<< Ga terug

Programma Ruimte voor de Rivier afgerond

Programma Ruimte voor de Rivier afgerond
Kampen - Vanmorgen opende Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, in gezelschap van minister van Infrastructuur en Waterstaat mevrouw Cora van Nieuwenhuizen, het Reevediep (van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta). Zij sluiten met deze opening
Foto: Schinkel


KAMPEN - Met het openen van sluisdeuren heeft koning Willem-Alexander donderdagmorgen het Ruimte voor de Rivier-project Reevediep bij Kampen officieel geopend. Tegelijkertijd werd hiermee ook het nationale programma Ruimte voor de Rivier afgesloten. Met dit programma is het Nederlandse rivierengebied in de afgelopen jaren veiliger gemaakt.Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): “We hebben de kaart van Nederland opnieuw getekend. Ruim twaalf jaar zijn we samen met provincies, waterschappen en gemeenten bezig geweest het Nederlandse rivierengebied mooier én veiliger te maken. Op 34 plekken is de mens een stukje opgeschoven om bij hoogwater de rivieren meer ruimte te geven. Maar ons werk is nog niet af. In een nieuwe aanpak gaan we nu ook meer ruimte maken voor de binnenvaart en een betere kwaliteit van ons rivierwater.”Ruimte voor Rivier IJsseldelta


Sinds 2015 is gewerkt aan de uitvoering van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Zo is het zomerbed van de IJssel over een lengte van 8 kilometer uitgebaggerd. Dit draagt voor de helft bij aan de waterveiligheidsdoelstellingen van de regio. Om de andere helft ook te realiseren, is de hoogwatergeul Reevediep ten zuiden van Kampen aangelegd om hoogwater op de IJssel soepeler te kunnen afvoeren.Ook zijn in 5 uiterwaarden maatregelen genomen om water te bergen of sneller af te voeren. En er is bijna 400 hectare nieuwe natuur gerealiseerd en nieuwe wandel- en fietspaden aangelegd. Op het Reevediep kan straks worden gevaren. En de gemeente Kampen wil het nieuwe dorp Reeve realiseren op en achter de mogelijk eerste klimaatbestendige dijk van Nederland.

Ruimte voor de Rivier
In de afgelopen jaren zijn op 34 plekken in Nederland maatregelen genomen om de grote rivieren meer ruimte te geven. Denk hierbij aan onder andere dijkverleggingen, hoogwatergeulen, uiterwaardverlagingen, nevengeulen, kribverlagingen en tijdelijke waterbergingen. Deze aanpak zorgt voor meer veiligheid van zo’n 4 miljoen Nederlanders. Tegelijkertijd zijn maatregelen genomen om het rivierenland mooier te maken. Onder meer door de realisatie van nieuwe natuur en de aanleg van voorzieningen om beter van het landschap te kunnen genieten.


Waterveiligheid is nooit af

Zowel gedeputeerde Boerman als minister Van Nieuwenhuizen benadrukken dat waterveiligheid in Nederland nooit af is. “Hier in de IJsseldelta gaan we nog even door met de bouw van de Reevesluis, de versterking van de Drontermeerdijk en het verwijderen van de Roggebotsluis”, zegt Bert Boerman. Maar ook in de rest van Nederland worden nieuwe plannen voorbereid en uitgevoerd. 
“Er is in de afgelopen jaren in opdracht van Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel door heel veel mensen hard gewerkt om dit project mogelijk te maken. En ik ben trots op het resultaat”, zegt gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel. “De inwoners van de regio Kampen kunnen er vanaf 1 april volop van gaan genieten. Dan worden hekken van de aannemer verwijderd en is het gebied toegankelijk. Tegelijkertijd besef ik me ook dat er offers zijn gebracht door omwonenden: mensen moesten verhuizen, boerenbedrijven werden verplaatst. Dat is ingrijpend.”Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo

Welkom op De Brug

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement & cookiestatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.Lees ons privacystatement

Lees ons cookiestatement