De Brug

Zaterdag, 30 mei 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

"Onveilige" skatebaan in Groene Hart vooralsnog gesloten

Het skatepark mag niet meer betreden worden
Foto: Maarten van Gemert
Redactie: Maarten van Gemert

KAMPEN - De gemeente heeft woensdagmorgen negen oktober per direct de skatebaan in het Stadspark gesloten. Bij inspectie werden ”illegale onveilige bouwwerken” aangetroffen. Die hebben de gebruikers zelf gebouwd en zullen verwijderd worden. Als straks met de eigen toestellen van de gemeente de veiligheid weer gewaarborgd is, wordt het toegangsverbod opgeheven. De skaters wachten al jaren op de hun toegezegde skatebaan.

Skatepark
Naast het oude zwembad, aan de rand van het Stadspark, ligt een skatebaan, door de gemeente als ”skatepark” betiteld. Op het terrein zijn ”illegale onveilige bouwwerken geplaatst die dienst doen als skatetoestel en die worden verwijderd”, aldus de gemeente. Tegelijkertijd zullen de eigen toestellen van de gemeente worden geïnspecteerd en waar nodig gerepareerd.

Als het skatepark weer in oorspronkelijke staat teruggebracht is en de veiligheid gewaarborgd, zullen de hekwerken rondom de skatebaan worden verwijderd. Enkele vaste obstakels, die bij de aanleg van de baan zijn geplaatst, zijn onveilig verklaard door externe veiligheidsinspecteur specifiek voor speeltoestellen. Tevens zou het om zogeheten DIY-objecten gaan.

Do It Yourself
De gebruikers van de skatebaan hebben zelf obstakels gemaakt om ”skateboard tricks” op uit te voeren, zogenaamde DIY-obstakels. Eén van de skaters licht op Facebook uitgebreid de achtergrond toe. Hij wijst op niet nagekomen beloftes van de gemeente, achterstallig onderhoud en een door de gemeente zelf kapot gemaakt essentieel onderdeel. De kwestie hangt samen met de plannen tot herinrichting van het Groene Hart. Dit speelt al jaren.

Volgens de woordvoerder van de skaters, die zich ook verenigd hebben, was voor de zomer van 2018 al een nieuw skatepark beloofd. Volgens de gemeente zouden er allerlei complicaties zijn. Het gevolg is dat de skaters zelf het initiatief hebben genomen onder het motto ”skaten op een half park is als voetballen op een goal met slechts één paal”.


De succesvolle en zelfgebouwde quarter (foto: Maarten van Gemert)

Quarter
De skaters hebben zelf een vervangende quarter gebouwd. Dat onderdeel kan straks ook in het nieuwe skatepark geplaatst worden - volledig van beton, stevig afgewerkt en een prachtige instaphoogte. De quarter is van belang voor de opbouw van tricks in het park. Zowel de nieuwe als de oude generatie skaters hebben talloze nieuwe tricks geleerd op dit DIY-obstakel. Deze quarter is door de skaters met eigen inbreng van menskracht en geld gebouwd.

In tegenstelling tot de jaren dat er al op de toegezegde skatebaan wordt gewacht, kon de huidige binnen een week na melding gesloten worden. De skaters hebben begrip voor het argument van veiligheid maar slaken een noodkreet om het talmen te stoppen.

Tenslotte wijzen ze de politiek er fijntjes op dat, wat de jongere skaters betreft, er een groep aanstormende volwassen Kampenaren zo al jong het vertrouwen in de politiek én het gemeentelijke apparaat verliest.


Met hekwerken is het skatepark tot verboden gebied verklaard (foto: Maarten van Gemert)

Het GBK heeft inmiddels vragen gesteld over de kwestie.

bron: Kamper Nieuws