<< Ga terug

Raad stemt voor: winkelen op zondag in Kampen voor het eerst mogelijk

Raad stemt voor: winkelen op zondag in Kampen voor het eerst mogelijk
Foto: Foto: Ronald Klappe.

(Door Nick de Vries)
KAMPEN - Supermarkten mogen open op zondag in Kampen. Dat besloot de Kamper gemeenteraad donderdagavond. Veel tijd hadden de raadsleden niet nodig. Rond 21.30 uur kregen de talrijk toegestroomde aanwezigen te horen dat het voorstel met een ruime meerderheid van 19 stemmen voor en 12 stemmen tegen was aangenomen.

Een groot deel van de discussie had zich dan ook al in het voortraject afgespeeld. Het rapport van de commissie zondagsverkenning gaf volgens veel partijen een goed beeld van de denkwijze onder de Kamper bevolking. Bij de presentatie van het rapport Nieke Jansen al aan dat zij zich niet voor kon stellen dat er niet wat mensen van mening zouden veranderen na het lezen van het rapport. Samen met enkele andere raadsleden stelde zij vervolgens het raadsvoorstel op dat donderdag werd aangenomen.
Dat dat het geval zou zijn werd eigenlijk dinsdag al wel duidelijk, toen de CDA-fractie in De Brug bekendmaakte dat zij voor het voorstel zou gaan stemmen. 100 procent zekerheid was er toen nog niet, maar met een christelijke partij aan de kant van de voorstemmers, stond dat kamp zeker sterk. Met 14 stemmen voor waren er nog twee nodig voor een ‘go’. De GBK zou de doorslag moeten geven en alhoewel zij tijdens de verkiezingen niet afwijzend tegenover de zondagopenstelling stond, hield zij nu de kaken nog even op elkaar. Tot donderdagavond, toen bekend werd dat ook deze partij unaniem voor stemde.
Tot treurnis van de tegenstanders, waaronder als meest prominente de SGP, die aangaf dat de deur naar een algehele koopzondag hiermee wat hen betreft was opengezet. Zij vond ook dat het CDA hiermee haar christelijke kiezers in de steek liet. Deze laatste partij liet echter weten dat zij ‘gelooft en vertrouwt dat er in de Kamper samenleving zoveel respect en tolerantie voor elkaar is, dat men ook de ruimte kan laten aan mensen die andere keuzes maken dan zijzelf’.
De supermarkten mogen door het besluit open op alle zondagen tussen 12.00 en 18.00 uur, behalve als deze op Pinksteren, Kerst of Pasen valt. Bevoorraden mag niet op zondag om de kerkgang niet te hinderen. De supermarkten mogen open nadat het besluit bekendgemaakt is op de gemeentepagina's in De Brug. Dat gebeurt naar verwachting dinsdag.

Voortraject
In oktober 2017 zwengelde D66 de discussie over het onderwerp aan toen bleek dat Oudjaarsdag op een zondag zou vallen. De partij vroeg aan burgemeester Bort Koelewijn of de winkels eenmalig op zondag open zouden kunnen, zodat oliebollen verkocht konden worden. Koelewijn zei dat er geen reden was om afspraken uit het coalitie-akkoord te wijzigen, maar dat D66 altijd een voorstel kon indienen. Dat deed de partij, maar het voorstel was kansloos. Alleen PvdA, GroenLinks en D66 waren voor.

Een jaar later in november 2018 deden de VVD, PvdA en D66 een voorstel om in december bij wijze van proef de supermarkten op zondag open te houden. Ook dat plan haalde het niet, veel partijen wilden het al ingezette traject van het nieuwe college niet dwarsbomen of waren simpelweg tegen. Deze avond werd door de coalitiepartijen (CDA, CU, GroenLinks en GBK) wel een bedrag uitgetrokken voor het traject dat leidde tot het rapport van de commissie zondagsverkenning. VVD, D66 en PvdA stemden tegen dit traject, omdat zij vonden dat het onnodig lang zou duren. De SGP en Kampen Sociaal, omdat ze hen mening hoe dan ook niet bij zouden stellen. In een interview met De Brug gaf CDA'er Hardy Wellenberg vorige week aan dat het CDA toen al minder negatief tegenover het voorstel stond, maar dat zij inderdaad ook tegen de proef was, omdat zij eerst het ingezette traject af wilde ronden. Een traject dat donderdagavond dus leidde tot het besluit om de supermarkten structureel open te laten zijn.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo