De Brug

Maandag, 21 september 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

Kampen Sociaal vraagt opnieuw aandacht voor Gotisch Huis

Kampen Sociaal vraagt opnieuw aandacht voor Gotisch Huis
Redactie: Fred Sollie

KAMPEN - De fractie van Kampen Sociaal vraagt opnieuw aandacht voor het Gotisch Huis en wil van het college weten welke actie inmiddels is ondernomen richting rijk en provincie om subsidie te verkrijgen voor het monumentaal complex.

Fractievoorzitter Richard Boddeus: ‘Het Gotisch Huis aan de Oudestraat, al jaren onze zorg, staat inmiddels elf jaar leeg en heeft van oorsprong een woonfunctie. Juist die woonfunctie zit een subsidie in de weg, had het een andere bestemming gehad dan kwam het pand in aanmerking voor subsidie. Ook het feit dat de beheersstichting, de Nationale Monumentenorganisatie, nog geen vijf jaar bestaat en dat de te verwachten restauratiekosten niet boven de 2,5 miljoen euro uitkomen zit een subsidieaanvraag in de weg.

Door deze bijzondere situatie komen we geen stap verder en gaat de laatmiddeleeuwse woning alleen maar verder achteruit. De gemeente heeft beperkt geld, de provincie of het rijk moeten de Nationale Monumentenorganisatie de hand reiken, het college moet een charmeoffensief starten naar beide overheden en bestuurders overtuigen dat bureaucratische regelgeving het Gotisch Huis niet gaat redden.’

Het college heeft een half jaar geleden aangegeven dat ze in gesprek zou gaan met rijk en provincie, Kampen Sociaal wil van het college weten wat de uitkomsten van de gesprekken zijn.

Vreemd verhaal. Het Gotische Huis is rijkseigendom. Het beheer is uitbesteed aan een beheersstichting. Lijkt me toch eerst en vooral een verantwoordelijkheid van het Rijk en/of de beheersstichting om de restauratie handen en voeten te geven. Zie - behoudens zorg uitspreken (want kost niets) - in ieder geval geen rol voor de gemeente.
Midi | vrijdag 7 augustus 2020 11:30