<< Ga terug

Kamper Kruudmoes: de allerlaatste

Kamper Kruudmoes: de allerlaatste

Nog eemm over Sundekloas ‘espreukn. ‘Ei bestiet! ‘k Ebbe ‘em zopas nog zelf ‘espreukn. Morn is ie jeurig, maar blij’j is ie niet. ’t Wurdt in ‘Olland steeds muujlukker op een bietien prettige maniere mien verjeurdag te viern,’ bekenn ie mien. Sinds Piet en ik de roe en de zak ‘em of’eskaft wurn wi’j vakerder uut’eskuln as toe’ezungen. Grote groepm beskouwen mien as de blanke slaamdriever van een zwarte knechte.

Maar al sinds jeurn warkn Piet en ik saamt in een moatskap. Met ‘et uutdeeln van kedoogies, suukergoed en banketletters, zol vijf december een feestdag mutn wezen, maar teegnswoordig met al die vechtlustige Pietn-haters liekt ‘et wel of met Sundekloas opni’j de 80-jaurige oorlog met Spanje is uut’ebreukn.’Deur wurdt an de deur ‘eknokt,’ ‘zingen kienders now ook al in de warre. Mien lupm de kolde rillingks over de tabberd a’k nog an onze intochte veurig jeur Dokkum denke.’ Al proatend brak Sint van de zenuws een zuukela-letter deurmidden. ‘Gef niet! reageern de Sint nusterug. ’t Is de ‘P’’ van Zwarte Piet en deur is steeds minder vroage noa. Sint dacht eemm noa en sprak toen: ‘Veurig jeur in Dokkum was ’t kantien boord. Een grote groep hactivisten rukken grimmig op noa die Friese stad umme ons ongenoadig de mantel uut te veegn. Gelukkig det een grote groep Friezen ze met een blokkade de weg verspern, anders ‘adn Piet en ik in Dokkum Bonifasius de hand kunn geemm, inplaas van de borgemeester. Gien van beide partij’jen is er uuteindeluk beter van ‘ewurn. De rechter lei de Blokkade-Friezen taakstraffen op, Piet en ik ‘em veur straffe mien skimmel Amerigo de skuugies van de ‘Kick Out-Pietn’loatn vuln….

Nee, dan pette of veur de Kamper undernemers-verenigingk. Zoas die met vlag en wimpel Sundekloas met maar eempies 300 kleurvaste Zwarte Pietn ongecensureerd binnen’aaln. Bi’j ankumst bi’j ‘et Van Heutszplein speuln de Fanfare-Pietn an boord van de pakkies-boot er vroluk op lus. Treurmesiek uut de slaamtied kenn kenn ze niet. Pette of ook veur Debby Klooster en Klasiena van Egmond, twee ondernemende Kamper deerns, de stuwende kracht achter ‘et dit jeur nog weer grootser opzetn van ‘et Sundekloasfestival in de stad. Met, eem’als veurig jeur, ‘et inrichten van een speciaal Sundekloas’uus in de Stadskazarne en as ni’jste hattraksie dit jeur ‘et ummeteuveren van ‘et Keizerskwartier in een compleet Pietndurp. Met een Pietn-hotel en een kladde olderwetse kienderspeuln, verdeeld over de ganse wiek. Meer as 1000 kienders geneutn van alle hattraksies in de twee daagn det ‘et Festival duurn. Vieftug Zwarte Pietn stonden in ‘et Pietndurp kleur umme de kienders wegwies te maakn in ‘et gebruuk van de kienderspeuln. Bi’j alle spellegies truk toch de zweure iezeren klopper op de deure van ‘et ‘Pietnhotel’ nog de meeste andacht van de kienders.

De zweure klapm van de vallende klopper noodzaakn de bewoners van ‘et privé’uus, met oordopm in, menare in gebaarntaal duudeluk te maakn: ‘Deur wurdt aan de deur eklopt…’ ‘Financieel kon ‘et uutgebreide Sundekloasfestival dit jeur uut dank zij de financiële bi’jdrage van 24 Kamper ondernemers,’ vertul mien Klasiena van Egmond. De gemeente Kampm droeg uut een krappe beurs met 500 euro bi’j, weurvan, noa lang andringen, 5 euro zakgeld van de borgemeester. Det ‘ei’j trouwens niet van mien! Twee grote Kamper bedrijven, die niks teegn sloop ‘em, maar wel as ’t umme gezaag an de stoelpootn van Sundekloas giet, steunn deurumme uut principe ‘et Festival met een furs bedrag. Ook betaaln ‘et pebliek een kleine entree-pries veur ‘et Pietndurp. ‘Zo mut er Sundekloasfestival ook volgend jeur weer uut kunn,’ verzekeren mien Klasiena. Vlak noast ons ‘uus in ‘et Keizerskwartier sting de skimmel van de Sint ‘eparkeerd. Smakkend en hinnekend genietend van een verse baal ‘eu’j. Maar zunder arrug kiek ie an de ontbijttaofel deur dan eerst oe partner op an. Ik vuule nog det ei teegn mien kop…In onze stege sprak ik nog eemm met Sundekloas die kwam kiekn ‘oe of zien Pietn ‘et maakn. Wat die veurstanders van ‘Roetveeg-Pietn‘ maar niet begriepm, is det ons wark ook vakwark is. Neemt enkelt al ies ‘et streu’jn van peperneutn. Ie ‘em Roetveeg-Pietn die maar wat van zich ofgoojn. As ze maar van de neutn of bin. De kienders zuukn zich een slag in de rondte. Ik kenne gevaln van Roetveeg-Pietn, weurbi’j de kienders de rest van de Sundekloas’oamd, onder bède en achter kasten, bleemm zuukn noa een peperneute. Allemoale prutswark van gekleurde Pietn. Det krie’j ook met al die hactivisten. Soms denk ik wel ies, ‘em wi’j de roe en de zak niet een bietien te rap of’eskaft..?!’

Trouwens over ofskaffen ‘spreukn: Jannus Flapuut, Dark Toestebolte, Gait van ’t Lange Ende, Jan Rap in t Zadel en alle andere helden van mien rebriek in ‘De Brug’, konden wel lipm, toen’k ze vertul da’k er definitief mee stoppe. Dit is dan ook mien leste ‘Kamper Kruudmoes’in ‘de Brugge.’ Al in de jeurn zeumtig van de veurige eeuw as jong verslaggevertien bi’j ‘et Kamper Ni’jsblad mee begunn. Toen de meest gelezen krante van de stad. Zestien jeur lang, iedere zoaterdag een ofleveringk in die krante over ‘et wel en wee in de stad in wat ik nuume: ‘Lichtgewicht Kampers’. Een overstap as redacteur- verslaggever noa een landelukke krante betekenen 25 jeur de Kruudmoespenne met rust ‘eloatn. Uumme die eerst, noa mien pensioneringk, veur ‘et weekblad ‘De Brugge’ weer op te pakn. Inmiddels 80 jeur giet now ook de Kruudmoespenne veurgoed met pensjoen. Det wil zègn ook weer niet ‘elemoale want per 1 december verskient mien buukien: ‘Kamper Kruudmoes, de krenten uut de pap.’ Een bloemlezingk uut mien talloze collums. Met as kers op de taarte een kladde leemtige illustraties van de talentvolle Kamper striptekenaar Roy Bergsma. Bin’k op die maniere toch nog een bietien bi’j oe! Veel leesplezier er mee en ‘et goa oe goed!

Ajuus, HendrikOp de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo

Welkom op De Brug

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement & cookiestatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.Lees ons privacystatement

Lees ons cookiestatement