<< Ga terug

Raadspraat VVD: Christendom, Kampendom; tijd voor reflectie?

Raadspraat VVD: Christendom, Kampendom; tijd voor reflectie?
Foto: Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Harry Bruins, VVD raadslid Kampen.

“Beste medebewoners van Kampen.

We gaan het nu niet hebben over oliebollen en zondagsrust, alhoewel de eersten lekker kunnen zijn, de tweede daar beslist een ieder (met respect) zelf maar over hoe die dat wil beleven. Ook gaat het nu niet over wat de politiek in de afgelopen tijd voor elkaar heeft gekregen. Te veel borstklopperij. De vraag is wat hebt u voor elkaar gekregen en waar loop je steeds vast tegen de “muur” van ons gemeentehuis. Is ons gemeentelijk bedrijf wel adequaat genoeg om jouw, als klant/inwoner, in uw proces te kunnen laten versnellen/helpen zonder hinder te hebben van onzinnige, nutteloze regelgeving waardoor besluitvorming over jouw plannen en ideeën niet gelijktijdig mee oplopen en jij dus steeds in de wachtstand zit. Dit doet “pijn” het kost motivatie, tijd en geld. Voorbeelden te over.

Ruimtelijke ordening op de schop. Het werd tijd. Bestemmingsplannen worden straks vervangen door omgevingsplannen waarbij inwoners en haar omgeving de richting bepalen. Uitgaan van de behoefte vraag. Hopelijk dat bestaande bestemmingen dan ook makkelijker omgezet kunnen worden naar een ander gebruik. Hier zal een pittige gedragsverandering aan vooraf gaan. Als raad zullen we dus niet weer op onze snufferd gaan zoals bij Bolwerk Buitenwacht. Niet te strak vasthouden aan 360 pp. Voor gastvrijheid moet je ruimte bieden. Het moet niet altijd vol staan met als gevolg veel zoekverkeer. Mogelijk kan de waterpartij een onsje minder? Met enige creativiteit met als prioriteit het oplossen van het waterprobleem, meer groen, vervolgens een verbeterend woongenot en met een flexibilisering van het aantal pp is dit gebied, zonder parkeerdek, prachtig en hopelijk toch ook binnen het nog “onbekende budget” vorm te geven. Dus alle partijen en dus ook de ondernemersbelangen tekenen letterlijk en figuurlijk mee. Loslaten is het toverwoord, geen belemmeringen bij initiatieven en teveel beperkingen opleggen. Dit is inderdaad ook weer een proces van “learning by doing”.

De visie is kwaliteit inbrengen, de raad heeft sturingsvisie en moet continue kijken en peilen waar behoefte aan is. Wel zullen participerende partijen ook iets moeten vinden van de financiële haalbaarheid en komen met oplossingen daarvoor of is die verantwoordelijkheid dan wel weer voor de raad? Als je financieel ergens in participeert zie je de kansen en ook de beperkingen. De Inzet is toch om wederzijds voordeel te behalen?

Creëren van draagvlak vraagt ook om een flexibele open houding van zowel raad als belanghebbende participerende bedrijven, inwoners, het college en ambtelijke ondersteuning.

Hetzelfde geldt ook voor herinrichting van het groene hart. Er zijn in hoofdlijnen belangrijke keuzes gemaakt. Kernwoorden zijn dan niet overvragen, goed terugkoppelen, persoonlijk benaderen, waardering wel met spelregels en goede coaching. “Go for it”

Wilt u een meer liberaal Kampen? met als kernwaarden vrijheid, veiligheid, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheidheid, sociale rechtvaardigheid en vedraagzaamheid? Een bruisende , groene, veilige stad en platteland, ruimer evenementenbeleid, openstelling voor passende detailhandel op de zondag in een stad van ons allemaal, respect voor andersdenkenden en investeren in sport en cultuur, houd u van geen geneuzel en wel van aanpakken (en mocht u nooit gestemd hebben) ga dan stemmen op 21 maart .

Nog even dit; De Hoeksteen heeft inmiddels een thema avond gehouden over christelijke politiek. Te veel partijen uitnodigen leverde een wanverhouding op tussen christelijk en niet christelijk. Ook deze kerk heeft keuzevrijheid. Wij hadden het wel fijn gevonden uitgenodigd te zijn en het dan niet alleen over “politiek” te hebben.

Al met al hebben we “uien” genoeg en zijn we onlangs betiteld als domste stad van Nederland. Laten we dan in ieder geval de “mooiste stad van Nederland” zijn of worden.

Nieuwsgierig naar het vervolg van dit verhaal en mijn waarom, zie www.vvdkampen.nl.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo

Welkom op De Brug

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement & cookiestatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.Lees ons privacystatement

Lees ons cookiestatement