De Brug

Donderdag, 4 juni 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Kamper kerken houden beperkt dienst

Kamper kerken houden beperkt dienst
Redactie: Nick de Vries

KAMPEN - De bij de Beraadsgroep van Kerken in Kampen aangesloten kerkgenootschappen maken kenbaar dat zij hun diensten en andere samenkomsten voor komende zondag en de rest van de maand beperken. Dat vanwege de overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Belangrijkste reden is dat voor kerkdiensten, maar ook huwelijken en uitvaarten maximaal honderd bezoekers aanwezig mogen zijn. Iedere kerk neemt zijn eigen besluit hierin. Dat betekent dat sommige kerken helemaal geen diensten houden en anderen met een beperkt aantal aanwezigen.

Enkele kerken bieden de mogelijkheid om de dienst live via hun website te volgen of de dagen daarna terug te kijken. Neem voor de regelgeving van de kerk contact op met het kerkbestuur of informeer via haar media, zoals kerkbode of website.

De organisatie vertelt: "De bij de Beraadsgroep aangesloten kerken (12 kerkgenootschappen) informeren elkaar over hun maatregelen en houden contact met gemeente Kampen over de besluitvorming en behoeften. Wij bidden iedereen Gods zegen en wijsheid toe en hopen op hopen dat de ingrijpende maatregelen het gewenste effect hebben.”

Informatie Kamper kerken: 06-26454564.