij de verschillende politieke partijen die straks de zetels in de raad willen bezetten.

Tenslotte wijs ik erop dat het betalen van hondenbelasting niet betekent dat de gemeente de hondenpoep moet opruimen. In de APV is geregeld dat de houder van de hond dat zelf moet doen en beboet kan worden als hij dit nalaat. Leuker kan ik het niet maken.

Bort Koelewijn

Ook een vraag voor burgemeester Bort Koelewijn? Mail deze dan naar redactie@brugmedia.nl met als onderwerptitel 'Vraag het de burgemeester'. Wij leggen periodiek de meest interessante aan Koelewijn voor. Het antwoord leest u terug in onze krant.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo

Welkom op De Brug

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement & cookiestatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.Lees ons privacystatement

Lees ons cookiestatement