De Brug

Zaterdag, 30 mei 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Spreekuur gemeenteraad

Spreekuur gemeenteraad
Foto: Fred Sollie
Redactie: Fred Sollie

KAMPEN - De gemeenteraad houdt donderdag 16 januari  weer spreekuur. Inwoners, instellingen en verenigingen kunnen dan zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en/of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt.

Het raadsspreekuur begint om 19.00 uur en eindigt om 19.30 uur. Aansluitend staat een raadsvergadering gepland. U wordt vriendelijk verzocht zoveel mogelijk rond of kort na 19.00 uur aanwezig te zijn. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Waarover mag het gaan?

In tegenstelling tot het spreekrecht bij de raadscommissies –waar uitsluitend kan worden ingesproken op geagendeerde onderwerpen– mag het bij het raadsspreekuur ‘overal’ over gaan. Onderwerpen hoeven dus niet op een raads- of commissieagenda te staan, maar dat mag wel. De onderwerpen die in de commissievergaderingen van september aan de orde komen, zijn te vinden op de website van de gemeente Kampen (Kampen.raadsinformatie.nl) en in de uitgave van De Brug van dinsdag 14 januari.

Wie met fracties wil spreken over deze of andere onderwerpen kan de negen fracties in één keer toespreken, of ervoor kiezen om enkele of alle fracties één voor één langs te gaan.

Van: donderdag 16 januari 2020 19:00Tot: zondag 19 januari 2020 19:30