De Brug

Woensdag, 27 mei 2020

Al het nieuws uit Kampen, IJsselmuiden e.o.

'Kampen betaalt hoge prijs voor Hanzedagen'

'Kampen betaalt hoge prijs voor Hanzedagen'
Redactie: Nick de Vries

KAMPEN - De internationale Hanzedagen staan voor de deur. Vele Kampenaren zijn bezig om hier een groot feest van te maken, maar tegen welke prijs vraagt de fractie van de SGP zich af. Volgens de partij is de prijs te hoog: zowel materieel als immaterieel.

De gemeente Kampen reserveerde 500.000 euro voor de organisatie van de Hanzedagen. De SGP vindt dat een fors bedrag. "Omgerekend komt dat namelijk neer op ongeveer 10 euro per inwoner. Voor een gezin met drie kinderen komt dat neer op 50 euro. Helaas blijkt dit bedrag niet genoeg te zijn. Op dit moment is er een tekort op de begroting van 188.000 euro. Het College wil dit tekort terugbrengen naar maximaal 150.000 euro. Dat is een loffelijk streven, maar we hebben het dan nog steeds over een overschrijding van 30%. De SGP vindt dat een hoge prijs. "
De prijs die op immaterieel gebied betaald moet worden vindt de partij nog hoger. "De zondagsrust, die door velen in Kampen gekoesterd wordt, is op 18 juni verdwenen. Kerkgangers kunnen hun eigen kerk die dag niet bereiken en moeten uitwijken naar alternatieve locaties. Die prijs is volgens de SGP echt te hoog!"

Uit een poll op de website van De Brug, www.brugnieuws.nl, blijkt dat de partij hierin niet alleen staat een kleine meerderheid van de 230 stemmers op de poll vindt dat het geld van de Hanzedagen niet goed besteed is. Zo’n 20 procent vindt dat het effect op toerisme overdreven wordt, zo’n 31 procent vindt dat het geld beter ergens anders aan besteed had kunnen worden. Een krappe minderheid vindt dat het geld wel goed besteed is. Zo’n 79 procent van de stemmers vindt de dagen goed voor het toerisme, zo’n 31 stemmers denken dat het simpelweg een prachtig feest wordt.

Wilt u ook stemmen over de Hanzedagen? Ga dan naar www.brugnieuws.nl.