De Brug

Zondag, 12 juli 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Raadspraat GroenLinks: Verandering begint hier

Raadspraat GroenLinks: Verandering begint hier
Foto: Aangeleverd
Redactie: Nick de Vries

“‘Verandering begint hier’ stond op onze verkiezingsposter. Was er in Kampen dan zoveel mis? Nee, maar je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Wij wilden verandering: socialer, groener, eerlijker en heerlijker. Vanuit die belofte bouwden we mee aan het programma voor Kampen in de komende jaren. De eerste verandering is al een feit: voor het eerst zit GroenLinks in het Kamper college. ‘Nieuwe energie’ heet het programma en daarin verleggen we in een aantal opzichten de koers, voor een beter Kampen. In onze woorden: groener, socialer, eerlijker en heerlijker. Laat ik een paar dingen noemen:

Het gaat om mensen in het sociaal domein. Zorg moet daarom tijdig en passend zijn en die mag niet droogvallen omdat het geld op zou zijn. Armoedebeleid kijkt naar wat iemand nodig heeft. We gaan een armoedeval voorkomen voor mensen die iets meer gaan verdienen. Er komt een experiment met regelarme bijstand en gedoe met te veel formulieren wordt aangepakt.

Duurzaamheid staat stevig in dit akkoord. Langzaam maar zeker gaan we naar schone energie en gasloos wonen. Dat vergt tijd. En dat is urgent, voor een leefbare en gezonde toekomst, ook voor de generaties na ons. Andere dingen gaan sneller: afval verminderen, hergebruik stimuleren, straten slimmer verlichten.

Kampen wordt groener in de wijken. Er komt ruimte voor stadslandbouw en bijenkorven. We gaan ons beter voorbereiden op meer droogte en op forsere buien. Onze omgeving wordt meer ingericht op bewegen: fiets- en wadelpaden, wandelen en hardlopen. Daar hoort ook bij dat veehouderij grondgebonden moet zijn en dat er meer biodiversiteit komt.

Iedereen hoort erbij. Daarvoor moet Kampen toegankelijker worden voor mensen met een beperking. En we willen dat alle mensen meetellen, ongeacht welke kleur ze hebben, wat ze denken of doen, hoe ze leven of waar ze geboren zijn.

Kunst en cultuur verbinden en inspireren mensen en maken de stad levendig. Vanaf nu zetten we in op meer samenwerking met en tussen culturele organisaties en professionals. En er komen meer voor kansen voor kunstenaars, creatieve bedrijvigheid en culturele festivals. Dat maakt Kampen mooier.

Tot slot. Politiek moet je soms even ‘vechten’ om tot iets goeds te komen. Vanuit samenwerking kom je ook dan het verst. Dat geldt ook voor de vraag of supermarkten open mogen op zondag. Zolang iedereen steeds harder zijn eigen gelijk roept en niemand meer een vraag stelt - niet aan anderen, niet aan zichzelf - komen we niet verder. Laten we - inwoners, ondernemers, geloofsgemeenschappen - in openheid het gesprek voeren en binnen een jaar tot een besluit te komen. Ik heb er vertrouwen in dat we daar dan goed uit komen. Het stond er niet voor niets: verandering begint hier.”