<< Ga terug

Start baggerwerkzaamheden havens gemeente Kampen (6 foto's)

Start baggerwerkzaamheden havens gemeente Kampen (6 foto's)Start baggerwerkzaamheden havens gemeente Kampen (6 foto's)Start baggerwerkzaamheden havens gemeente Kampen (6 foto's)Start baggerwerkzaamheden havens gemeente Kampen (6 foto's)Start baggerwerkzaamheden havens gemeente Kampen (6 foto's)Start baggerwerkzaamheden havens gemeente Kampen (6 foto's)

Woensdagmiddag 19 september 2018 heeft wethouder Meijering het startsein gegeven voor de baggerwerkzaamheden in een aantal havens in de gemeente Kampen. Hij deed dit door onder begeleiding te beginnen met baggeren in de Zuiderzee haven vanmiddag.

Wat is baggeren?

Baggeren is het verwijderen van slib van de waterbodem. Slib of bagger ontstaat door plantenresten, bladeren en bodemmateriaal. De aannemer verwijdert de bagger met een kraan op een baggerponton (Haatlandhaven, Oude Buitenhaven en Zuiderzeehaven) en met kraanschepen (overige locaties). De aannemer vervoert de bagger met zogenaamde beunschepen of in het beun van het kraanschip.

Waarom baggeren?

Baggeren is nodig omdat kanalen, rivieren, vaarten en sloten steeds ondieper worden door het bezinken van zand en slib. Schepen kunnen hier hinder van ondervinden of vastlopen. Voor recreatie- en beroepsvaart is baggeren dan ook van groot belang.

Ten slotte kan baggeren soms nodig zijn om vervuild sediment te verwijderen.

Milieu

In de voorbereiding is de milieu hygiënische kwaliteit van de bagger vastgesteld door onderzoek. De aanleiding hiervoor is om te voldoen aan wet- en regelgeving. En daarmee de mens en milieu beschermen tegen eventuele risico’s. De aannemer beschermt haar medewerkers daar waar nodig door gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals gebruik van wegwerpoveralls. Voor de omgeving zijn er geen risico’s, omdat zij niet in contact komen met de baggerspecie.

De aannemer voert alle baggerspecie af naar verschillende bestemmingslocaties. Het merendeel van de baggerspecie voert de aannemer af naar de By-pass Kampen (Ruimte voor de rivier), het overige naar Ingensche Waarden en de specie van Koornmarktspoort naar IJsseloog.

Bereikbaarheid

De Haatlandhaven en de Zuiderzeehaven zijn tijdens het baggerwerk bereikbaar voor beroepsvaart. De recreatiehavens zijn gedurende het baggerwerk niet of zeer beperkt toegankelijk. Enkele havens zijn op moment van baggeren vrij van boten. Het verplaatsen van boten vindt plaats door de booteigenaren, in overleg met de havenbeheerder.

Planning

De aannemer voert het werk uit vanaf september en rondt naar verwachting eind van 2018 af. De aannemer baggert de Haatlandhaven, Oude Buitenhaven en Zuiderzeehaven in september. De aannemer baggert de overige locaties in oktober, november en december.

Voor de afstemming van het baggerwerk heeft al overleg plaatsgevonden met de havenbeheerders. Voor de actuele planning verwijzen wij naar de gemeentelijke website.

Informatie

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met John Sminia van Beens Dredging (06-51356897), of met Martijn Glerum van Tijhuis Ingenieurs (06-29530756).Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo

Welkom op De Brug

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement & cookiestatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.Lees ons privacystatement

Lees ons cookiestatement