De Brug

Woensdag, 23 september 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Raadspraat GBK: Waar zijn we nou helemaal mee bezig?

Raadspraat GBK: Waar zijn we nou helemaal mee bezig?
Redactie: Nick de Vries

Die vraag wordt ons ook vaak gesteld. Het leven van een raadslid speelt zich niet alleen in de raad en commissie af. We zijn volksvertegenwoordigers. Daarom hebben inwoners ook onze speciale aandacht. Daarom neem ik u mee voor een kijkje achter de schermen. Om u een indruk te geven van de dossiers waar wij zoal mee bezig zijn:

Elzenstraat

Vorig jaar hebben we contact gezocht om te horen wat het probleem was naar aanleiding van een brief die men had geschreven. De inwoners zijn de moeraseiken zat. Al jaren nemen een groot deel van de dag de zon weg uit de schaduw. Verkeerde bomen op de verkeerde plek, aldus de commissie Hinderlijke Bomen. Kappen doen we niet zomaar: er moet wel een reden voor zijn. Dat was bij de Populierenstraat het geval. Hier is dat zeker. Gelijke monniken, gelijke kappen. Bovendien is er sprake onrechtmatige hinder. Dat is strafbaar, Het staat nu in de Perspectiefnota 2021-2024. Een mooie eerste stap met perspectief.

Cruijff Court

Omwonenden hebben al sinds 2006 last van rondhangende jeugd. Veel lawaai, muziek, soms tot na middernacht. Ook intimidatie en bedreigingen, scheldpartijen, harde muziek. Regelmatig hebben zij hun zorgen geuit. Er kwam een handtekeningenactie aan te pas. Men voelt zich niet serieus genomen. Niet door de gemeente, niet door de politie. Wij hebben gevraagd om een bijeenkomst te organiseren, samen met de burgemeester, ambtenaren, politie en de bewoners. Zodat ze samen naar oplossingen kunnen zoeken. We vinden dat dit nog voor de zomer moet gebeuren. Met max. 30 personen kan dit wel in de Stadsgehoorzaal.

Gemaal Broeken en Maten

Tijdens een bezoek aan het gemaal Broeken en Maten van eigenaren Gerrit en Herbert te Hove van kwamen de sluisdeuren ter sprake die bij de camping Roggebot staan. Zij dreigen te verdwijnen. Gerrit en Herbert willen die graag toevoegen aan hun collectie. Wij zegden onze hulp toe. De eerste Reeve sluis werd al in 1641 gemaakt en deze deuren komen van de zelfde sluis en zijn de laatste deuren. De sluis is waarschijnlijk onder de grond verdwenen met het aanleggen van de huidige Reeve. De deuren zijn van historische waarde voor Kampen. Met medewerking van onze wethouder Albert Holtland hebben wij nu de deuren veilig kunnen stellen. Hopelijk staan de deuren met Monumentendag bij hen op het terrein als aanvulling van de collectie. Verder helpen wij met de gewenste uitbreiding en invulling van hun terrein als belevingsbos. Dat valt mooi samen met werkzaamheden aan de N307.

Gehandicaptenparkeren

Vorig jaar hebben we een inventarisatie gemaakt van het invalide parkeren in de stad. Van de vele reacties werd een lijst gemaakt en die werd ingediend bij de gemeente. Over een tekort aan plaatsen, te smalle plaatsen, handhaving etc. Het vaste aanspreekpunt bij de gemeente werkt inmiddels niet meer op het stadhuis. Degene die het dossier overnam moest zich weer inlezen. We zullen de lijst nog eens in z’n geheel doornemen om te kijken welke punten nog moeten worden aangepakt of verbetering behoeven.

Afval Strandje Stadsbrug

We hebben daar heel veel aandacht aan gegeven. Dankzij korte lijntjes en onze rechtstreekse contacten met de omwonenden hebben wij een goed beeld van wat er speelt en hoe erg het is. We spraken ook met een medewerker van de reinigingsdienst. Het bijplaatsen van is niet altijd de oplossing. Dat bleek ook bij in de Melmer. Daar stonden aanvankelijk vier kliko’s. Er werd massaal grof afval gedumpt naast die kliko’s. Van oude fietsen tot meubilair. Toen de kliko’s teruggebracht werden van vier naar twee werd dat al merkbaar minder. Ze zijn nu weg en het dumpen is zo goed als over. Rijkswaterstaat voert deze zomer een pilot uit bij een van de strandjes in Kampen samen met een gedragsbureau en de gemeente. Want uiteindelijk is het van je afgooien van afval een gedragsprobleem.

Zorgfraude

Nog steeds zijn wij bezig met de zorgfraude. We hebben een dossier aangeleverd bij de gemeente en daarna bleef het stil. Wij stelden vragen maar kregen daar veel te summiere antwoorden op. In onze ogen onvolledig. Daarom zullen we de vragen nu schriftelijk aanbieden aan het college. Wij willen weten wat er met de informatie, die we aangedragen kregen , is gebeurd. Wij willen degenen, die deze informatie heeft gemeld, informeren wat daarmee gebeurd is. Dat is toch wel het minste wat we kunnen doen.

Biodiversiteit

Met de gemeente en een vertegenwoordiger van de Werkgroep 'Natuurlijk Beheer 2.0 (die onderdeel uitmaakt van de gemeentelijke afdeling Groen) hebben we nog regelmatig overleg. We zetten in op de ontwikkeling van biodiversiteit in Kampen. Het voorstel Bloemen voor Bijen werd aangehouden. We hopen er na de zomer op terug te komen. Jammer dat het zo lang duurt. Anderzijds: we wachten al vanaf PROVO (witte zakjes wilde bloemenmengsels!) op initiatieven in deze richting, dus niet getreurd, dat jaartje kan er nog wel bij. Bij de experimenten met de 10 proefvakken langs de Europa Allee zijn de eerste resultaten zichtbaar. Een inventarisatie zal nog volgen.

Borden langs de IJssel

We zijn van mening dat de gemeente de inwoners van de juiste informatie moet voorzien. Borden met teksten als “Verboden toegang te zwemmen”, of “Zwemmen niet toegestaan” zijn broodje aap teksten. Zwemmen bij de Molen of langs de Spoorkade mag. Je kunt daarvoor niet bekeurt worden. Er is geen enkele wet die dat verbiedt. We hebben de gemeente dan verzocht om die tekst weg te laten. Want dit kan zo echt niet.

We hebben nog veel meer ideeën op de plank liggen. Daar hoort u binnenkort vast meer over. Tot zover een kijkje achter onze schermen. Namens de gehele fractie van Gemeente Belang kampen wens ik u een hele fijne zomer.