<< Ga terug

Motie voor problematiek rond vrijkomende agrarische bebouwing

Motie voor problematiek rond vrijkomende agrarische bebouwing
Foto: Fred Sollie

ZWOLLE - Naar mening van de ChristenUnie Overijssel komt er in Overijssel steeds vaker agrarische bebouwing vrij. Dat kan volgens de fractie leiden tot verkrotting en verrommeling van de ruimte, bovendien met veel asbest. De mogelijkheden rondom sloop, renovatie en verkoop van agrarisch onroerend goed vraagt aandacht. De ChristenUnie heeft daartoe samen met VVD, CDA en D66 een motie opgesteld voor Provinciale Staten om de problematiek van de vrijkomende agrarische bebouwing beter te kunnen tackelen.

Gemeenten hanteren verschillende regels en de regelgeving rondom de agrarische bebouwing en deze regelingen zijn vaak complex. Er is daarom behoefte aan goede voorlichting rondom vrijkomende agrarische bebouwing. Bij een aantal stoppende agrariërs is geen opvolger. Gevolg daarvan kan zijn dat er agrarisch vastgoed 'overblijft' waar geen sprake meer is van actieve bedrijfsvoering. In dergelijke situaties bestaat de kans dat een pand uiteindelijk onbeheerd overblijft.

De ChristenUnie en collega partijen willen daarom dat een door de Provincie Overijssel aangeboden adviesvoucher de toegang tot deskundig advies daaromtrent alsnog mogelijk maakt. Hiermee gaat vanuit Overijssel het initiatief naar een goede voorlichting over mogelijkheden en regelgeving.

Ook blijkt agrarisch vastgoed in een aantal gevallen, ondanks deskundig advies, onverkoopbaar waardoor leningen en hypotheken, met als doel het pand alsnog verkoopbaar te maken, nauwelijks kansrijk zijn. De ChristenUnie en collega partijen zien daarom graag dat de Provincie aan dit probleem tegemoet komt door bijvoorbeeld borg te staan voor leningen en/of hypotheken.

Eigenaren van agrarisch vastgoed en potentiële kopers weten vaak niet welke vraag en welk aanbod er op enig moment is. Regelingen waarbij vierkante meters sloop (in ruimtelijk opzicht) kunnen worden uitgeruild tegen vierkante meters (nieuw)bouw bestaan, maar eigenaren kunnen deze koppeling vaak niet maken omdat partijen die deze uitruil met elkaar zouden kunnen doen elkaar veelal (nog niet) niet kennen. Daarom wordt voorgesteld na te gaan of een eventuele sloopbank (bijeenbrengen van vraag en aanbod) hierbij een behulpzaam instrument zou kunnen zijn.

Partijen, waaronder de ChristenUnie, vragen aan Gedeputeerde Staten instrumenten te verkennen die kunnen bijdragen aan een transitie van vrijkomende agrarische bebouwing naar nieuwe bestemmingen en of sloop. Overleg met partners en instanties die een rol kunnen hebben in de uitvoering kan hieraan dienstbaar zijn. Tevens roepen partijen Gedeputeerde Staten op om de mogelijk synergie met het bestaande asbestbeleid te verkennen.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo

Welkom op De Brug

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement & cookiestatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.Lees ons privacystatement

Lees ons cookiestatement