De Brug

Woensdag, 15 juli 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

OVERLEG OVERLAST CRUIJFF COURT

OVERLEG OVERLAST CRUIJFF COURT
Ingezonden door: Gemeente Belang Kampen

Vanavond was er overleg over de overlast op en rond het Cruijff Court, aan de rand van Brunnepe. In wijkcentrum Reyersdam waren omwonenden van de Troestrasingel, Ommelanden, Dr. Damstraat en Dorpsweg aanwezig. Daarnaast de burgemeester, de wijkagent, ambtenaren Openbare orde en Veiligheid, Welzijn/jongerenwerkers, bestuurslid van de wijkvereniging en Piet Bergstra van GBK. Laatstgenoemde was de initiatiefnemer van deze bijeenkomst. Al vaker hadden bewoners zich bij GBK gemeld over de overlast. Omdat het al zo lang speelt, voelden zich niet meer serieus genomen door gemeente of politie.

Eerst werden de problemen die speelden, in kaart gebracht. En die bleken soms ernstig. Sommige bewoner waren erg boos en hun woonplezier behoorlijk verziekt. Hierna vroeg de burgemeester de bewoners naar geschikte oplossingen. In goed overleg werd een lijstje met maatregel opgesteld die zullen worden ingevoerd: aangepaste openingstijden, verbod op muziek en er wordt gekeken naar de maximale leeftijd. De aanwezigen zullen worden geïnformeerd over de te nemen stappen en in november worden maatregelen geëvalueerd. De omwonenden zijn voorlopig tevreden met de toezeggingen die door de burgemeester werden gedaan. Wordt vervolgd in november.