<< Ga terug

Kampen: 'vertrouwen inwoners herwinnen moet voorop staan bij ontwikkeling vliegveld Lelystad'

Kampen: 'vertrouwen inwoners herwinnen moet voorop staan bij ontwikkeling vliegveld Lelystad'

KAMPEN - De gemeente Kampen wil dat haar inwoners zorgvuldig en tijdig geïnformeerd worden over de gevolgen van de vliegroutes naar vliegveld Lelystad. De gemeente Kampen trekt hierin samen op met de provincie Overijssel en 14 regiogemeenten. De inzet van de samenwerkende overheden is daarnaast ook een snelle herindeling van het luchtruim en hogere vliegroutes boven Overijssel om geluidsoverlast te voorkomen of te beperken.

Het vertrouwen herwinnen bij inwoners van Kampen is belangrijker dan het vasthouden aan een openingsdatum voor het vliegveld vindt het gemeentebestuur van Kampen. Wethouder Meijering: ”Het vertrouwen is geschonden door de fouten die gemaakt zijn in de MER. Wij vinden dit ernstig en zorgwekkend. De fouten dragen niet bij aan het vertrouwen in een zorgvuldig proces. Er moet duidelijkheid komen voor onze inwoners. Wij vragen aandacht voor een zorgvuldig en transparant besluitvormingsproces waarbij onze inwoners en de gemeenten betrokken worden.”

Zienswijze
Kampen heeft samen met 14 regio gemeenten en de provincie Overijssel in oktober vorig jaar een gezamenlijke zienswijze ingediend over de ontwikkelingen met betrekking tot Lelystad Airport. In de zienswijze is ondermeer aangegeven dat de indieners onaangenaam verrast zijn dat de informatie in de milieueffectrapportage niet blijkt te kloppen. Hierdoor is de geluidshinder mogelijk ernstiger dan eerder bekend werd gemaakt. De provincie en gemeenten hebben de staatssecretaris opgeroepen om de fouten te herstellen, en inzichtelijk te maken wat de milieueffecten zijn van nieuwe aannames over de verdeling van het vliegverkeer over de verschillende vliegroutes.

Aangepast Milieueffectrapport
Eind 2017 kondigde de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan het Milieueffectrapport voor de vliegroutes van en naar Lelystad tegen het licht te houden en te repareren. De uitkomsten daarvan worden eind februari verwacht. De minister heeft ook aangegeven dat ze een zorgvuldig en transparant proces wil. De betrokken gemeenten willen de tijd krijgen om de aangepaste MER zorgvuldig te bestuderen voordat zij met een reactie komen. Gezamenlijk wordt beoordeeld of er een zienswijze wordt ingediend.

Vervolgprocedure
Het gemeentebestuur van Kampen heeft begrepen dat de minister bij de voorbereiding van haar beslissing een delegatie van bewoners uit vijf provincies betrekt en dat het eindoordeel van deze delegatie nog in februari naar de Tweede Kamer gaat.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo

Welkom op De Brug

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement & cookiestatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.Lees ons privacystatement

Lees ons cookiestatement