De Brug

Maandag, 1 juni 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Vaarverbinding in Reevediep mogelijk weer afgesloten

Vaarverbinding in Reevediep mogelijk weer afgesloten
Voor het vieren van het Reevediepfestival werd de verbinding geopend.
Foto: Foto: Tennekes.
Redactie: Nick de Vries

DEN HAAG – De Raad van State komt mogelijk met een vaarverbod voor recreatieschepen op het laatste stukje van het Reevediep bij het Drontermeer. Vandaag bleek tijdens een spoedzitting dat de Raad forse twijfels heeft over het besluit van de provincie om de vaarverbinding open te stellen.

Dat gebeurde op 18 april, vlak voor de Paasdagen en het toen georganiseerde Reeve festival. Maar volgens de Werkgroep Zwartendijk en Natuurvereniging IJsseldelta wel middenin het broedseizoen. De beschermde roerdomp en de karekiet krijgen nu te maken met ongeoorloofde verstoring, zeggen de bezwaarmakers. Daarnaast heeft de provincie volgens hen de regels van zijn eigen natuurvergunning overtreden, want die schrijft voor dat er tussen het leefgebied van de vogels en de vaarverbinding een minstens twee meter hoge rietkraag komt.

Die staat er niet. Volgens de advocaat van het rijk, de provincie en de gemeenteraad van Kampen staat het riet nog niet op alle plaatsen rondom het leefgebied zo hoog. Daarom is er een rietscherm geplaatst, om de boten op het Reevediep uit het zicht van de vogels te houden. Op andere plaatsen is dit scherm volgens de ecoloog van de betrokken overheden niet nodig, omdat het daar wel hoog genoeg is en ook dicht op elkaar staat.

“Die man spreekt niet de waarheid”, zegt woordvoerder Bart Zeven van de Werkgroep. Hij is er zelf gaan kijken en constateerde dat er eerder sprake is van plukjes riet. Zeven twijfelt ook sterk aan de onafhankelijkheid van deze deskundige.

Voorzitter Jaap Polak van de Raad van State bleek niet erg overtuigd door het verhaal van de advocaat. Zo wilde hij weten hoe zwaar het belang van de varende recreanten nu eigenlijk weegt. En of dit hier opweegt tegen de beschermde natuur. Polak verwees naar de regel dat ingrepen in een beschermd natuurgebied alleen kunnen als er sprake is van een dwingend openbaar belang. De advocaat kon daar weinig meer van zeggen dan dat er anders weer een vaarseizoen verloren gaat. Bij sluiting moeten de recreanten een stuk omvaren.

Polak constateerde ook dat de natuurvergunning voor het Reevediep een rietkraag voorschrijft en niet een rietscherm. Maar volgens de advocaat maakt de vergunning wel een rietscherm mogelijk. Daarnaast vormen mogelijk ook Europese regels nog een probleem, aldus Polak. Die eisen dat eerst maatregelen voor beschermde natuur zijn gerealiseerd voordat een besluit over een vaarverbinding door een natuurgebied kan worden genomen.

De Raad doet waarschijnlijk volgende week donderdag uitspraak.