<< Ga terug

Raadspraat VVD: Efficiënter geld uitgeven

Raadspraat VVD: Efficiënter geld uitgeven
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Mario Versendaal van de VVD-fractie.
Foto: Pim van der Maden

Het college heeft de begroting voor de komende jaren gepresenteerd. Daaruit blijkt dat er over 4 jaar mogelijk een positief resultaat is. Maar in 2019 en 2020 wordt er verlies verwacht: respectievelijk 2,5 miljoen Euro en 2 miljoen Euro. Verlies, terwijl bijvoorbeeld de OZB voor niet-woningen omhoog gaat. Dat moet toch anders kunnen?

Wie goed naar de financiële stukken kijkt kan het volgende constateren. Het oude uitgavenpatroon blijft gehandhaafd. Er komen nieuwe uitgaven bij, om uitvoering te geven aan de ambities van de coalitie. Kortom: de totale uitgaven nemen (fors) toe.

De VVD vraagt zich af waarom niet wordt gekeken naar het oude uitgavenpatroon. Waarom wordt er niet gekeken naar het bestaande beleid? Beleid waar wellicht veel op bespaard kan worden door het geld efficiënter te besteden. In totaal zijn de jaarlijkse lasten voor de gemeente Kampen ruim 165 miljoen Euro. Hoe moeilijk kan het zijn om daarin een besparing te realiseren van (bijvoorbeeld) 1,6 miljoen Euro? Dat is een besparing van ongeveer 1 %. De VVD denkt dat wanneer het bestaand beleid (het bestaande uitgavenpatroon) goed tegen het licht wordt gehouden, het beschikbare geld efficiënter uitgegeven kan worden. Daarmee is een besparing van 1 % of wellicht wel meer te realiseren. En dat is mooi. Want dan hoeven de lasten niet omhoog om de ambities van de coalitie te realiseren. Het voorzieningenniveau in Kampen kan dan op niveau blijven.

Is het een gek idee om naar het uitgavenpatroon te kijken? De VVD vindt van niet. Ieder huishouden doet dat toch ook met enige regelmaat? Wanneer u geld wilt uitgeven maar er eigenlijk geen budget voor hebt, kijkt u toch ook naar uw bestaande uitgavenpatroon? U onderzoekt toch ook of u daar besparingen in kunt doorvoeren, bijvoorbeeld door over te stappen naar een andere energieleverancier? Waarom zou de gemeente dat niet doen? Misschien kan het openbaar groen efficiënter onderhouden worden. Maar denk ook aan de bouw van een duurzame sportlocatie in Het Onderdijks. Deze sportlocatie wordt gelukkig gerealiseerd. Dat lijkt een grote uitgave, maar bespaart op jaarbasis ruim 30 duizend Euro aan vervoerskosten naar sporthal De Reeve. De uitgave zal zich dus terugverdienen. Ook andere partijen zoals verenigingen kunnen gebruik maken van zo’n ruimte. En het is ook goed voor het milieu. Dat past weer heel mooi bij onze ambities. Ook neemt de verkeersveiligheid rondom de scholen toe.

Natuurlijk is het lastig om uit de losse pols aan te wijzen waar geld efficiënter besteed kan worden. De VVD signaleert dat het zou moeten kunnen. De toezeggingen van het college zijn er. We kijken met belangstelling uit naar de resultaten.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo

Welkom op De Brug

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement & cookiestatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.Lees ons privacystatement

Lees ons cookiestatement