De Brug

Maandag, 21 september 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Stadsgebed voor Kampen

Stadsgebed voor Kampen
Ingezonden door: Kerken in Kampen

Samen de dag beginnen met gebed, stilte, samenzang en orgelspel in de eeuwenoude Bovenkerk. Er is vrijheid om te bidden. Je mag ook gebedspunten indienen op een papiertje of via een privéberichtje (Facebook: KerkeninKampen). Mailen of bellen kan via kerkeninkampen@gmail.com of 038-2022034.

Iedere woensdag

Bovenkerk Kampen

8.30 - 9.00 uur

www.kerkeninkampen.nl

Van harte welkom!