<< Ga terug

Raadspraat: Bezuinigingen in Kampen

Raadspraat: Bezuinigingen in Kampen
Foto: KEVIN RIJNDERS

Loesje: “goede zorg is voelen en denken, niet rekenen.” En dat laatste is helaas wat de gemeente Kampen nu moet doen om goede zorg aan haar inwoners te blijven bieden!

Bezuinigingen

De afgelopen periode sijpelde er steeds meer nieuws naar buiten over de grote tekorten die er zijn op het Sociaal Domein. Tekorten die zijn ontstaan nadat vanuit het Rijk de uitvoering van de taken in het Sociaal Domein zijn overgeheveld naar de gemeenten. Op zich een goede ontwikkeling. De gemeente staat dichter bij de mensen en is ook beter in staat om snel en goed hulp te bieden: korte lijntjes zeg maar.

De overheveling van de zorgtaken naar gemeenten ging echter gepaard met forse en te snelle bezuinigingen. Er kwamen dus niet alleen meer taken bij deze moeten ook nog eens met minder geld uitgevoerd worden. En dat laatste, dat tekort aan financiƫle middelen voor de uitvoering van de zorgtaken, breekt veel gemeenten op, ook de gemeente Kampen.

Consequentie voor Kampen is dat het college, om deze tekorten op te vangen, heeft besloten om 6,1 miljoen euro te moeten bezuinigen. De afspraak in Kampen is immers dat wie zorg nodig heeft deze zorg ook krijgt. Er is de afgelopen jaren al geprobeerd met nieuwe werkwijzen en een andere inrichting van de uitvoering de kosten van de zorg in de hand te houden. Al deze inspanningen ten spijt heeft dit dus niet geleid tot lagere uitgaven. Om toch mensen de zorg te kunnen blijven bieden die zij nodig hebben zal dus bezuinigd moeten worden op andere gemeentelijke taken,. Minder geld naar sportverenigingen? Minder geld voor bestrijding van eenzaamheid of laaggeletterdheid? Nog verder terugschroeven van het niveau van groenonderhoud? Of moeten de lasten voor de burgers omhoog, iets wat wij als CDA graag willen voorkomen. Wat het ook wordt, als inwoners zullen wij dit helaas gaan merken.

Als CDA zijn wij bezig met een lobby richting Den Haag. Weliswaar zijn er al toezeggingen gedaan om gemeenten te compenseren maar de gelden die hiermee richting Kampen gaan zijn slechts een druppel op een gloeiende plaat en lossen de grote financiƫle problemen niet op.

Verspilling?

Het zorgaanbod in Kampen is uitgebreid, misschien wel te uitgebreid. Gevolg hiervan is een groot aanbod van zorgaanbieders. Of dit de zorg nu zo ten goede is niet duidelijk. We kennen allemaal de verhalen over zorgaanbieders die grote winsten maken en die in de praktijk niet de zorg leveren die ze op papier wel zeggen te leveren: zorgcowboys! Een zorgelijke ontwikkeling omdat hierdoor ook de overlast toeneemt, zorgvragers krijgen immers niet de hulp en ondersteuning die zij nodig hebben.

Misschien is het goed om in Kampen na te denken over het aantal zorgaanbieders. Door deze te beperken krijg je wellicht meer grip op zorgcowboys. Kritischer op het aantal aanbieders, op het geld dat zij overhouden en op de kwaliteit die geleverd wordt.

Al met al zal de komende periode een spannende worden! Goede zorg blijven bieden aan zij die het nodig hebben maar daarnaast ook middelen over houden om te blijven investeren in de gemeente.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo

Welkom op De Brug

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement & cookiestatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.Lees ons privacystatement

Lees ons cookiestatement