De Brug

Maandag, 21 september 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Kamper Kruudmoes: Strieker

Kamper Kruudmoes: Strieker
Redactie: Nick de Vries
(door Henk de Koning)

Stikt de buule!

Umme reden da’k wol weetn ‘oe dieppe mien ofstammingk wurtelt in Kamper bodem, begaf ik mien noa ‘et archief veur stamboom-onderzuuk en informeern bi’j de dienstdoende deerne o’k bi’j ‘aar goed ware veur gynealogie. Vermoedeluk sprak ik ‘et woord verkeerd uut want ze keek mien an met een gezichte of ze veurnemens was metene alarm te sloan bi’j ‘Me Too’. Toen ‘k ‘aar uutlei da’k op zuuk ware noa mien Kamper ofstammingk, maar dan wel wat de an’etrouwde familiename ‘Strieker’ angiet, kleurn ‘aar gezichte weer op, truk een archiefkaste lus en zeeg: ’Zuuk ‘et maar uut!’ De oorzake van mien zuukn was neve Johan Strieker, die reageern op een familiefoto, deur nichies op face-book ’ezet, maar weur Johan zelf niet op veurkwam. Vandeur zien kretiek: ‘Leuke foto, maar gien Strieker met die name in gebruuk stiet er bi’j op. Die klacht truf mien. Een echte Strieker? ‘Bestiet die dan? En zo ja, wat is det er dan veur ene?

Met die vroage deuk ik de archieven in. De karkelukke dokkumenten bestudeern ik zo langdurig en uutgebreid det pastoors mien wel uutneudigen ook te bliemm sloapm. Mooi niet! Ik bin niet kiends! Nee, ‘et zuukn noa mien Kamper ‘roots’ viel teegn. Met ‘striekers’ wiern vrogger naaktlopers in ‘t hoopmbaar bedoeld, maar deur muj in onze familie niet mee ankoomm. Die Striekers ‘oln op zien minst de zwembroek an. Noa moanden zuukn vernam ik uut ‘et Zeeuwse buurtskap ‘Kampm’, bi’j Hulst, det in de archieven deur twee geslachtn Strijker waarn ‘evunden. In beide gevaln vrijwel zekers van eursprong Striekers uut Kampm maar die, op’ejaagd deur karkskeuringks, in Zeeland belanden en deur op ’t stad’uus deur een Zeeuwse ambtenaar met teveule ‘luctor’ in zien kop, as Strijker waarn in’eskreemm. De ene een onkreukbara familie, die jeurn lang ‘et striekgoed verzurgen veur de Zeeuwse wasserij’jn. Met ene Jo Strieker stierf die takke rond 1918 onverwacht uut. Jo raakn nameluk op een voettochte dwars deur de binnlanden van Papoea Nieuw Guinea. Vermoed wurdt det ie deur op zekers moment de boomm ‘et bos niet meer zag, in een kanibaalndurp anbelanden en deur dodeluk vermuujd noast de kookpotte ging zitn roepm: ‘Ik bin gaar!’ Zien golden ‘orlozie, een familie-andenken met de ofbeeldingk van een striekiezer en inscripsie: ‘Met striekn overende ‘ebleven!’ is later deur een missionaris weer’evunden, as sieroad in een peniskoker an de muure bi’j een gekerstend stam’eufd.

‘Et tweede geslacht Strijker det in de Zeeuwse archieven veurkwam, betruf een geslacht van vuurwarkmakers. Noa verluidt in Kampm bi’j smit en ten Hove met klapsigaarties klein begunn, maar in Zeeland zich opwarkend as fabrikanten van zweure knallers, de zogenaamde ‘Strijkers’. De dreun deurvan is zó zweur det de persoon die ze ofstek lange tied (soms wel een jeur) niet meer anspreekbaar is en ook op zien vingers gien tien meer kan teln. Steeds meer Zeeuwen die det overkwam zunn op wraak, zodet disse tak weer noa Kampm weerumme ver’uuzen en deur as Strieker onop’emarkt varders leemm. Eerst rond 1900 pakn wi’j met ene Andries Strieker in Kampm de droad van onze zuuktochte weer op. Wat disse Andries nog wel ‘erinneren an zien veurgeslacht van vuurwarkmakers, was een kurt luntien. Zo kwam ‘et veur det disse Strieker kienders bi’j de lorven pakn, ze in de grachte smeet en met een soort grepe kuppien onder te drukn. Maar wel zo det ze altoos spartelend (watertrappelen nuumm Strieker det) ofgetraind weer boomm kwaamm. Een anpak zó doeltreffend det ‘et later de basis vurmen van ‘et officieel de proef oflègn veur geoefend zwemmer.

Een noazoat van die veurvader, ook ene Andries, warkn op net eendere maniere as badmeester bi’j de zwembaden in Kampm. ‘Oe succesvol die lessen wel waarn bewees de Kamper zwemster Petra van Staveren. ‘Etraind deur badmeester Andries Strieker behaaln ze gold op de Olympisch Speuln van 1984. ‘Ier raakn wi’j de kern van wat wel ies een ‘echte Strieker’ kon wezen.’ Zekers , uut een paar landen mut de uutslag nog binnkoomm, maar de kans gruujt neve Johan op kurte termijn een ‘echte Strieker’ te kunn anwiezen. Zal mien trouwens niks verbazen as ie ‘et uuteindeluk zelf bliekt te wezen…. Maar ‘et ni’je jeur is nog pril en van alles stiet nog te gebeurn. De gemeenteroads-verkiezingk in maart bi’jveurbeeld en ‘Sail Kampm is ook weer anstoande.’

Borgemeester Bort Koelewijn nuumm ‘et al op de nij’jeursrecepsie veurige moand op ’t stad’uus. ’t Was deur weer een koomm en goan van Kampenaarn, die ‘et collezie kwaam luksen. Toe’ezungen deur B en W : ’Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent…’ Det de crisis veurbi’j is zaa’j now ook op de recepsie. De borgemeester, cirkelties drei’jend met zien vinger de bedieningk waarskouwend: ‘Volgende rundtien ook weer van de gemeente!’ Mooi kuppeltien trouwens ons collezie zo officieel op een rijgien te zien stoan. ‘Spaar ze allemoale,’ riep Jannus Flapuut, wat Albert Heijn dut met zien voetbal-plaaties… Wet’older Meijering was op’elucht det de bouw van de parkeergerazie an de Buutnhaamm weer deurgang vindt. Wel met een extra prieskaartien van 1,9 miljoen euro. ‘Nuumt det maar op’elucht,’ verbazen Jannus Flapuut zich. ‘Van skrik noa lucht hapm kump eerst!’ Maar d’r bin ook lichtpunties. Want weur ze op ’t stad’uus eerst niet op konden koomm, lukn now wel: andere heipoaln gebruukn! Die niet de grond in sloan, maar in parsen. Gelukkig ‘ef de gemeente de weeën dan al achter de rugge. Toch blef ‘et de vervuilde grond van de vroggere gasfebriek weurop ze deurgoan met bouwen… Disse keer dan wel met holle heipoaln. Boor ie dán te dieppe, koomm de giftige dampm tenminste gericht noa boomm. ‘Nee, de veuruutgangk in Kampm krie’j niet kedo,’ markn Jannus Flapuut op. ’t Was feiteluks meer gromm wat of ie deed…

Allo, Hendrik

PS: Wat is ‘et tiedverskil tussen de Boomhaam en de Buutnhaamm? Det ‘de ofbraak van een historisch pand an de Boomhaamm zeum jeur in beslag nemp en de ofbraak van een historisch keersluusien an de Buutnhaam nog gien weke…