De Brug

Maandag, 1 juni 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Museum Geelvinck verplaatst depot naar Kampen

Museum Geelvinck verplaatst depot naar Kampen
Redactie: Fred Sollie

KAMPEN - Muziekmuseum Geelvinck heeft het gebouw van de voormalige sigarenfabriek aan de Botermarkt 3 van de familie Van der Sluis in langdurig bruikleen gekregen. Het museum, dat sedert haar gedwongen vertrek uit Zutphen voor het leeuwendeel van zijn collectie historische piano's acuut onderdak zocht, is zeer verguld met dit bijzondere gebaar.

Museum Geelvinck, dat in 1991 haar deuren in Amsterdam opende, beheert de grootste Nederlandse collectie piano's uit de 18e en 19e eeuw: meer dan 160 instrumenten. De kern wordt gevormd door de collectie van het voormalige Sweelinck Museum, ooit onderdeel van het gelijknamige Conservatorium van Amsterdam.

Zeer bijzonder zijn de in Nederland gebouwde instrumenten, die in 2007 door de Raad voor Cultuur zijn aangemerkt als onvervangbaar Nederlands erfgoed. De collectie is levend erfgoed: de piano's worden zoveel mogelijk ingezet voor concertuitvoeringen en voor de vakopleidingen voor professioneel fortepianist en pianotechnicus. Niet alleen voor de historische muziekinterpretatie zijn deze instrumenten, die een heeleigen klankkleur en speelwijze hebben, essentieel. Ook voor componisten en creatievemakers van muziek en muziekinstrumenten vormt de collectie een inspiratiebron.

Botermarkt 3

In de Stoomtabaksfabriek aan de Botermarkt 3 was eerder ook al een museum met een levend ambacht gevestigd: het Tabaksmuseum Kampen 'De Olifant'. Dat museum is nu op een steenworp afstand te vinden in 'De Eenhoorn' aan de Oudestraat 103. Museum Geelvinck zal in dit industrieel erfgoed uit 1876 in eerste instantie zijn depot vestigen. Het is dan nog niet toegankelijk voor het publiek. Wel is het streven om – onder meer afhankelijk van de situatie als gevolg van corona – in de loop van volgend jaar depotrondleidingen mogelijk te maken. Bovendien zoekt het museum in de komende jaren samenwerking met scholen en het muziekonderwijs voor het samen ontwikkelen van educatieve programma's. Museum Geelvinck heeft eveneens een vestiging in Amsterdam en organiseert concerten op diverse locaties in Nederland.

Vrijwilligers

De organisatie van Museum Geelvinck drijft op vrijwilligers. Het is op zoek naar mensen, die zich actief willen inzetten voor het behoud van deze unieke collectie. Dat kan door de handen te laten wapperen: voor we in het pand kunnen trekken, moet er veel in geklust worden. Maar ook vanuit huis op internet – het museum bedient een internationaal netwerk van muziekmusea en -liefhebbers –, of, bij voorbeeld, hulp bij het in goede banen leiden van bezoek van musici en muziekstudenten. Wie hart heeft voor pianomuziek en zijn geschiedenis, is van harte welkom. Heeft u belangstelling,mail dan naar: info@geelvinck.nl