<< Ga terug

SGP Kampen: ”Bidstond toont betrokkenheid jongeren bij zondagsrust”

SGP Kampen: ”Bidstond toont betrokkenheid jongeren bij zondagsrust”
Poortkerk GerGem Kampen 2e Ebbingestraat
Foto: Maarten van Gemert

(door Maarten van Gemert)
KAMPEN – Op initiatief van de lokale SGP-afdeling is er vorige week een bidstond gehouden in de Poortkerk. De kerkgangers baden voor kracht en wijsheid om de zondagsrust te eerbiedigen. Concrete aanleiding was de aanstaande gemeenteraadsvergadering waarin besloten wordt of supermarkten op zondag open mogen gaan. Een verrassend aantal jongeren zou zich daar ook tegen keren – en niet alleen SGP-jongeren.

Bidstond
In de dienst van ”verootmoediging en gebed” gingen voor ds. Tuinier (Gereformeerde Gemeente), ds. Van der Linden (Hersteld Hervormde Gemeente) en ds. Zuijderduijn (Dorpskerk Oosterwolde). De samenkomst werd geopend door Bertus de Vries, voorzitter van SGP Kampen, die het voortouw tot de bidstond had genomen. Ds. Zuijderduijn verving ds. Lubbers (Dorpskerk IJsselmuiden) die ”in de verhuisdozen zit” en afgelopen zondag afscheid nam van zijn Hervormde Gemeente.


De bidstond trok honderden kerkgangers (foto: Maarten van Gemert)

Sabbat
Ds. Zuijderduijn hield een referaat over de achtergrond van de sabbat en de vrije zondag die ”ons door God is gegeven.” Het vierde gebod uit het Oude Testament is een ”groot loon”. In het Nieuwe Testament komt dit gebod weliswaar niet voor en krijgt Jezus ruzie met de Farizeeërs als Hij wonderen doet op sabbat. Daarmee voegde Hij echter iets toe, betoogde Zuijderduijn, aan de dag om alles los of achter te laten, hetgeen de Hebreeuwse betekenis is van sabbat.
Ds. Van der Linden was dankbaar voor de gezamenlijkheid vanuit verschillende kerken, zowel in voorgangers als in aanwezigen. Hij bad voor bevrijding om geen ”slaaf te zijn of te worden van alsmaar meer en van onszelf.”

Jongeren
Bij het gesprek na de dienst in de kerkenraadskamer schoven spontaan twee jongeren aan die actief zijn binnen de SGP. De Vries merkte allereerst op dat het hem opgevallen was hoeveel jongeren aanwezig waren geweest tussen de 400 tot 500 kerkgangers. Daarnaast vertelt hij hoe hij ook binnen de zakenwereld, waarin hij werkzaam is, de wens tot een vrije dag, dan wel minder werken, bemerkt.
Hij benadrukt dat "het voor de hele samenleving goed is om een dag van rust te hebben en dan in het bijzonder de zondag omdat dat de dag van God is waar we na een week van werken tot rust mogen komen en alles tot Zijn eer mogen doen."

Niet-kerkelijk
De SGP-jongeren wijzen erop dat zij ook bij niet-kerkelijke jongeren een trend bespeuren om de zondagsrust te respecteren en niet te werken. Later reageert Nieke Jansen hierop dat zij juist een groepje (kerkelijke) jongeren had gesproken die het niet uit zou maken.
Voorzitter van de SGP Jongeren in Kampen, Robbert Boot, bood aan om niet-kerkelijke jongeren aan het woord te laten. Dat bleek echter niet mee te vallen en hij bemerkt schroom om daarover te praten. Of zelfs angst voor reacties uit de omgeving dan wel consequenties op de werkvloer. Argumenten die de (niet-kerkelijke) jongeren noemen, sluiten aan bij die van kerkgangers, namelijk een dag vrij en thuis te willen zijn.

Zondagverkenning
Drie weken geleden werd het rapport van de Commissie Zondagverkenning gepresenteerd. In de mondelinge toelichting daarop werd opgemerkt dat, tot lichte verrassing van de commissieleden, Kamper jongeren in meerderheid tegen zondagsopenstelling zijn.
In het rapport wordt één regel gewijd aan jongvolwassenen: ”Opmerkelijk genoeg scoort de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar laag (46 procent wil er sowieso van afzien).” Deze conclusie lijkt aan te sluiten op de observatie van De Vries.

Zondagtoeslag
Voor sommige jongeren is de zondagtoeslag een reden om die dag te werken. Deze toeslag is niet bij wet verplicht en wordt per bedrijfstak afgesproken. Volgens de CAO voor supermarkten geldt er een toeslag voor zondagswerk.
In de horeca-CAO is dat in 2012 afgeschaft omdat daar werken op zondag als gebruikelijk wordt verondersteld. Die logica volgend, zou, bij een toenemende 24-uurseconomie, ook bij supermarkten de toeslag wegvallen in de (nabije?) toekomst.


V.l.n.r. Bertus de Vries, Niels Veerman, Robbert Boot (foto: Maarten van Gemert)

De bidstond hoopt daar een stokje voor te steken zoals de Hanzedagen in Rusland een stokje staken voor een raadsvergadering op de laatste donderdag van de maand. Nu is er een week extra om te bidden voor raad en wijsheid bij alle betrokken partijen.
In de Poortkerk werd gebeden voor gemeenteraad, wethouders, burgemeester en pers. Om (verdere) verstoring van de zondagsrust te voorkomen, duurt het gebed voort.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo