De Brug

Zondag, 12 juli 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Ondersteuning voor bijzondere kleinere Overijsselse evenementen

Ondersteuning voor bijzondere kleinere Overijsselse evenementen
Redactie: Fred Sollie

REGIO - Provincie Overijssel stelt subsidie beschikbaar aan bijzondere kleinere sport- en cultuurevenementen voor de voorbereiding en uitvoering van hun evenement. De subsidieregeling opent op 21 februari.

Van 21 februari tot en met 9 maart 17.00 uur kunnen evenementen hun subsidieaanvraag indienen via het subsidieloket op de website van de provincie Overijssel. Het gaat om een eenmalige subsidie van maximaal 10.000 euro. De totale begroting van het evenement moet minimaal 20.000 euro zijn. In totaal is voor dit jaar 187.500 euro voor de kleinere evenementen beschikbaar.

Onafhankelijke adviescommissie

De onafhankelijke Adviescommissie Evenementen Overijssel beoordeelt de subsidieaanvragen. De commissie kijkt onder andere naar het onderscheidend karakter, de aansluiting bij het DNA van Overijssel en de regionale uitstraling. Op basis van het advies van de commissie besluit Gedeputeerde Staten welke evenementen subsidie krijgen vanuit de regeling voor bijzondere kleinere evenementen.

Pareltjes

Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie: “Evenementen, zowel de grote als de kleinere, zijn belangrijk voor Overijssel. Met de kleinere evenementen bieden we een gevarieerd en laagdrempelig aanbod door de hele provincie; van sportwedstrijd tot cultuurbeleving, inĀ  dorpen en steden. We zoeken echt bijzondere evenementen; de pareltjes die gedragen worden door de lokale bevolking en passen bij ons DNA.”