De Brug

Zaterdag, 8 augustus 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Raadspraat SGP: Problemen voor de gemeente Kampen

Raadspraat SGP: Problemen voor de gemeente Kampen
Redactie: Nick de Vries

Het is een moeilijke tijd voor de gemeente Kampen. In de eerste plaats vanwege de gevolgen van de corona-crisis. Daar hebben we al eerder meerdere keren onze duiding aan gegeven. Maar naast deze corona-crisis hebben we in Kampen een forse financiële crisis. We moeten miljoenen bezuinigen. Ondanks dat heeft de gemeente vorig jaar zo’n 11 miljoen uit de spaarpot, de reservepot gehaald. En door een fout in de begroting is het tekort nog 3 miljoen extra opgelopen.

In zo’n moeilijke tijd moet kleur bekend worden. Door het college, de coalitie en elke politieke partij. In de laatste raadsvergadering voor de vakantie spraken we hierover. De SGP-fractie ging met een teleurgesteld en verdrietig gevoel naar huis.

Het college meldde ons 3 miljoen extra te kort te hebben. Dit kwam door een begrotingsfout. Ergens, in de vele stukken die we kregen, moesten we een zin lezen dat dit eigenlijk niet zo had gemoeten. Hoe we de informatie hierover kregen, was voor onze fractie onbegrijpelijk. Raadslid Klaas van den Bosch vergeleek het met een cryptogram. Die informatieverstrekking kon beter. Tegelijkertijd zagen we dat de coalitiepartijen verschillende bezuinigingsvoorstellen van het college niet steunde. Wij vinden één van de belangrijkste rollen van het college draagvlak voor het beleid creëren. Zeker bij de eigen coalitiepartijen, maar ook bij andere partijen. Anders komt de bestuurbaarheid van de gemeente in gevaar. Daar kwam weinig van terecht. Dat is zeker in een financiële crisistijd zorgelijk. Deze zorgen hebben we, samen met de fracties van VVD, PvdA, Kampen Sociaal en D66, in de raad uitgesproken in een gezamenlijke verklaring.

Maar ook de coalitie heeft kleur bekend. De coalitiepartijen hebben elkaar gevonden in een gezamenlijk voorstel om minder te gaan bezuinigen op cultuur dan afgesproken. Dat vinden wij onbegrijpelijk.. Niet omdat cultuur ons niet lief is. Dat is het wel. Zo willen we in IJsselmuiden graag goede voorzieningen houden. En vinden muzieklessen belangrijk. Daar mag best overheidsgeld naar toe. Maar wat ons betreft hoeft de overheid niet alle geld voor cultuur op te hoesten. En zouden we veel beter kunnen kijken of bijvoorbeeld het Stedelijk Museum niet in een goedkoper gebouw kan. Dat was echter voor veel partijen in de raad onbespreekbaar.

Er zit wat ons betreft echt wel lucht in cultuur. We geven, in vergelijking met andere gemeenten, fors meer uit aan cultuur. Dat mag best wat minder.

De teleurstelling werd groter, omdat in dezelfde vergadering een bezuiniging van zo’n 3,5 ton (6 euro per inwoner) op armoede wel door kon gaan. Zonder slag of stoot. Gezien de programma’s van verschillende coalitiepartijen hadden we een voorstel verwacht om die bezuiniging niet door te laten gaan. Juist in deze tijd hebben we goed armoedebeleid nodig.

Bezuinigen is nooit fijn. Maar wat de SGP-fractie betreft bezuinigen we dan liever op cultuur dan op armoedebeleid. De SGP-fractie heeft een voorstel ingediend om nu niet op armoedebeleid te bezuinigen. Dat voorstel kreeg helaas maar heel beperkt steun. Dat verbaasde ons echt. Bezuinigen vraagt om kleur bekennen. Wat de SGP betreft bekennen we kleur. Laten we cultuur houden voor de Kampenaren, IJsselmuidenaren en andere inwoners voor de gemeente. En een ruimhartig armoedebeleid voor wie steun nodig hebben.

Als ik zo kijk bij deze gemeente wat er rijd en werkt aan materiaal en nieuwe auto's en hoe de ambtenaren daar praten over geld, dat de burgers de tekorten op moeten hoesten . is het toch aan de gemeente hoe ga ik met geld en inversteringen om . Geld lenen kost geld gemeente kampen. ga goed met je materiaal om en je mensen, dan heb je er langer wat aan. kampen heeft al met al veel geld zitten in materiaal en mensen waar geen of totaal geen gebruik van wordt gemaakt. veel mis bij deze gemeente
Schilder | vrijdag 24 juli 2020 11:43