De Brug

Donderdag, 24 september 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Ondernemen in Kampen: Gebiedsgerichte aanpak stikstof van start, zorgen om kosten

Ondernemen in Kampen: Gebiedsgerichte aanpak stikstof van start, zorgen om kosten
Redactie: Nick de Vries

De coronacrisis heeft sinds dit voorjaar een enorme impact op ons dagelijkse leven en heeft zoals we weten grote economische schade veroorzaakt, ook in de Regio Zwolle. Nu wij steeds verder in de herstelfase komen is het belangrijk om ook oog te hebben voor een andere grote crisis die Nederland in haar greep houdt: de stikstofcrisis.

Het is nu ruim een jaar geleden dat de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vernietigde en ondanks alle inzet is het nog niet gelukt om de crisis efficiënt aan te pakken. Veel plannen stagneren. Denk aan infrastructurele werken zoals de N50, maar ook woningmarkt ontwikkelingen. Dit werkt kostenverhogend en heeft een grote negatieve impact op onze economie, bereikbaarheid en woningmarkt.

In 2011 benoemde ik in mijn afstudeerscriptie - over duurzaam vastgoedmanagement – al dat wanneer je succesvol iets wil veranderen aan de aspecten People en Planet het goed invullen van de profit van essentieel belang is. Dat geldt ook voor de stikstofcrisis waarbij de balans tussen ecologie en economie opnieuw moet worden (uit)gevonden. Aan ons als ondernemers om te blijven hameren op het profit-aspect.

Samen met waterschappen, agrarische en niet-agrarische organisaties, werkgevers- en natuur- en milieuorganisaties werkt de provincie Overijssel aan de gebiedsgerichte aanpak stikstof in zes verschillende deelgebieden. Door het leveren van maatwerk kunnen knelpunten op korte termijn in kaart worden gebracht. Er wordt daarin gesproken over een provinciale stikstofbank. Komende maanden zal duidelijk worden wat wel en wat niet kan. Creativiteit in het zoeken naar oplossingen is geboden.

De uiteindelijke oplossing zal gepaard gaan met hogere kosten, iets waar bij sociale woningbouw in de stichtingskosten geen ruimte meer voor is. Daar maak ik mij zorgen over. Ook omdat er vanaf 2022 nog andere kostenverhogende aspecten – zoals de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) en per 2021 de wet BENG (bijna energie neutrale gebouwen) – aan zitten te komen. De WKB haalt werk bij de gemeenten weg. Wij vragen gemeenten te kijken waar ze kunnen snijden in de kosten, zodat de leges lager kunnen worden en zo de pijn minder groot is.


Ik vind het belangrijk dat Mkb’ers in de Regio Zwolle in deze lastige periode niet nóg meer schade ondervinden. Het zou verkeerd zijn als (ruimtelijke)projecten (onnodig) niet door kunnen gaan. Daarom roep ik iedereen op om met MKB Nederland Regio Zwolle mee te denken in dit dossier. Op deze manier brengen we vraag- en aanbod in stikstofruimte samen en brengen we knelpunten die door ondernemers worden ervaren onder de aandacht van de provincie. Samen komen we tot een goede stikstofaanpak. Ik ben blij dat in ons bestuur Joost Pleiter uit Oldebroek ons vertegenwoordigt op dit thema. Joost is in staat nuchterheid in de discussie te brengen. Heeft u ideeën of suggesties, dan horen we graag van u via info@mkbregiozwolle.nl

Jelle Weever

Voorzitter MKB NL Regio Zwolle & DGA Weever bouw

Hoe krijg je Jesse Klaver en Rob Jetten uit je gazon? Gooi wat stikstof op het gazon zodat het gras sneller groeit. Stikstof laat bomen en planten groeien. Bouwen met die hap.
Jan Veenstra | woensdag 2 september 2020 22:42