<< Ga terug

Nieuwe subsidieregeling voor voldoende en schoon water

Nieuwe subsidieregeling voor voldoende en schoon water

REGIO - Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) stelt vanaf woensdag 5 december de nieuwe subsidieregeling open om in het landelijk gebied initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan voldoende water en schoon water.

Initiatiefnemers kunnen voorstellen indienen voor het vergroten van kennis over agrarische bedrijfsvoering, het verbeteren van de waterkwaliteit, een goede beschikbaarheid van water en het tegengaan van bodemdaling in veengebieden. Het subsidiebedrag verschilt per maatregel. Initiatieven kunnen worden ingediend tot en met woensdag 16 januari 2019.

De Nederlandse waterschappen hebben afspraken gemaakt over de zoetwatervoorziening en maatregelen die bewoners, boeren en natuurbeheerders kunnen nemen om de waterkwaliteit in sloten, kanalen en rivieren te verbeteren. Dat kan op landbouwgronden en (natuur)terreinen, maar ook in de bedrijfsvoering. De regeling van het waterschap biedt initiatiefnemers de mogelijkheid subsidie te ontvangen voor het voorbereiden en uitvoeren van ideeën. Denk aan het verbeteren van de sponswerking van de bodem, waardoor water langer wordt vastgehouden en meststoffen minder snel in de sloot spoelen. Meer inzicht in de bedrijfsvoering kan ook helpen om goede maatregelen te ontdekken.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het is belangrijk dat een idee werkelijk bijdraagt aan een betere beschikbaarheid van water of een betere kwaliteit van het water. In de subsidieregeling staan alle voorwaarden, ook op welke wijze de initiatieven worden beoordeeld.

De regeling en de bijbehorende overzichten en kaarten staan op www.wdodelta.nl/subsidies.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo

Welkom op De Brug

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement & cookiestatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.Lees ons privacystatement

Lees ons cookiestatement