De Brug

Donderdag, 4 juni 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Ondernemers bundelen krachten in nieuw initiatief De Hanze

Ondernemers bundelen krachten in nieuw initiatief De Hanze
Redactie: Nick de Vries
(door Nick de Vries)

KAMPEN - Hoe zorg je ervoor dat je de kracht van alle Kamper ondernemers bundelt en hierbij de verbinding naar de politiek, regio en maatschappelijke initiatieven professionaliseert? Met die vraag liepen enkele ondernemers al enige tijd rond. Ondernemersverenigingen zijn er genoeg en initiatieven van ondernemers ook, maar hoe verbind je ze? Met het initiatief 'De Hanze’ denken enkele ondernemers hierop het antwoord gevonden te hebben. Dat onder het motto: 'iedere ondernemer is lid!'

Het nieuwe platform is uniek, omdat het alle ondernemers in de gemeente probeert te verbinden en ze daarnaast wil faciliteren in een verbinding met de politiek en samenleving. Zo kunnen op een overkoepelend niveau verbindingen worden gelegd en heeft de gemeente één aanspreekpunt. Andersom kan elke ondernemer en ieder ondernemersinitiatief ook zelf de gemeente blijven benaderen, daarin veranderd niets. De Hanze is nadrukkelijk niet alleen voor bij een vereniging aangesloten ondernemers, het is er voor alle ondernemers binnen de gemeente Kampen, van binnenstad tot industrieterrein van Kamperveen tot Kamperzeedijk waarbij gezocht gaat worden naar een organisatievorm die past bij deze tijd.

"In de gemeente Kampen zijn meer ondernemers niet lid van een vereniging, dan wel", vertelt de energieke voorzitter Bart-Jan Gardebroek. "Velen hebben een uitgesproken mening en ze bruisen van de ideeën. Vaak willen ze echter meer dan enkel uitstekend verzorgde netwerkuitjes. Deze honderden ondernemers moeten hun stem kunnen laten horen in de politiek en wij willen dat mogelijk maken. Daarnaast willen we ondernemers indien gewenst kunnen verbinden aan onderwijs en onderzoek, de regio en maatschappelijke initiatieven. En dit op een professionele wijze met een duidelijke communicatie en afstemming met de overheid en bestaande ondernemersverenigingen en maatschappelijke initiatieven"

Verbinden

Wanneer de kersverse voorzitter Gardebroek vol enthousiasme over De Hanze praat, valt voortdurend het woordje verbinden. "Dat is inderdaad wel het kernwoord. Wij willen vanuit dit overkoepelende orgaan kijken waar binnen de gemeente kansen liggen om krachten te bundelen en verbindingen te leggen. Dat kan op allerlei manieren. Een ondernemer kan bijvoorbeeld samenwerken met een onderwijsinstelling bij productinnovatie, ondernemers kunnen gekoppeld worden aan lokale maatschappelijke initiatieven of aan evenementen zoals KIOK of Sail."

Op 29 december 2016 zijn de kwartiermakers geïnstalleerd om, binnen uiterlijk vier jaar, definitief invulling en vorm te gaan geven. Het bestuur wordt gevormd door: Bart-Jan Gardebroek (voorzitter), Frans Van der Kolk (vicevoorzitter), Jessie van de Velde (secretaris) Paul Veld (penningmeester), Johan Van der Kolk (communicatie), Gerdi De Vries (ambassadeur), Joep Roth (ambassadeur) en Frans Van Dijk (ambassadeur).

De eerste bijeenkomst voor de samenwerking vond al plaats op 28 november, met als aanwezigen afgevaardigden van ondernemersverenigingen, de gemeente Kampen, wethouder Geert Meijering en de initiatiefnemers. De deelnemers concludeerden dat de bestaande ondernemersverenigingen hun eigen identiteit willen behouden en zelf ook bestaansrecht hebben. Ook is er samen geconstateerd dat er unaniem draagvlak is voor een overkoepelend orgaan.

Gardebroek: "Ik heb met veel ondernemers, wethouder Geert Meijering en ook met bestuursleden van de Kamper ondernemersverenigingen gesproken. Die staan helemaal achter dit initiatief, heel belangrijk. We gaan het samen doen. Het bruist in Kampen, er gebeuren zoveel positieve dingen. We gaan als ondernemers die positieve krachten op professionele wijze aan elkaar verbinden!"