<< Ga terug

Ondernemen in Kampen: Van debat naar goed gesprek!

Ondernemen in Kampen: Van debat naar goed gesprek!
Deze week is de column voor Ondernemen in Kampen geschreven door Jenneke Palland.

"Moeten de supermarkten wel of niet open op zondag? Vlak voor Kerst kreeg ik de vraag of ik lid wilde worden van de commissie die met de Kamper samenleving in gesprek gaat over dit onderwerp. Het vraagstuk heeft mij tijdens de feestdagen flink bezig gehouden. Volgens mij is de discussie over zondagsopenstelling verzand in een debat waarin veel gepraat en minder naar elkaar geluisterd wordt. Na een korte twijfel besloot ik om ‘Ja’ te zeggen.

Waarom?

Ik wil de dialoog stimuleren en iedereen oproepen echt en oprecht met elkaar in gesprek te gaan. Naar elkaar luisteren om de ander te begrijpen, niet om de ander te overtuigen. Een wijde blik verruimt het denken! Door in verbinding te blijven met elkaar, goede vragen te stellen en je te verdiepen in de ander kun je samen vaak tot andere inzichten komen. Wanneer de gemeenteraad op 4 juli een besluit gaat nemen, vind ik dat zij alle perspectieven, behoeften en uitgangspunten mee moet nemen ter overweging. En dat kan alleen met jouw hulp!

Hoe doe je recht aan een ieder zijn inbreng?

De afgelopen weken heb ik al diverse bijzondere en persoonlijke gesprekken mogen voeren. Zo sprak ik een bezorgde vader die bang is om de dag met zijn gezin te verliezen, omdat zijn kind graag wil werken op zondag voor dubbel tarief. Er zijn zorgen over de snelle 24-uurs economie; vraagtekens bij de noodzaak van extra openstelling; de negatieve effecten op het milieu; verlies van de zondagsrust en zondagsheiliging.

Maar ook het tegengeluid: ondernemers moeten de vrijheid hebben om te ondernemen; het stoppen van omzetverlies aan omliggende steden; zaterdag wil ik mijn kind zien sporten, dus haal ik zondag mijn boodschappen en je eigen keuzes willen maken in plaats van een collectief opgelegde zondagsrust.

Een besluit over de openstelling van supermarkten op zondag raakt veel mensen tot in hun ziel. Het raakt diepe overtuigingen, belangrijke normen en waarden. Bestaat dé manier van zondagsbeleving eigenlijk wel?

Mogen wij jouw stem horen?

In de media hoor je vaak de mening van de mensen die het hardste roepen. Ik ben nieuwsgierig naar het geluid van de inwoners die zich nog niet hebben laten horen. Naar oplossingen waarbij iedereen het respect krijgt, dat past bij wat hij/zij belangrijk vindt. Samen met de werkgroep zondag verkenning mag ik daar invulling aangeven. We gaan een online enquête verspreiden, speeddialogen houden en in gesprek met inwoners. We willen graag jouw stem horen en de dialoog tussen inwoners stimuleren.

Van het zenden van standpunten, naar een goed gesprek! Met als doel verrijking, onderling begrip en wederzijds respect.

De gesprekken die ik de afgelopen weken gevoerd heb, hebben mijn blik verrijkt. Nieuwe invalshoeken laten zien. Ik daag jou uit om ook het gesprek aan te gaan met mensen in jouw omgeving. Met inwoners die het anders zien. Verplaats je eens in hun schoenen en wees nieuwsgierig naar hun verhaal en emoties. Gewoon, door vragen te stellen en te luisteren zonder vooroordeel. Ik ben benieuwd wat het jou brengt.

Deel jouw inzichten via de online enquête. Spreek iemand uit de commissie aan of kom naar de dialoogsessies. Ik help graag het gesprek te voeren, het is de gemeenteraad die uiteindelijk beslist."

Jenneke Palland

Moeder en inwoonster van Kampen

Zakelijk Accountmanager Rabobank

De online enquête vindt je binnenkort op www.kampen.nl/zondagverkenning. De dialoogsessies vinden plaats op 5 en 20 maart, de speeddialogen op 9 en 23 maart. Commissieleden werkgroep zondag verkenning: Michael Bres, Klaas van der Kamp, Arend Runia, Ann Alice van der Weerd en ondergetekende.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo

Welkom op De Brug

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement & cookiestatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.Lees ons privacystatement

Lees ons cookiestatement