De Brug

Maandag, 1 juni 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Nachtelijk concert voor stichting Philippus

Nachtelijk concert voor stichting Philippus
Foto: Tennekes.
Redactie: Nick de Vries
(door Niek Teune)

KAMPEN – Op vrijdagavond 17 mei zal de Bovenkerk het decor vormen van een concert voor stichting Philippus. CRK Soli Deo Gloria en de instrumentale ensembles Animato en Create Cantus, allen onder leiding van dirigent Ton Adema, hebben hun medewerking toegezegd. Ook het Kamper Vocaal Ensemble Kavóca, dat onder leiding staat van dirigente Luthine Postuma, zal te beluisteren zijn. Het programma gaat om 21.30 uur van start. Kaarten kunnen bij de ingang van de kerk worden gekocht.

Voor het Kamper Vocaal Ensemble Kavóca is het nachtconcert de eerste muzikale uitvoering voor stichting Philippus. Voor dirigent Ton Adema is het al het derde concert. Hij kijkt uit naar de eerste muzikale samenwerking met Kavóca. Ook Luthine Postuma is positief over de samenwerking. ‘’Het kan leiden tot een efficiënte inzet van organisatie en middelen bij de planning en voorbereiding van het concert, naast het bereiken van elkaars publiek.’’

Tijdens het concert zal Kavóca begeleid worden door organist Jurjan Lipke, terwijl Niels Adema het jongvolwassenenkoor CRK Soli Deo Gloria van begeleidend orgelspel voorziet. ‘’Samen kunnen we het publiek inhoud en afwisseling bieden’’, aldus Niels Adema.

Secretaris Adriaan Laseur spreekt over de doelstelling van stichting Philippus: ‘’De roeping van Philippus was om de Naam van Jezus te verkondigen en te onderwijzen vanuit de Heilige Schrift. In het verlengde van deze opdracht proberen wij onze contacten in bijvoorbeeld Peru en Bangladesh zoveel mogelijk te ondersteunen met christelijk onderwijsmateriaal en kinderbijbels.’’ De opbrengst van het concert komt geheel ten goede aan het werk van de stichting.

Het was Laseurs idee om een nachtconcert te organiseren. ‘’In onze wereld leven velen die het leven als een donkere nacht ervaren. Met dit concert geven we aan dat we aan hen denken, maar ook zo mogelijk een hand willen reiken’’, zegt Laseur.

Bij het toepasselijke thema ‘Licht in de nacht’ is een afwisselend programma met vocale en instrumentale muziek samengesteld. ‘’We zingen veel teksten die te maken hebben met de nacht. Zo wordt er een avondzegen uit de Duitse romantiek van Mendelssohn gezongen, dat kun je zien als een gebed dat opstijgt tot God.’’, zegt Ton Adema. Niels Adema vult aan: ‘’Het Kyrie van Louis Vierne in het programma is een gebed om ontferming, maar ook een grote aanprijzing van de Drie-eenheid. Het duidt op het niet meer zelf, maar alleen op Hem kunnen zien. Daar gaat het over in dit nachtconcert.’’

Rondom het toepasselijke thema ‘Licht in de nacht’ is een afwisselend programma met vocale en instrumentale muziek samengesteld van o.a. de componisten: Tallis, Bach, Mozart, McKie, Vaughan-Williams, Vivaldi, Mendelssohn en Rutter. Dit concert vind plaats aan de vooravond van het KCZB korenfestival In Kampen.

Het nachtconcert in de Bovenkerk begint officieel om 21.30 uur, terwijl de kerkdeuren vanaf 21.00 uur open zijn. Op datzelfde tijdstip zullen de instrumentale ensembles al gaan spelen. De entree voor personen van 18 jaar en ouder bedraagt 5 euro. Iedereen tot en met 17 jaar mag gratis naar binnen. ‘’Wij hopen ook juist jongere toehoorders voor klassieke muziek te enthousiasmeren. Daarom worden de toegangsprijzen bewust laag gehouden’’, aldus Postuma. Tijdens het concert zal er gecollecteerd worden voor het werk van stichting Philippus.