<< Ga terug

Provincie probeert bypass alsnog doorvaarbaar te maken

Provincie probeert bypass alsnog doorvaarbaar te maken
Archieffoto van de bouw van de sluis in de bypass.
Foto: Jan van der Kolk

(door Nick de Vries)

KAMPEN - Het is van groot belang dat de bypass vanaf de IJssel doorvaarbaar wordt tot het Drontermeer. Niet alleen voor het Kamper college, die de waarde van de eventueel te bouwen woningen daarmee omhoog ziet gaan, ook de provincie wil graag dat de recreatievaart straks bij Kampen linksaf kan. Op 30 november probeert zij de kamper gemeenteraad over te halen akkoord te gaan met een nieuw bestemmingsplan waarin dit mogelijk wordt gemaakt.

In november 2015 deed de Raad van State een uitspraak over de toekomst van de bypass waar eigenlijk zowel voor- als tegenstanders beteuterd naar luisterden. De bypass mocht worden aangelegd, maar hij mocht niet doorvaarbaar worden tot aan het Drontermeer. De reden: de grote karrekiet en de roerdomp, die zich ophouden rond de laatste 150 meter van het gebied, mogen niet worden verstoord. "De bevaarbare bypass was een gouden kans voor de gemeente Kampen", zei wethouder Gerrit Jan Veldhoen toen. "Op dit moment staan we helaas voor dichte slagbomen."

De bevaarbaarheid is voor Kampen van groot belang, omdat zij huizen in het gebied wil gaan bouwen. Volgens de wethouder wil ook de provincie graag dat de bypass alsnog bevaarbaar wordt. "Zij zien ook dat hiermee een unieke vaarroute gecreëerd kan worden waar zo’n 12.000 schepen recreatievaart gebruik van kunnen maken. Dat is een toeristische kans voor Kampen, maar ook voor de hele provincie Overijssel."

Aanpassingen

De provincie heeft lang op de uitspraak gestudeerd en denkt nu een aanpassing in de plannen gevonden te hebben die de doorvaarbaarheid alsnog mogelijk maakt. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig die door de Kamper gemeenteraad goedgekeurd moet worden. Op 30 november hoopt zij de raad in een openbare bijeenkomst van de haalbaarheid en noodzaak te kunnen overtuigen.

Welke maatregelen de provincie precies wil nemen wordt uit de adviesnota waar het college dinsdag mee akkoord ging niet duidelijk. Gesteld wordt dat uit de uitspraak van de Raad van State valt af te leiden dat er wel zogenaamde 'mitigerende maatregelen' genomen kunnen worden. Dat zijn maatregelen die de negatieve effecten van, in dit geval het varen in het gebied, kunnen verminderen of wegnemen. Eerder in het traject noemde wethouder Veldhoen al eens een geluidswal als mogelijke denkrichting.

De kosten voor het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan komen voor rekening van de provincie.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo