De Brug

Donderdag, 4 juni 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Staatsbosbeheer beheerder natuurgebieden in Reevediep

Staatsbosbeheer beheerder natuurgebieden in Reevediep
Redactie: Fred Sollie

KAMPEN - Staatsbosbeheer heeft de natuurgebieden in het Reevediep officieel in beheer genomen. Het gaat om bijna vierhonderd hectare natuurgebied. Inwoners van Kampen en toeristen kunnen vanaf 1 april volop genieten van dit nieuwe natuurgebied, dankzij de aanleg van nieuwe fiets-, wandel- en struinpaden in het noordelijke deel.

Sinds 2015 is hard gewerkt aan het Reevediep. Het Reevediep bewijst dat waterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie hand in hand gaan. Een nieuw natuurgebied, dat een nieuw leefgebied is voor de bittervoorn en kleine modderkruiper. In de meer geïsoleerd gelegen moerasgebieden, met een dichte rietvegetatie en een sliblaag op de bodem, voelt met name de grote modderkruiper zich thuis. Met ook kansen voor specifieke rietvogels als de grote karekiet en roerdomp. Ook de waterspitsmuis heeft veel meer leefruimte, bijvoorbeeld in natuurgebied De Enk. Het zuidelijk deel dit natuurgebied is speciaal ingericht voor een goede leefomgeving van de waterspitsmuis. Wie nu het gebied inkijkt, ziet dat de natuur zijn weg al vindt in het Reevediep. Er zijn vele vogels te spotten en iedereen kan al genieten van de uitzichten over het Reevediep. Een fraai stuk natuur in het Reevediep is De Enk.